Järfällahus Ab

Hållbarhetsåtgärder för Tallbohov – start för flerårigt projekt

Dela
Inom ramen för projektet Hållbarhetsåtgärder på Tallbohov byter vi spiskåpor i vissa lägenheter. Detta som ett led i vårt arbete för ett bättre inomhusklimat på Tallbohov.
Inom ramen för projektet Hållbarhetsåtgärder på Tallbohov byter vi spiskåpor i vissa lägenheter. Detta som ett led i vårt arbete för ett bättre inomhusklimat på Tallbohov.

Nu kavlar Järfällahus upp ärmarna och startar ett femårigt projekt med ett flertal olika hållbarhetsåtgärder för bostadsområdet Tallbohov.

Stort projekt för stort område

Tallbohov är ett av Järfällahus största bostadsområden och ett område av miljonprogramskaraktär. Husen har nått en ålder då de behöver omfattande åtgärder för att kunna fortsätta att fungera på ett hållbart sätt. Därför satsar Järfällahus nu på ett stort projekt för hela Tallbohov under de kommande åren.

Målet är hållbarhet

Målet är hållbarhet: att husen håller även i fortsättningen, att hyresgästerna får en tryggare, behagligare och attraktivare boendemiljö samt att vi ser till att våra hus uppfyller de krav på miljömässig hållbarhet som ställs idag. Därför kallar vi projektet Hållbarhetsåtgärder för Tallbohov.

Åtgärderna delas upp i två övergripande delar:

1.Teknisk och miljömässig hållbarhet

Målet är ett bättre inomhusklimat, bättre energianvändning och att förlänga husens hållbarhet över tid. För att uppnå detta kommer vi bland annat att utföra åtgärder för bättre värme och ventilation, byta fönster, renovera vissa avloppstammar, renovera balkonger samt tilläggisolera och underhålla fasader och yttertak.

2.Social hållbarhet och utemiljöTrygghet, trivsel, belysning, gårdarnas utformning m m

Målet är ökad trygghet och trivsel samt en bättre boendemiljö. Ännu finns inget beslut om de exakta åtgärderna. Vi kommer att ta fram en paketlösning i dialog med Hyresgästföreningen. Troligtvis kommer det att handla om belysning, utemiljö m m.

Här kan det också bli tal om tillval i lägenheterna. Detta kommer att förhandlas med Hyresgästföreningen.

- Det här är ett område som byggdes under sent 60-tal och som har nått den ålder då man behöver rusta upp husen, säger Mikael Jämtsved (MP), styrelseordförande för Järfällahus AB. Det är glädjande att vi nu kan ta steget och utföra dessa viktiga åtgärder.

Fakta om Tallbohov

  • Området utgörs av större delen av Snapphanevägen i kommundelen Jakobsberg, Järfälla kommun.
  • Området stod färdigt 1970.
  • Området innehåller knappt 800 lägenheter.
  • Området kommer att få ett allt mer centralt läge i kommunen allteftersom planerna på förtätning och nybyggnation fortskrider på kommunal nivå.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Inom ramen för projektet Hållbarhetsåtgärder på Tallbohov byter vi spiskåpor i vissa lägenheter. Detta som ett led i vårt arbete för ett bättre inomhusklimat på Tallbohov.
Inom ramen för projektet Hållbarhetsåtgärder på Tallbohov byter vi spiskåpor i vissa lägenheter. Detta som ett led i vårt arbete för ett bättre inomhusklimat på Tallbohov.
Ladda ned bild
Inom ramen för projektet Hållbarhetsåtgärder på Tallbohov installerar vi nya spiskåpor i vissa lägenheter. Detta som en del av vårt arbete för ett bättre inomhusklimat på Tallbohov.
Inom ramen för projektet Hållbarhetsåtgärder på Tallbohov installerar vi nya spiskåpor i vissa lägenheter. Detta som en del av vårt arbete för ett bättre inomhusklimat på Tallbohov.
Ladda ned bild

Tallbohov, bostadsområde i Jakobsberg.
Tallbohov, bostadsområde i Jakobsberg.
Ladda ned bild

Om

Järfällahus Ab
Järfällahus Ab
Drabantvägen 2
17750 Järfälla

08 - 580 836 00https://jarfallahus.se/

Järfällahus är Järfällas kommunägda bostadsföretag. Vi har cirka 5600 lägenheter, över 4000 fordonsplatser och ungefär 400 lokaler i hela Järfälla.

Följ Järfällahus Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfällahus Ab

​Rekordmånga får sommarjobb hos Järfällahus8.6.2017 14:02Nyheter

I år är det hela 70 ungdomar mellan 15 och 18 år som har fått sommarjobb hos Järfällahus AB. Redan förra året tog Järfälla kommuns eget bostadsbolag emot ett tjugotal ungdomar, men i år är de alltså mer än tre gånger så många. Och den här gången sker det i samarbete med Hyresgästföreningen. - Det här är vårt sätt att ta ett kommunalt samhällsansvar, säger Ali, social hållbarhetsstrateg på Järfällahus. Sommarjobbarna är framtidens medborgare, och vi är glada att de vill ta sina första steg på arbetsmarknaden hos oss. Ett femtiotal av ungdomarna kommer att arbeta i bostadsområdena med att städa, sätta upp skyltar, dela ut information till hyresgästerna m m. Resterande 20 kommer att hjälpa till med de sommaraktiviteter som SWAT arrangerar. SWAT är den ungdomsverksamhet som Järfällahus och Hyresgästföreningen i Järfälla driver tillsammans. Det handlar bland annat om att arrangera turneringar i bubbelfotboll i områdena, anordna LAN och paintball med flera aktiviteter. Så här säger Mikael Jä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum