Umeå kommun

Hållbarhet i fokus vid dialogsamtal

Dela

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott inleder dialogsamtal med samtliga nämnder i Umeå kommun. Syftet är att uppnå hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030, som bland annat innefattar jämställdhet, utveckling av hållbara städer, god utbildning för alla, hälsa och välbefinnande, med mera.

– Syftet med dessa möten är att vi ska tala om nämndernas specifika arbete, samt ge stöd och att hitta lösningar på de utmaningar som de står inför när det gäller hållbarhetsmålen. Att nämnderna lyckas med detta arbete är en förutsättning för att kommunen som helhet ska nå målen enligt Agenda 2030, säger Nils Seye Larsen (Mp), ordförande i hållbarhetsutskottet.

Dialogsamtalen har fokus på nämndernas arbete i relation till Agenda 2030, samt arbete kopplat till kommunfullmäktiges övergripande mål med fokus på folkhälsa, jämställdhet, barnfattigdom och de lokala miljömålen.

Till samtalen kommer nämndernas presidier samt nämndsansvariga tjänstepersoner att bjudas in. Nämnderna kan bjuda in ytterligare personer kopplade till nämndens verksamhet.

Inbjudan till dialogsamtal med frågor om nämndernas hållbarhetsarbete skickas till samtliga nämnder innan årsskiftet. Först ut är:

  • Kulturnämnden
  • Fritidsnämnden
  • Byggnadsnämnden
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Tekniska nämnden
  • Individ- och familjenämnden
  • Äldrenämnden
  • För- och grundskolenämnden
  • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Agenda 2030
Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Läs mer

Mer information:
Nils Seye Larsen (Mp)
ordförande
Hållbarhetsutskottet
Umeå kommun
073-631 94 92
nils.larsen@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum