GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch

GS anmäler Stora Enso för avvikelse från skogscertifieringssystemen FSC och PEFC

Dela

GS-facket agerar nu mot Stora Enso och skickar en formell avvikelseanmälan till certifieringssystemen FSC och PEFC. GS anser att Stora Enso inte lever upp till standardernas principer om att gynna det lokala näringslivet när bolaget väljer att inte förlänga avtalet med lokala entreprenörer och anlitar en entreprenör med säte i en annan del av landet och vars personal utgörs av migrantarbetare.

Foto: Carl Myrén
Foto: Carl Myrén

Stora Enso uppbär certifiering genom skogsstandarderna FSC och PEFC, två av världens största certifieringssystem för skog. Den som får certifiera sitt virke med FSC eller PEFC förbinder sig att följa en uppsättning regler och riktlinjer för hur skogen brukas. Detta så att den som köper en produkt med FSC eller PEFC-logga ska veta att produkten kommer från ett hållbart skogsbruk.

FSC och PEFC ställer båda krav på att skogen ska brukas på ett så hållbart sätt som möjligt ur såväl miljö, socialt och ekonomiskt perspektiv. Den som certifierar sitt virke måste alltså förhålla sig till vissa regler som rör bland annat avverkningsmetoder och arbetsvillkoren för skogsarbetaren, för att ta några exempel.

Både FSC och PEFC ställer också krav på att certifikatsinnehavaren ska erbjuda rimliga möjligheter till sysselsättning samt utbildning för lokalsamhällets entreprenörer och leverantörer.

GS menar att Stora Enso som certifikatsinnehavare bryter mot standardernas regler om att erbjuda dessa möjligheter när bolaget väljer att inte förlänga avtalen med lokala entreprenörer för att istället ta in en entreprenör med säte i en annan del av landet och vars personal utgörs av migrantarbetare.

GS vill att certifieringssystemen markerar mot Stora Enso och att bolaget agerar i linje med certifieringens kriterier.

Om certifieringssystemen FSC och PEFC anser att Stora Enso agerar inom ramen för regelverket i denna fråga kommer det skada certifieringens trovärdighet. Den som köper en produkt med FSC eller PEFC logga ska veta att skogen brukats på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart vis.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Carl Myrén
Foto: Carl Myrén
Ladda ned bild

Om

GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch
GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch
Olof Palmes gata 31
Stockholm

https://www.gsfacket.se/

GS är Sveriges nyaste fackförbund. Vi organiserar ca 50 000 anställda på företag bland annat inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch.
Den 1 juni 2009 bildades GS. Innan dess hade det gjorts ett grundläggande arbete i en utredning, som undersökte möjligheterna med ett samgående mellan Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket.

Följ GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch

GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö kommenterar DNs senaste granskning och ljudinspelning25.8.2021 13:54:13 CEST | Pressmeddelande

DN publicerar idag en artikel där två migrantarbetare från Polen vittnar om allvarliga brister på arbetsplatsen. Planteringsarbetarna har spelat in samtal där det framgår att företagsledningen medvetet bryter mot kollektivavtalet. ”Upprörande och något som stärker GS bild av en bransch med allvarliga brister” säger förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

GS-facket anklagar stora skogsbolag för arbetskraftsexploatering15.5.2021 07:59:52 CEST | Pressmeddelande

GS har idag tagit del av Dagens Nyheters granskning där flera migrantarbetare vittnar om ett utbrett utnyttjande inom svenskt skogsbruk. GS-facket anklagar nu de stora bolagen för att de bär det huvudsakliga ansvaret för de missförhållandena som DN nu rapporterar om. ”I offentligheten omfamnar de stora skogsbolagen den svenska arbetsmarknadsmodellen, men i realiteten sänker dem den. Skogsbolagen måste titta sig i spegeln och fråga sig vad för skogsbruk de vill ha i Sverige.” Säger GS-fackets förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

GS säger ja till nya avtal på 29 månader1.11.2020 10:08:00 CET | Pressmeddelande

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin (där GS ingår) har gemensamt svarat ja till de opartiska ordförandenas slutliga hemställan i industriförhandlingarna. Avtalen löper över 29 månader och har ett avtalsvärde på 5,4 procent. De sista 12 månaderna är uppsägningsbart. Avtalen ger förutsättningar för fortsatta reallöneökningar och ligger på en nivå som kan normera på svensk arbetsmarknad och samtidigt gynna Sveriges konkurrenskraft. För LO-förbunden innehåller avtalen en låglönesatsning där arbetsplatser eller branscher med anställda som tjänar under 26 100 per månad får en högre lönepott. Det innebär också ett förstärkt försäkringspaket som sänker åldern för när anställda samlar in till sin avtalspension. Avtalen ger en nivåhöjning på 3 procent den 1 november 2020 och 2,4 procent den 1 april 2022. De nya avtalen gäller från den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö: Vi har just genomfört en historiskt svår avtalsrörelse med riktigt tuf

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum