GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch

GS-facket anklagar stora skogsbolag för arbetskraftsexploatering

Dela

GS har idag tagit del av Dagens Nyheters granskning där flera migrantarbetare vittnar om ett utbrett utnyttjande inom svenskt skogsbruk. GS-facket anklagar nu de stora bolagen för att de bär det huvudsakliga ansvaret för de missförhållandena som DN nu rapporterar om. ”I offentligheten omfamnar de stora skogsbolagen den svenska arbetsmarknadsmodellen, men i realiteten sänker dem den. Skogsbolagen måste titta sig i spegeln och fråga sig vad för skogsbruk de vill ha i Sverige.” Säger GS-fackets förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

Dagens Nyheter publicerar idag en granskning där flera migrantarbetare som arbetar med skogsvård intervjuas. De vittnar bland annat om utebliven lön, långa arbetsdagar och dålig arbetsmiljö.

GS-facket organiserar skogsarbetare och kan bekräfta den bild som DN redogör för. I skogsbruket finns ett utbrett problem med arbetskraftsexploatering, det vill säga att kollektivavtal inte efterlevs och att arbetskraft utnyttjas och jobbar för oskäliga villkor.

Problemet med arbetskraftsexploateringen i skogsvårdssektorn kan dock inte skyllas på ett fåtal oseriösa entreprenörer, ansvaret är till stor del beställaren och de stora skogsbolagen (SCA, Holmen, Södra, Stora Enso, Sveaskog mfl). År efter år vittnar skogsvårdsentreprenörer om pressade priser från bolagen. Detta tvingar skogsvårdsentreprenörerna att varje år söka personal som kommer allt längre från den svenska arbetsmarknaden och de får allt svårare att följa avtal och regler. Detta är något som bolagen också känner till.

- I offentligheten omfamnar de stora bolagen den svenska arbetsmarknadsmodellen, men i realiteten sänker de den. Vårt folk ute i landet vittnar om att de stora bolagen är väl medvetna om, och i vissa fall till och med uppmuntrar till, att avtalen inte ska efterlevas. Det gäller inte bara löner utan också saker som rör arbetsmiljön, till exempel avsaknad av koja. Säger GS-fackets förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

- Problemet är inte bara att det finns ett par ruttna äpplen inom skogsvårdssektorn,  det är ett ruttet träd. Skogsbolagen måste titta sig i spegeln och fråga sig vad för skogsbruk de vill ha i Sverige. De rapporter som GS får och som Dagens Nyheter nu rapporterar om väcker frågan om svenskt skogsbruk verkligen är att betrakta som hållbart. Fortsätter Per-Olof Sjöö.

- Det som är mest upprörande med allt detta är att det här är bolag som har hög svansföring i hållbarhetsfrågor och som årligen tjänar miljarder på skogsråvaran. Pengarna för att betala för skogsvård till schysta villkor finns. Säger Per-Olof Sjöö.

- Det vi ser är att bolagen drar ekonomisk fördel av en dåligt fungerande arbetskraftsinvandringslagstiftning. Trots rekordhög arbetslöshet flygs personal över halva jorden för att jobba i det svenska skogsbruket. Dessa människor sitter i stark beroendeställning till arbetsgivaren och de vågar inte vara obekväma och ställa krav, för då får de åka hem med en gång. Avslutar Per-Olof Sjöö.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch
GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch
Olof Palmes gata 31
Stockholm

https://www.gsfacket.se/

GS-facket organiserar anställda inom skogs-, trä- och grafisk bransch.

Följ GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch

GS säger ja till nya avtal på 29 månader1.11.2020 10:08:00 CET | Pressmeddelande

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin (där GS ingår) har gemensamt svarat ja till de opartiska ordförandenas slutliga hemställan i industriförhandlingarna. Avtalen löper över 29 månader och har ett avtalsvärde på 5,4 procent. De sista 12 månaderna är uppsägningsbart. Avtalen ger förutsättningar för fortsatta reallöneökningar och ligger på en nivå som kan normera på svensk arbetsmarknad och samtidigt gynna Sveriges konkurrenskraft. För LO-förbunden innehåller avtalen en låglönesatsning där arbetsplatser eller branscher med anställda som tjänar under 26 100 per månad får en högre lönepott. Det innebär också ett förstärkt försäkringspaket som sänker åldern för när anställda samlar in till sin avtalspension. Avtalen ger en nivåhöjning på 3 procent den 1 november 2020 och 2,4 procent den 1 april 2022. De nya avtalen gäller från den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö: Vi har just genomfört en historiskt svår avtalsrörelse med riktigt tuf

GS stödjer demokratikampen i Belarus med 47000 kronor!10.9.2020 14:06:00 CEST | Pressmeddelande

För GS är det självklart att vara ett aktivt förbund på såväl det lokala- som på det globala planet. Vårt fackliga arbete tar alltid avstamp i en stark övertygelse om demokratins betydelse för en bättre arbetsplats och en bättre värld. Därför stödjer GS demokratikampen i Belarus med 1 kr/per medlem och uppmanar andra, så väl våra egna avdelningar som andra förbund och organisationer att göra detsamma!

GS-fackets avtalskrav för fortsatta löneökningar20.12.2019 12:23:00 CET | Pressmeddelande

GS-facket har idag överlämnat sina avtalskrav till Trä- och möbelföretagen (TMF), Grafiska Företagen (GF), Industriarbetsgivarna (IA) och Gröna Arbetsgivare (GA) . Gemensamma avtalskrav som GS driver tillsammans med LO och Facken inom Industrin: Löner: Förbundens gemensammakrav är löneökningar på 3,0 procent. Det är långsiktigt hållbart och garanterar fortsatta reallöneökningar, samtidigt som det bidrar till en hög sysselsättning. Avsättning till deltidspension/flexpension: Vi kräver fortsatta avsättningar till systemet fördeltidspension/flexpension. Åtgärder för minskade arbetsskador och förbättrad rehabilitering: Vi kräver vi att introduktion till arbetsmiljörisker, säkerhetsrutiner och arbetsmiljöpolicys ges vid all nyanställning, inhyrning, ny befattning eller efter en tids frånvaro. Vi kräver också att arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten ska stärkas. Åtgärder för att främja jämställdheten Vi kräver arbetsgivarna ska upprätta en handlingsplan där det kartläggs vilka

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum