Region Örebro län

Hållbart regionsamarbete säkrar framtidens vattenförsörjning på Lindesbergs lasarett

Dela

Linde energi och Region Örebro län investerar tillsammans i en ny reningsanläggning som ska förse Lindesbergs lasarett med dricksvatten och kyla. Det är en långsiktigt hållbar investering som gör stor miljönytta och som säkerställer att akutsjukvården fungerar även om den kommunala vattenförsörjningen skulle störas, till exempel genom försämrad vattenkvalitet. Det säger Håkan Stålbert (KD), ordförande i Region Örebro läns servicenämnd.

Det nya, utökade avtalet sträcker sig över 15 år och innebär att Linde energi förutom kylvatten nu får möjlighet att komplettera med leverans av reservvatten till Lindesbergs lasarett.

- Vi bygger en helt ny reningsanläggning med effektiva och moderna sandfilter och samlokaliserar det med Region Örebro län, som i samma så kallade filterhus renar råvatten, eller reservvatten, till dricksvatten. Ett samarbete och en hållbar investering som kommer att säkra driften av akutsjukvården på Lindesbergs lasarett för lång tid framöver, säger en mycket nöjd Jens Isemo, vd på Linde energi.

2014 började Linde energi att leverera kylvatten till Lindesbergs lasarett i syfte att kyla sjukhusets medicinska utrustning samt ge patienter och personal en bekväm inomhustemperatur. Det 10-åriga avtalet med Region Örebro län utvärderades tidigt, och 2017 ingicks ett intentionsavtal där parterna efter flera utredningar kom överens om att utöka åtagandet, för att även omfatta leverans av reservvatten som efter filtrering blir till dricksvatten.

- Om dricksvattnet i Lindesberg blir otjänligt måste vi fortfarande kunna förse Lindesbergs lasarett med rent dricksvatten. Dessutom är kyla extremt viktigt i ett sjukhus, dels för att kunna hålla en rimlig inomhustemperatur, dels för att säkra driften av medicinsk utrustning. Det här är ett fantastiskt projekt med såväl samhället som ekonomin och miljön som stora vinnare, säger Bengt Bodin, avdelningschef Fastighetsavdelningen på Region Örebro län.

Så fungerar det – i korthet

Grundvatten pumpas upp ur marken på cirka 20 meters djup. Vattnet leds i en 800 meter lång ledning genom Bottenån och vidare till det nya filterhuset, placerat på en nyförvärvad tomt på Kopparbrinken. Grundvattnet fördelas i två rör. I det ena leder Linde energi vatten till en värmeväxlare på Lindesbergs lasarett, där det blir till fjärrkyla. Fjärrkylan får maximalt uppnå nio grader för att kunna kyla exempelvis sjukhusets röntgenutrustning. I det andra renar Region Örebro län reservvatten till dricksvatten.

Vattensiffror

  • Den nya reningsanläggningen kan rena maximalt 100 kubikmeter vatten i timmen.
  • 1 kubikmeter = 1 000 liter vatten.
  • Förbrukningen för en tvåbarnsfamilj i en normalstor villa är 200 kubikmeter per år.
  • Ett normalstort badkar rymmer 0,3 kubikmeter vatten.

Kontakt

Håkan Stålbert, ordförande i Region Örebro läns servicenämnd, telefon:072-070 41 62

Jens Isemo, vd Linde energi, telefon: 070-567 18 78

Bengt Bodin, avdelningschef Fastighetsavdelningen på Region Örebro län, telefon: 019-602 73 19

Kontakter

Bilder

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - för oss tillsammans

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Solceller - en lysande investering för BRF Karlavagnen19.11.2019 10:13:00 CETPressmeddelande

Solceller är ett ständigt aktuellt ämne i diskussionen om miljön och klimatet, och intresset har ökat stort i Sverige. Bostadsrättsföreningen Karlavagnen i Örebro installerade solpaneler på två av föreningens fem fastigheter under sommaren 2019. "Med det här visar vi att vi är en förening på alerten, det är ett värde för alla som bor här. Det känns bra att vi bidrar till en bättre miljö", förklarar föreningens ordförande Tomas Ring.

Här är länets mest cykelvänliga arbetsplatser18.11.2019 14:23:00 CETPressmeddelande

Cykelparkering med tak, tillgång till verkstad för cykelservice och cykelaktiviteter med personalen. Det är några exempel på åtgärder som årets deltagare i utmaningen Cykelvänlig arbetsplats nu prisas för. - De här arbetsplatserna är goda förebilder eftersom de underlättar för sina anställda att ta cykeln till jobbet, säger Mirja Mattsson, projektledare för Hållbart resande i Örebroregionen och arrangör av utmaningen.

Tobaksfria veckan: e-cigaretter ett allt större hot mot unga17.11.2019 07:35:00 CETPressmeddelande

Denna vecka är det tobaksfria veckan och Region Örebro län uppmärksammar det tobakspreventiva arbetet lite extra. På vårdcentraler och Folktandvårdskliniker kommer patienter att uppmärksammas på sina rökvanor och få extra råd och stöd. För personal inom hälso- och sjukvården hålls en utbildningsdag med bland annat en föreläsning om e-cigaretter. Användningen ökar bland unga. I Örebro län har drygt var fjärde niondeklassare någon gång rökt e-cigaretter (2017).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum