Studentlitteratur AB

Hållbar utveckling - nya utmaningar kräver nya kompetenser

Dela

De hållbarhetsutmaningar som dagens samhälle står inför skiljer sig radikalt från de miljöproblem som man historiskt lyckats lösa. Det argumenterar tre Chalmersforskare för i en ny bok om hållbar utveckling. Det gör också att de ingenjörer, naturvetare och andra yrkesgrupper som idag utbildas för att hantera dessa problem kommer behöva nya, bredare kompetenser.

– Samhällets tidiga miljöproblem var oftast lokala, hade tydliga orsakssamband och kunde lösas med enkel reningsteknik. Jämför det med till exempel klimatfrågan: ett globalt problem, där kopplingen mellan utsläpp och effekter är komplexa, osynliga för de flesta, verkar över århundraden och där sociala frågor som rättvisa är centrala i debatten, säger Frances Sprei, en av författarna till boken.

I boken visar författarna på hur den komplexitet som präglar klimatfrågan och andra hållbarhetsutmaningar bidrar till att olika aktörer kan ha mycket olika syn kring vad som utgör en hållbar utveckling, även om samtliga har tillgång till samma kunskap och fakta. Vissa menar att en hållbar utveckling kräver en återgång till ett enklare liv, där tillväxten avstannar, medan andra anser att en hållbar utveckling förutsätter en starkare ekonomisk tillväxt, där en explosion av tekniska innovationer löser såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska problem.

– Skillnader i grundläggande värderingar och olika syn på till teknikens risker och potential formar olika aktörers syn på hållbar utveckling. För att kunna bidra konstruktivt till diskussionen om hållbar utveckling behöver man förstå hur både sina egen, och andras, utgångspunkter påverkar synen på olika hållbarhetsutmaningar, fortsätter Fredrik Hedenus, en annan av bokens författare.

Att kunna ta till sig andras perspektiv är en förutsättning för att kunna arbeta tvärvetenskapligt, en viktig kompetens som krävs om vi ska lyckas integrera de miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna av hållbar utveckling, i linje med FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Ytterligare kompetenser som ofta lyfts fram som viktiga för ingenjörer och naturvetare som ska arbeta med hållbar utveckling är en bättre kunskap i etik och förståelse för teknikens sociala sidor.

Med avstamp i den historiska process som ledde fram till Brundtland-rapporten och Rio-konferensen, beskriver därför boken de huvudsakliga skiljelinjer som finns i hur begreppet hållbar utveckling idag förstås och används. Boken ger också en överblick av hur olika aktörer aktivt arbetar med hållbar utveckling och frågan om vilket ansvar man har att verka för en hållbar utveckling i sin yrkesroll.

Boken ”Hållbar utveckling – nyanser och tolkningar” är skriven av Fredrik Hedenus, Martin Persson och Frances Sprei, samtliga forskare vid avdelningen för Fysisk resursteori, Chalmers. Boken är utgiven av Studentlitteratur.

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har 130 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Kurslitteraturprisets hederspris till bok som ger nycklar till grammatisk förståelse14.6.2018 10:32Pressmeddelande

Genom sina pedagogiska resonemang som på djupet förklarar grammatiska moment som många studenter snubblar på, tilldelas Nycklar till grammatik ett av Kurslitteraturprisets hederspriser 2018. – Grammatiken är erkänt svår för många: Hur ska man tänka, var ska man börja och varför ska man göra på ett visst sätt? Med vår bok vill vi ge nycklar till en ökad förståelse för hur språket fungerar, säger bokens författare.

Årets Kurslitteraturpris till modern grundbok i ortopedi14.6.2018 10:28Pressmeddelande

Den kommande boken Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna belönas med Kurslitteraturpriset 2018 för att på ett heltäckande och välskrivet sätt ge en aktuell introduktion till ett föränderligt fält. – Vår förhoppning är att läroboken fyller ett behov där det tidigare saknats evidensbaserad information och råd anpassade till svensk sjukvård och svensk behandlingstradition, säger bokens redaktörer.

Fortsatt uppåt när Studentlitteratur publicerar årsbokslut5.6.2018 11:15Pressmeddelande

Studentlitteraturs goda utveckling fortsätter. När koncernens årsbokslut nu blir offentlig redovisas en omsättning på 359 miljoner kronor, vilket är en ökning på 4,4 procent mot föregående år. – Trots en något stagnerande marknad fortsätter vi att växa och ta marknadsandelar, vilket ger oss möjligheter att ytterligare förstärka vårt erbjudande, säger Stefan Persson, Studentlitteraturs VD.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum