Energimyndigheten

H2 Green Steel förbereder för fossilfri stålproduktion i Boden

Dela

Med en anläggning som är den första i sitt slag ska företaget H2 Green Steel göra processen för tillverkning av stål nära fossilfri. De får drygt 30 miljoner kronor i stöd av Energimyndigheten för ett inledande tekniskt arbete.

Visionsbild av anläggningen. Bild: H2 Green Steel/Sandellsandberg
Visionsbild av anläggningen. Bild: H2 Green Steel/Sandellsandberg

Stålindustrin är viktig för Sverige, både för export och sysselsättning. Produkterna används inom många områden som till exempel konstruktion av broar och bilar. Samtidigt står stålindustrin för 7-9 procent av de globala koldioxidutsläppen. I Sverige är motsvarande siffra cirka 12 procent. Den största andelen utsläpp uppstår när man använder fossilt kol för att reducera järnmalm till järn.

– Att skapa förutsättningar för stålindustrin att minska sina utsläpp är avgörande för att vi ska nå klimatmålen. Därför är det positivt att vi genom Industriklivet kan vara med och stödja ännu en satsning på ståltillverkning i stor skala som bygger på användning av fossilfri vätgas, säger Klara Helstad, chef på enheten hållbar industri på Energimyndigheten.

Koldioxidutsläppen minskas med 95 procent

H2 Green Steel planerar att bygga en helt ny produktionsanläggning med låga koldioxidutsläpp i Boden, Norrbotten. Anläggningen är den första i sitt slag, och planeras tas i drift 2024. H2 Green Steel bedömer att den nya produktionsprocessen kommer reducera 95 procent av koldioxidutsläppen jämfört med traditionellt masugnsframställt stål.

Hela tillverkningen från vätgasproduktion till färdigt stål kommer vara integrerad, på en och samma plats. Fossilfri vätgas kommer att användas för att reducera järnmalmen. På sikt kommer vätgas och el att ersätta naturgas i samtliga efterföljande steg i processen. Artificiell intelligens och automation ska bidra till minskade produktionsförluster och ökad effektivitet.

– Att drastiskt minska utsläppen från tung industri är beroende av höga ambitioner från både näringslivet och offentliga aktörer, och vi är därför väldigt glada och stolta över att Energimyndigheten valt att stödja vår satsning på grönt stål. Vi är ett internationellt team med både bredd och spetskunskap som driver ett unikt miljöprojekt. Sverige har nu en stor möjlighet att ta ledartröjan för att accelerera omställningen av stålindustrin både på europeisk och global nivå, det känns bra att visa vägen tillsammans med svenska myndigheter, säger Henrik Henriksson, VD på H2 Green Steel.

Om Industriklivet

Industriklivet syftar till att stödja industrin att minska sina utsläpp av växthusgaser, bidra till att uppnå negativa utsläpp samt ge stöd till tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin som kan bidra till ett fossilfritt samhälle. Industriklivet omfattar totalt ca 909 miljoner kronor 2022 och kan finansiera projekt som pågår till och med 2029. Industriklivet är en del av EUs Facilitet för återhämtning och resiliens (RRF), Sveriges återhämtningsplan.

Industriklivet

Om H2 Green Steel

H2 Green Steel (H2GS AB) grundades 2020 med ambitionen att påskynda industrins klimatomställning med hjälp av grön vätgas. Stål, som orsakar stora koldioxidutsläpp, är H2 Green Steels första branschvertikal. H2 Green Steels grundare och största aktieägare är investmentbolaget Vargas, som också är medgrundare och en av de större aktieägarna i batteriföretaget Northvolt. H2 Green Steel har sitt huvudkontor i Stockholm och har sin första anläggning under utveckling i Boden.

H2 Green Steel

Kontaktpersoner

Anna Thorsell, Energimyndigheten 016-544 20 48

Martina Montesino Malmberg, Energimyndigheten 016-544 20 15

Jenny Molvin, H2 Green Steel 070-221 20 02

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Visionsbild av anläggningen. Bild: H2 Green Steel/Sandellsandberg
Visionsbild av anläggningen. Bild: H2 Green Steel/Sandellsandberg
Ladda ned bild

Länkar

Om

Energimyndigheten
Energimyndigheten
Gredbyvägen 10
632 21 Eskilstuna

016-544 20 00http://www.energimyndigheten.se/

Ett hållbart energisystem gynnar samhället!

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

 

Följ Energimyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Energimyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum