Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Hållbar vattenförsörjning i framtidens städer

Dela

Nya krav ställs på vattenförsörjningen i växande städer, inte minst till följd av klimatförändringarna. För mycket vatten till följd av skyfall eller för lite till följd av torka måste hanteras. Vilka är utmaningarna för kommunerna som har ansvaret för VA-frågorna? Välkommen till ett webbinarium som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) anordnar den 18 maj i samband med att rapporten Hållbar vattenförsörjning i framtidens städer – vilka är utmaningarna?” presenteras.

Lansering av ny rapport: Hållbar vattenförsörjning i urbana miljöer. Bilden visar Oceanhamnen i Helsingborg där innovativa VA-lösningar tillämpas.
Lansering av ny rapport: Hållbar vattenförsörjning i urbana miljöer. Bilden visar Oceanhamnen i Helsingborg där innovativa VA-lösningar tillämpas.

Dricksvattnet i svenska kommunala VA-system är av hög kvalitet. Samtidigt är investeringsbehovet stort i VA-infrastrukturen som i genomsnitt är 40 till 50 år gammalt. Vattenkvaliteten hotas också av bland annat bakterier och läkemedelsrester vilket kräver ny teknik i VA-verken.

 • Hur stort är investeringbehovet i den svenska VA-infrastrukturen? Hur ska kommunerna klara finansieringen?
 • Många initiativ tas för att utveckla hållbara städer med ökade inslag av cirkulär ekonomi. Det gäller också VA-sidan. Hur ser utvecklingen ut? Vilka projekt pekar mot framtidens lösningar?
 • Hanteringen av dagvatten är en nyckel för att säkra en god kvalitet i vattentäkter och grundvattenmagasin. Har kommunerna rätt förutsättningar och regelverk för att klara utmaningarna?
 • Miljökvalitetsnormer är centrala i arbetet för en god vattenkvalitet i urbana miljöer. Vilka är erfarenheterna av tillämpningen i Sverige?

Webbinarium och ny rapport

Ovanstående frågor diskuteras vid ett webbinarium där den nya rapporten Hållbar vattenförsörjning i urbana miljöer presenteras.

Tisdag den 18 maj 2021 klockan 12:30-14:00

Läs mer och anmäl dig här

Medverkande:

 • Erik Karlsson, enhetschef, Stockholm Vatten och Avfall

 • Elisabeth Kvarnström, forskare, RISE och adjungerad professor i VA-teknik vid Luleå Tekniska Universitet

 • Frida Panzar, marknads- och affärsutvecklare, NCC Infrastructure

 • Tord Svedberg, ordförande för styrgruppen för Hållbar vattenförsörjning

 • Gunnar Söderholm, ordförande i den arbetsgrupp som tagit fram rapporten och tidigare chef för miljöförvaltningen i Stockholms stad,

 • Lena Tilly, vattenresursexpert, Tyréns

 • Fredrik Åkesson, Senior Commercial Manager, SUEZ

Medverkar gör också riksdagsledamöterna

 • Magnus Ek (C)
 • Patrik Engström (S)
 • Maria Gardfjell (MP)
 • Nina Lundström (L)
 • Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Moderatorer: Linda Olsson och Jan Westberg, delprojektledare respektive kommunikationsansvarig Hållbar vattenförsörjning.

Fakta om IVAs vattenprojekt

Projektet Hållbar vattenförsörjning - tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat är inriktat mot olika problemställningar kring sötvatten. Kring dessa frågor samlar IVA aktörer från industri, akademi, myndigheter och politik. För många av utmaningarna kring rent vatten i framtiden kan endast lösas genom dialog och samarbete från aktörer från alla delar av samhället.

Läs mer om projektet här

För att se videon från www.youtube.com måste du ge din tillåtelse högst upp på sidan.Hållbar vattenförsörjning i framtidens städer – vilka är utmaningarna?

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Lansering av ny rapport: Hållbar vattenförsörjning i urbana miljöer. Bilden visar Oceanhamnen i Helsingborg där innovativa VA-lösningar tillämpas.
Lansering av ny rapport: Hållbar vattenförsörjning i urbana miljöer. Bilden visar Oceanhamnen i Helsingborg där innovativa VA-lösningar tillämpas.
Ladda ned bild

Om

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Grev Turegatan 16
114 46 Stockholm

08-791 29 00https://www.iva.se/

I över 100 år har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) varit en mötesplats för Sveriges framtid. IVA samlar kompetens och erfarenhet från cirka 1 300 invalda akademiledamöter och 250 företag. Vi bygger broar mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik. IVA driver på vetenskaplig grund en saklig debatt inom flera samhällsviktiga områden.

IVA är ett lättillgängligt expertorgan fristående från enskilda intressen, ideologier och partipolitik. Vi tror på och verkar för människans förmåga att bidra positivt till samhället genom teknisk och ekonomisk vetenskap.

Följ Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum