Region Örebro län

Hälso- och sjukvårdsnämnden säger ja till utredning som vill stärka primärvården

Dela

Primärvården måste utvecklas till ett nav i hälso- och sjukvårdssystemet. Så vill hälso- och sjukvårdsnämnden att framtidens hälso-och sjukvård ska vara utformad. På så sätt kan vården bli mer modern, jämlik, tillgänglig och effektiv.

Nämnden ställer sig därmed bakom den statliga utredningen ”God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem” i sitt remissyttrande, som nämnden antog i dag.

Sjukhusdominerat vårdsystem
Utredningen tillsattes 2017 och har under åren lämnat tre delbetänkanden. Den problembild som presenteras i utredningen är bland annat att svensk hälso- och sjukvård är sjukhusfokuserad och att primärvården utgör en för liten del av hälso- och sjukvårdssystemet. En närmare samverkan mellan kommunernas och regionens hälso- och sjukvård föreslås i utredningen regleras med lag. Begreppet hemsjukvård föreslås också förändras till hälso- och sjukvård i hemmet. Det tydliggör att den hälso- och sjukvård som utförs i hemmet är likställd övrig vård.

Primärvården får en central roll – stärker vårt förändringsarbete
- Vi har i dag en hälso- och sjukvård i Sverige som ofta framstår som splittrad och ologisk för den enskilde patienten, säger Karin Sundin (S), hälso- och sjukvårdsnämnden ordförande. Att det dessutom ofta är svårt att komma fram till sin vårdcentral innebär att många patienter vänder sig till andra vårdnivåer, exempelvis till akutmottagningar, för att få snabb hjälp.
- Utredningen God och nära vård föreslår flera förändringar för att ge primärvården en mer central roll i vården och för att underlätta samarbetet mellan kommunal vård och omsorg och regionernas hälso- och sjukvård. Det är nödvändigt för att vi ska kunna möta och vårda allt fler äldre och det ligger väl i linje med den utveckling som pågår i vår region.

Utredningen behöver kompletteras med tandvård
Hälso- och sjukvårdsnämnden påtalar också i sitt remissvar att tandvården är en del i vården för vissa personer, bland annat äldre och personer med en funktionsnedsättning. Därför behöver också samverkan på primärvårdsnivå inkludera den regionfinansierade tandvården.

Mer information:
Karin Sundin (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, tel. 072 – 142 0620

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Karin Sundin
Karin Sundin
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Alla särskilda boenden har vaccinerat klart i slutet av veckan13.1.2021 12:51:03 CETPressmeddelande

5 200 vaccindoser har fördelats ut för vaccination i Örebro län fram till och med denna vecka. Av dessa har 4 550 gått till kommunerna för att vaccinera de äldre i särskilt boende, hemsjukvård och hemtjänst. 650 doser ska användas för att vaccinera kommunal personal som arbetar nära personer på äldreboenden och inom hemsjukvård och hemtjänst. Den vaccineringen börjar i dag onsdag.

Ny nationell upphandlingstjänst för minskad klimatpåverkan ska testas i Örebro kommun29.12.2020 13:00:00 CETPressmeddelande

Kvarteret Klimatspararna är ett statligt finansierat utvecklingsprojekt har som mål att från och med 2022 erbjuda en landsomfattande tjänst för gemensamma upphandlingar av klimatsmarta åtgärder. Genom tjänsten ska bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag få möjligheten att dra nytta av fördelarna med upphandlingar som genomförs för flera samtidigt, inom geografiskt avgränsade områden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum