Umeå kommun

Hälsa – Lärande – Trygghet

Dela

En konferens för att uppmärksamma framgångsrik samverkan för barn och ungas psykiska hälsa i Västerbotten.

Hälsa – Lärande – Trygghet (HLT) är ett arbetssätt som erbjuder tidigt och samordnat stöd till barn och deras familjer, och som utifrån en helhetssyn åstadkommer bättre resultat. HLT har uppmärksammats nationellt, både i förslaget till ny socialtjänstlag och i omställningen till Nära vård.

HLT i Västerbotten har växt fram med nationellt stöd från Sveriges kommuner och regioner (SKR), och Ing-Marie Wieselgren har varit en viktig eldsjäl på hela den resan.  Det var planerat att Ing-Marie i höst skulle besöka ett av länets HLT-team och hälsa välkommen till årets HLT-konferens. Nu blir det inte så, eftersom hon så oerhört tragiskt blev mördad i Visby, men vi ska fortsätta att inspireras av hennes gedigna klokskap, engagemang, nyfikenhet och mod, i vårt fortsatta arbete för barn och unga i Västerbotten.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som är förskollärare, lärare, specialpedagog, skolsköterska, kurator, BVC-sköterska, arbetsterapeut, psykolog, socialsekreterare, familjebehandlare, rektor eller chef i Västerbotten.

Halvdagskonferens

Fredag 16 september, klockan 8.00 – 12.00 på Nolia konferens i Umeå.

Bästa möjliga stöd i Västerbotten

HLT i Västerbotten är ett samarbete mellan Hälso- och sjukvård, förskola/skola och socialtjänst i Västerbottens femton kommuner. I varje kommun finns det minst ett HLT-team sammansatta med nyckelpersoner från de samverkande verksamheterna. Totalt arbetar 200 medarbetare i länet med HLT. HLT-teamens uppdrag är att med gemensamma krafter snabbt ge bästa möjliga stöd för barn och familjer som under en period i livet behöver det. Det kan till exempel handla om att det inte riktigt fungerar i förskolan/skolan, med kompisar på fritiden, eller att det är saker som är jobbiga i familjen.

Tidiga insatser

Erfarenheter visar att ju tidigare familjer får hjälp desto snabbare är det möjligt att skapa en positiv förändring. Tack vare HLT kan barn och deras familjer snabbt erhålla ett samordnat och anpassat stöd.

Vad är HLT?

Namnet HLT, sammanfattar tre grundläggande rättigheter som barn har, rätten till Hälsa; Lärande och Trygghet, samt tre samverkande aktörer; Hälso- och sjukvården, förskolan/skolan och socialtjänsten. Under 2021 gav HLT stöd till 600 barn och deras familjer i Västerbotten. Feedbacken från familjerna är positiv – ”Här fick vi någon som lyssnade och puttade oss framåt. De lyckades ge oss kraft att hjälpa vårt barn”. Även feedbacken från de yrkesverksamma är positiv. De beskriver både att samverkan är till gagn för barn och familjer och att den egna arbetssituationen påverkas positivt genom att man känner sig mindre ensam med svåra arbetsuppgifter.

Nyckelord

Kontakter

Ulrika Granskog, processledare, telefon 070-564 55 10.

Dokument

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum