Socialdemokraterna

Håll kriminella borta från gatan och stärk brottsoffer

Dela

Samhällets fulla kraft ska mobiliseras för att trycka tillbaka de kriminella, kapa återväxten in till kriminalitet och öka tryggheten. Vi går till val på att bekämpa gängkriminaliteten med en politik som ser hela problemet. I dag presenterar vi tunga straffskärpningar, kraftfulla utvidgningar av polisens befogenheter och samtidigt den mest omfattande insats mot nyrekryteringen som någonsin genomförts i Sverige. För varje krona som läggs på fler poliser, ska minst en krona läggas på det förebyggande arbetet för att stoppa nyrekryteringen och bryta segregationen.

– Sverige är ett fantastiskt land, men vårt Sverige kan bättre. Därför lägger vi socialdemokrater idag fram vår plan för att lösa de största samhällsproblemen de kommande fyra åren. Vi går till val på att bekämpa gängkriminaliteten med en politik som ser hela problemet. Fler poliser, skärpta straff och stenhårda insatser för att bryta nyrekryteringen, säger Magdalena Andersson, partiordförande (S) och statsminister.

– Vi ska vända på varje sten för att bryta för att bryta segregationen och knäcka kriminaliteten. Därför måste hela samhällets fulla kraft mobiliseras för att trycka tillbaka de kriminella, kapa återväxten in i kriminaliteten och öka tryggheten, säger Mikael Damberg (S), finansminister.

Reformer som ingår i paketet

1. För varje krona som läggs på fler poliser, ska minst en krona läggas på det förebyggande arbetet

De senaste åren har vi lagt stort fokus på det brottsbekämpande arbetet genom att skärpa över 70 straff och kraftigt bygga ut Polisen. Vi ska fortsätta att skärpa straffen och anställa fler poliser, men det är uppenbart att det inte räcker. För varje kriminell som spärras in står en ung pojke redo att ta dennes plats. Nyrekryteringen måste brytas. Nu behöver vi också satsa motsvarande på det förebyggande arbetet. Socialdemokraterna går till val på att vi för varje satsad krona på fler poliser ska satsa minst lika mycket på det brottsförebyggande arbetet.

2. Hårdare straff vid allvarlig och upprepad brottslighet

Vi måste göra ännu mer för att skydda samhället mot allvarlig och upprepad brottslighet och för att minska risken för återfall i brottslighet. Inte minst för de gängkriminella. Vi vill därför förstärka samhällets reaktion mot de som döms för upprepade fall av allvarliga gängbrott eller sexualbrott. Det kan handla om att fler dömda ska avtjäna en längre del av, eller hela sitt straff, på anstalt och ge möjligheter till övervakning även efter avtjänat straff.

3. Vistelseförbud för gängkriminella

Vi vill införa möjlighet att utfärda geografiska vistelseförbud, exempelvis när en individ är involverad i gängkriminalitet eller narkotikaförsäljning. Syftet är att få bort de mest brottsaktiva från utsatta platser för att lugna ner pågående konflikter och minska brottsligheten, vilket också minska rekryteringen av unga.

4. Ökade möjligheter till hemlig avlyssning och andra tvångsmedel

Hemlig avlyssning och andra tvångsmedel som exempelvis genomsökning på distans efter information som finns lagrad på en mobiltelefon eller dator är centrala i bekämpandet av de kriminella.

5. Ökade möjligheter att använda fingeravtryck och DNA i brottsbekämpning

Fler personer som misstänks för brott måste kunna identifieras med hjälp av fingeravtryck, DNA, och ansiktsbilder. Här måste lagstiftningen hänga med i den tekniska utvecklingen. Det kommer att göra brottsutredningar mer effektiva.

6. Riv sekretesshinder som hindrar brottsbekämpningen

De brottsbekämpande myndigheterna behöver information från andra myndigheter både för att bekämpa organiserad brottslighet och för att förebygga brott. Det informationsutbytet måste öka, samtidigt som det ska vara rättssäkert.

7. Starkare stöd till brottsoffer

Fler ska erbjudas vittnesstöd och överfallslarm. Återkopplingen till brottsoffer ska stärkas under hela rättsprocessen. Ge brottsofferjourer stärkt stöd och öka samverkan mellan polis och försäkringsbolag. Stärk särskilt stödet till barn som utsätts för brott. En pappa som slår sin partner är inte bara en förövare, utan också en dålig pappa. Vi vill att vårdnad och umgänge ska kunna begränsas ytterligare och i fler fall så att ett barn vars förälder misshandlar inte ska tvingas till umgänge med föräldern.

8. En ny lag om ordningsvakter

Ordningsvakter ska inte och kan inte ersätta polisen. Ordningsvakter ska exempelvis inte användas mot den grova brottsligheten. Det finns dock fler uppgifter som ordningsvakter kan utföra och som frigör polisens resurser mer avancerade uppgifter. Ordningsvakters arbete kan vara ett viktigt bidrag i arbetet med allmän ordning och säkerhet. Vi vill därför införa en ny lag som möjliggör för detta. Utbildningen och tillståndsgivningen för ordningsvakter ska också skärpas.

9. Skärpta straff för gängkriminella

Vi vill gå fram med de mest omfattande straffskärpningarna för gängkriminalitet någonsin i Sverige. Det handlar om skärpta straff för brott såsom olaga hot, utpressning, rån och narkotikaförsäljning, samtidigt som vi vill göra det möjligt att döma gängkriminella till straff som är hårdare än maxstraffen. För att stoppa nyrekryteringen av unga och vill vi göra det kriminellt att involvera personer under 18 år i brottslig verksamhet.

10. Fördubblat straff för grovt vapenbrott

Samhället måste markera ännu hårdare mot gängens skjutningar. Därför vill vi fördubbla minimistraffet för grovt vapenbrott, från två till fyra års fängelse. Därmed kommer polisen också kunna använda hemlig rumsavslyssning, så kallad buggning, vid misstanke om grovt vapenbrott.

Presskontakt:

Darina Agha, pressekreterare Magdalena Andersson, 073-592 85 48

Mirjam Kontio, pressekreterare Mikael Damberg, 073-074 05 57

Socialdemokraternas presstjänst, 08-700 26 83

Bilder

Om

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Sveavägen 68
105 60 Stockholm

08-700 26 83http://www.socialdemokraterna.se

Vi vänder på varje sten för att bryta segregationen och tränga tillbaka våldet. Vi tar tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och vi skapar framtidens jobb med bra villkor i hela landet. Vi gör det som krävs, för Sverige kan bättre.

Följ Socialdemokraterna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Socialdemokraterna

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum