C.F. Møller Architects

Guldborgsund väljer C.F. Møller Arkitekter för att utveckla ett stort hamnområde

Dela

Det blir C.F. Møller Arkitekter som tar fram ett förslag till en översiktsplan för att utveckla den nuvarande handelshamnen i Nykøbing Falster till en ny spännande stadsdel med bostäder, hotell, restauranger och massor av aktiviteter för medborgare och besökare. Planen för hamnen ska vara klar i slutet av augusti, varefter fullmäktige och medborgare kommer att diskutera förslaget.

Hamnen i Nykøbing Falster. Foto: Guldborgsund Kommun.
Hamnen i Nykøbing Falster. Foto: Guldborgsund Kommun.

En helt ny hamnmiljö i Nykøbing Falster med plats för strandpromenad, uppehålls- och lekytor samt kulturinstitutioner, hotell, café och bostäder med blandade ägarformer ska nu utvecklas, och C. F. Møller Arkitekter kommer att ansvara för utformningen av översiktsplanen för området.

C.F. Møller Architects är en av Skandinaviens ledande arkitektbyråer och valdes ut bland fem framstående arkitektbyråer av hamnens styrgrupp. I slutet av augusti kommer de att ge sina förslag på hur hamnområdet kan utvecklas under de kommande 10–15 åren med utgångspunkt i Nykøbing Falsters särpräglade karaktär och identitet.

”Drömmen om en aktiv hamn för medborgare och besökare har äntligen tagit ett viktigt steg framåt. Det vi gör nu ska inte bli en kopia av andra hamnstäder, utan något unikt för oss och vår plats. Vi ska utveckla och stärka Nykøbing och hela vårt område till en plats som våra medborgare aktivt kommer att använda. Det är oerhört viktigt att utgångspunkten är ett helhetsgrepp, där hela staden ses som en enhet. I det avseendet är utvecklingen av hamnen inte ett fristående projekt, utan en del av något större. Jag ser fram emot att diskutera allt detta med medborgarna, så att vi tillsammans kan utveckla hamnen till ett attraktivt område”, säger borgmästare John Brædder.

Utvecklingen av hamnen ska samspela med Slottsbryggan och stadscentrum och skapa nya aktiviteter, offentliga rum och ett nytt bostadsområde. Fokus ligger inte på att flytta aktiviteter och detaljhandel utan att skapa nya attraktioner med synergier och samspel med andra områden och stöd för den befintliga detaljhandeln i staden.

Och just detta är en av styrkorna hos C.F. Møller, som har lång erfarenhet av stads- och hamnutveckling.

”Det arbetssätt vi föredrar är att se arkitektur, landskap och stadsmiljö som en och samma process. I detta projekt har vi en fantastisk möjlighet att utgå ifrån den medeltida stadens kvaliteter och kombinera dem med det gröna och blå landskapet och därmed skapa något unikt som bara finns i Nykøbing Falster”, säger Julian Weyer, arkitekt och delägare på C.F. Møller Architects.

C.F. Møllers plan för området kommer att omfatta hela den befintliga handelshamnen, inklusive 1,4 kilometer av Nykøbings mest centrala hamnkaj mot Guldborg Sund. Planen ska lämnas in i slutet av augusti då den politiska styrgruppen (ekonomiutskottet) och kommunfullmäktige håller sitt första möte, innan hela planen under hösten tas till offentligt samråd. Utifrån återkoppling från medborgare och företag kommer ekonomiutskottet och kommunfullmäktige besluta hur den slutliga översiktsplanen för Nykøbing Falsters hamn ska se ut.

Museum Lolland-Falster hör till de inrättningar som ser mycket fram emot den kommande hamnutvecklingen:

”Vi flyttar ner museet till hamnen och är därför en central aktör i den kommande utvecklingen. Jag är oerhört glad över att ribban för utvecklingen sätts extra högt och att kulturen, som är en stor del av Guldborgsund, får stå i centrum”, säger Ulla Schaltz som är chef för Lolland-Falster Museum.

Hela utvecklingsarbetet kommer att pågå under 10–15 år och de 100 miljoner danska kronor som Guldborgsunds kommun redan har avsatt för projektet kommer inte utgöra hela budgeten. Investerare som vill ha en positiv roll i områdets utveckling och ser affärsmöjligheter i den nya stadsdelen är avgörande för att projektet ska kunna bli verklighet.

Popup-miljö i början av juni
Redan i början av juni kommer hamnen att börja förändras. En mysig miljö med möbler att sitta eller klättra på, ljusslingor och ett litet café i området vid hamnkontoret kommer att byggas upp. Museet kommer också att ha en utställning i området och förhoppningsvis kommer en wakeboardbana att byggas upp, under förutsättning att den arrangerande föreningen får de medel och myndighetstillstånd som krävs.

Popup-miljön kommer att vara tillfällig och fungera som ett slags test för medborgarnas användning av området. Popup-området bjuder in alla till hamnen och skapar liv och rörelse tills den faktiska hamnomvandlingen startar.

Detta var en dialogtävling med fem inbjudna deltagare: C.F. Møller Architects (vinnare), Cobe, Effekt, Vandkunsten och Gehl.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Hamnen i Nykøbing Falster. Foto: Guldborgsund Kommun.
Hamnen i Nykøbing Falster. Foto: Guldborgsund Kommun.
Ladda ned bild
Hamnen i Nykøbing Falster. Foto: Guldborgsund Kommun.
Hamnen i Nykøbing Falster. Foto: Guldborgsund Kommun.
Ladda ned bild
Utvecklingsområdet . Illustration: C.F. Møller Architects.
Utvecklingsområdet . Illustration: C.F. Møller Architects.
Ladda ned bild
Hamnen i Nykøbing Falster. Foto: Guldborgsund Kommun.
Hamnen i Nykøbing Falster. Foto: Guldborgsund Kommun.
Ladda ned bild
Hamnen i Nykøbing Falster. Foto: Guldborgsund Kommun.
Hamnen i Nykøbing Falster. Foto: Guldborgsund Kommun.
Ladda ned bild
Hamnen i Nykøbing Falster. Foto: Guldborgsund Kommun.
Hamnen i Nykøbing Falster. Foto: Guldborgsund Kommun.
Ladda ned bild
Partner och arkitekt  Julian Weyer, C.F. Møller Architects. Foto: C.F. Møller Architects / Mew.
Partner och arkitekt Julian Weyer, C.F. Møller Architects. Foto: C.F. Møller Architects / Mew.
Ladda ned bild

Länkar

Om

C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Krukmakargatan 21
118 51 Stockholm

+46 (0)8 5557 6000http://www.cfmoller.com/-sv/

C.F. Møller Architects är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor, med över 90 år av prisbelönta projekt i norden och globalt.

Varje dag skapar vi arkitektonisk kvalitet som bygger på innovation, erfarenhet och nordiska värderingar för att garantera hållbara och estetiska lösningar med varaktigt värde för kunder, användare och samhälle.

Unika designlösningar 

Våra designlösningar skapas metodiskt och holistiskt efter en noggrann analys av det lokala sammanhanget. Vi är med och skapar nya globala standarder genom att främja en designmetod som integrerar stadsplanering, landskap, arkitektur och design.

I vårt arbete är miljö- och resursmedvetenhet, sunda projektfinanser, socialt ansvar och bra hantverk självklara inslag. Den här helhetssynen är hjärtat i alla våra projekt, från masterplan till detalj.

Sedan grundandet i Danmark 1924 har vi stolt bidragit till utvecklingen av välfärdssamhällen i både Skandinavien och resten av världen. Vårt driv att etablera nya arkitektoniska standarder med fokus på det funktionella, konstnärliga och sociala fortsätter att prisas internationellt.

Totalt har C.F. Møller idag cirka 350 anställda. Förutom kontoret i Stockholm har C.F. Møller kontor i Malmö, Oslo, London, Berlin, Århus, Köpenhamn och Aalborg

Följ C.F. Møller Architects

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från C.F. Møller Architects

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum