Järfällahus Ab

Hållbarhetsåtgärder för Tallbohov – start för flerårigt projekt

Dela
Inom ramen för projektet Hållbarhetsåtgärder på Tallbohov byter vi spiskåpor i vissa lägenheter. Detta som ett led i vårt arbete för ett bättre inomhusklimat på Tallbohov.
Inom ramen för projektet Hållbarhetsåtgärder på Tallbohov byter vi spiskåpor i vissa lägenheter. Detta som ett led i vårt arbete för ett bättre inomhusklimat på Tallbohov.

Nu kavlar Järfällahus upp ärmarna och startar ett femårigt projekt med ett flertal olika hållbarhetsåtgärder för bostadsområdet Tallbohov.

Stort projekt för stort område

Tallbohov är ett av Järfällahus största bostadsområden och ett område av miljonprogramskaraktär. Husen har nått en ålder då de behöver omfattande åtgärder för att kunna fortsätta att fungera på ett hållbart sätt. Därför satsar Järfällahus nu på ett stort projekt för hela Tallbohov under de kommande åren.

Målet är hållbarhet

Målet är hållbarhet: att husen håller även i fortsättningen, att hyresgästerna får en tryggare, behagligare och attraktivare boendemiljö samt att vi ser till att våra hus uppfyller de krav på miljömässig hållbarhet som ställs idag. Därför kallar vi projektet Hållbarhetsåtgärder för Tallbohov.

Åtgärderna delas upp i två övergripande delar:

1.Teknisk och miljömässig hållbarhet

Målet är ett bättre inomhusklimat, bättre energianvändning och att förlänga husens hållbarhet över tid. För att uppnå detta kommer vi bland annat att utföra åtgärder för bättre värme och ventilation, byta fönster, renovera vissa avloppstammar, renovera balkonger samt tilläggisolera och underhålla fasader och yttertak.

2.Social hållbarhet och utemiljöTrygghet, trivsel, belysning, gårdarnas utformning m m

Målet är ökad trygghet och trivsel samt en bättre boendemiljö. Ännu finns inget beslut om de exakta åtgärderna. Vi kommer att ta fram en paketlösning i dialog med Hyresgästföreningen. Troligtvis kommer det att handla om belysning, utemiljö m m.

Här kan det också bli tal om tillval i lägenheterna. Detta kommer att förhandlas med Hyresgästföreningen.

- Det här är ett område som byggdes under sent 60-tal och som har nått den ålder då man behöver rusta upp husen, säger Mikael Jämtsved (MP), styrelseordförande för Järfällahus AB. Det är glädjande att vi nu kan ta steget och utföra dessa viktiga åtgärder.

Fakta om Tallbohov

  • Området utgörs av större delen av Snapphanevägen i kommundelen Jakobsberg, Järfälla kommun.
  • Området stod färdigt 1970.
  • Området innehåller knappt 800 lägenheter.
  • Området kommer att få ett allt mer centralt läge i kommunen allteftersom planerna på förtätning och nybyggnation fortskrider på kommunal nivå.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Inom ramen för projektet Hållbarhetsåtgärder på Tallbohov byter vi spiskåpor i vissa lägenheter. Detta som ett led i vårt arbete för ett bättre inomhusklimat på Tallbohov.
Inom ramen för projektet Hållbarhetsåtgärder på Tallbohov byter vi spiskåpor i vissa lägenheter. Detta som ett led i vårt arbete för ett bättre inomhusklimat på Tallbohov.
Ladda ned bild
Inom ramen för projektet Hållbarhetsåtgärder på Tallbohov installerar vi nya spiskåpor i vissa lägenheter. Detta som en del av vårt arbete för ett bättre inomhusklimat på Tallbohov.
Inom ramen för projektet Hållbarhetsåtgärder på Tallbohov installerar vi nya spiskåpor i vissa lägenheter. Detta som en del av vårt arbete för ett bättre inomhusklimat på Tallbohov.
Ladda ned bild

Tallbohov, bostadsområde i Jakobsberg.
Tallbohov, bostadsområde i Jakobsberg.
Ladda ned bild

Om

Järfällahus Ab
Järfällahus Ab
Drabantvägen 2
17750 Järfälla

08 - 580 836 00https://jarfallahus.se/

Järfällahus är ett bostadsföretag i stark utveckling och med stor framtidstro. Bolaget går in i en fas med både nybyggnation och stora moderniseringsprojekt. Bolaget äger ca 5 600 lägenheter och ca 60 000 kvm lokaler belägna i Järfälla kommun nordväst om Stockholm. Bolaget ägs till 100 % av Järfälla kommun och har ett uttalat uppdrag att bidra till kommunens utveckling och expansion.

Följ Järfällahus Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfällahus Ab

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum