GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch

GS välkomnar (S)-vallöfte om reglering av arbetskraftsinvandring

Dela

Socialdemokraterna har nu presenterat ett vallöfte i syfte att göra om reglerna för arbetskraftsinvandring. Bakgrunden är att 40% av arbetskraftsinvandringen från tredjeland går till yrken som idag inte betraktas som bristyrken. I vallöftet ingår också att göra anställningserbjudanden som används för att ”locka hit” arbetskraft juridiskt bindande, något som GS drivit länge.

GS uppgift är i första hand att säkerställa att de branscher inom vilka våra medlemmar jobbar omfattas av schysta villkor. Det innebär bland annat att få en lösning på problemet med  att arbetsgivare lockar till sig personal från tredjeland genom anställningsavtal som sedan inte efterlevs. Det finns flera uppmärksammade fall som GS drivit kring detta, exempelvis då människor från Kambodja och Kamerun arbetat i svenska skogar utan att ha fått utlovad ersättning.

Ett lagförslag som  gör anställningserbjudanden juridiskt bindande ger GS bättre förutsättningar att säkerställa schysta villkor i våra branscher. Förhoppningsvis leder det till att fler arbetsgivare tänker om vad gäller synen på rekrytering till skogen. Dessutom har skogsstyrelsen fått 900 miljoner kronor i anslag för att göra fler nyanlända anställningsbara i de gröna näringarna. Alla förslag som leder till att dessa personer går från anställningar i arbetsmarknadsåtgärder till riktiga jobb med bra anställningsvillkor är bra.

”Vår grundinställning har alltid varit att det är oväsentligt varifrån våra arbetskamrater kommer. Jag tycker dock att vi i nuläget måste ta hänsyn till den tudelning vi har på arbetsmarknaden och att det därför är rimligt att stödja förslaget. Våra medlemmar ser med egna ögon hur arbetskraft från tredjeland flygs in från världens alla hörn för att arbeta i skogen. Samtidigt som det finns folk i närheten som letar efter jobb. Det är högst rimligt att svensk arbetsmarknad fångar upp de som redan finns här i första hand.” kommenterar GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

Referensartiklar:
https://www.gsfacket.se/sv/press/nyheter/pressmeddelande-rattvisa-for-utnyttjade-kambodjanska-skogsarbetare-i-sverige/
https://www.gsfacket.se/sv/press/nyheter/pressmeddelande-rattegang-mot-nicklas-gotthardsson-och-skogsnicke-ab-gar-in-i-slutfas/

Presskontakt GS:

Julius Petzäll Mendonca
Press och kommunikation GS

Tel: 0706609129
Mail: julius.petzall@gsfacket.se

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch
GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch
Olof Palmes gata 31
Stockholm

https://www.gsfacket.se/

GS är Sveriges nyaste fackförbund. Vi organiserar ca 50 000 anställda på företag bland annat inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch.
Den 1 juni 2009 bildades GS. Innan dess hade det gjorts ett grundläggande arbete i en utredning, som undersökte möjligheterna med ett samgående mellan Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket.

Följ GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch

GS säger ja till nya avtal på 29 månader1.11.2020 10:08:00 CETPressmeddelande

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin (där GS ingår) har gemensamt svarat ja till de opartiska ordförandenas slutliga hemställan i industriförhandlingarna. Avtalen löper över 29 månader och har ett avtalsvärde på 5,4 procent. De sista 12 månaderna är uppsägningsbart. Avtalen ger förutsättningar för fortsatta reallöneökningar och ligger på en nivå som kan normera på svensk arbetsmarknad och samtidigt gynna Sveriges konkurrenskraft. För LO-förbunden innehåller avtalen en låglönesatsning där arbetsplatser eller branscher med anställda som tjänar under 26 100 per månad får en högre lönepott. Det innebär också ett förstärkt försäkringspaket som sänker åldern för när anställda samlar in till sin avtalspension. Avtalen ger en nivåhöjning på 3 procent den 1 november 2020 och 2,4 procent den 1 april 2022. De nya avtalen gäller från den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö: Vi har just genomfört en historiskt svår avtalsrörelse med riktigt tuf

GS stödjer demokratikampen i Belarus med 47000 kronor!10.9.2020 14:06:00 CESTPressmeddelande

För GS är det självklart att vara ett aktivt förbund på såväl det lokala- som på det globala planet. Vårt fackliga arbete tar alltid avstamp i en stark övertygelse om demokratins betydelse för en bättre arbetsplats och en bättre värld. Därför stödjer GS demokratikampen i Belarus med 1 kr/per medlem och uppmanar andra, så väl våra egna avdelningar som andra förbund och organisationer att göra detsamma!

GS-fackets avtalskrav för fortsatta löneökningar20.12.2019 12:23:00 CETPressmeddelande

GS-facket har idag överlämnat sina avtalskrav till Trä- och möbelföretagen (TMF), Grafiska Företagen (GF), Industriarbetsgivarna (IA) och Gröna Arbetsgivare (GA) . Gemensamma avtalskrav som GS driver tillsammans med LO och Facken inom Industrin: Löner: Förbundens gemensammakrav är löneökningar på 3,0 procent. Det är långsiktigt hållbart och garanterar fortsatta reallöneökningar, samtidigt som det bidrar till en hög sysselsättning. Avsättning till deltidspension/flexpension: Vi kräver fortsatta avsättningar till systemet fördeltidspension/flexpension. Åtgärder för minskade arbetsskador och förbättrad rehabilitering: Vi kräver vi att introduktion till arbetsmiljörisker, säkerhetsrutiner och arbetsmiljöpolicys ges vid all nyanställning, inhyrning, ny befattning eller efter en tids frånvaro. Vi kräver också att arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten ska stärkas. Åtgärder för att främja jämställdheten Vi kräver arbetsgivarna ska upprätta en handlingsplan där det kartläggs vilka

Hovrättens dom är ett hårt slag mot arbetet för schysta villkor i skogsbruket8.5.2018 16:10:00 CESTPressmeddelande

GS hade hoppats på en dom som skulle stärka arbetstagarnas rättigheter, och fastslå att det är bedrägeri när arbetsgivare inte lever upp till de villkor som utlovats i anställningserbjudandet. Efter att hovrätten idag meddelat sin dom i fallet GS – Skogsnicke kan vi besviket konstatera att så inte blev fallet. Man gör också en bedömning av ansvarsgenombrottet för bolagets företrädare som i praktiken gör arbetstagare i svag ställning rättslösa vid bedrägerier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum