Akademiska sjukhuset

Hälsorisker med hormonstörande miljögifter fokus för Uppsalasymposium

Dela

Hormonstörande kemikalier (EDCs) kan störa kroppens hormonella system. Olika typer av EDCs förekommer i tex parfymer och kosmetika, livsmedelsförpackningar, brandskum, textilier och skor, elektroniska produkter, byggnadsmaterial samt på ytan av kassakvitton. För att uppmärksamma hälsoriskerna med EDCs anordnar Arbets- och Miljömedicin vid Akademiska sjukhuset ett symposium 8-9 december.

Hormonstörande kemikalier (EDCs) kan störa kroppens hormonella system. De förekommer i exempelvis parfymer och kosmetika, livsmedelsförpackningar, brandskum och på ytan av kassakvitton. För att uppmärksamma hälsoriskerna med EDCs anordnas ett symposium i Uppsala 8-9 december. Foto: Mostphotos
Hormonstörande kemikalier (EDCs) kan störa kroppens hormonella system. De förekommer i exempelvis parfymer och kosmetika, livsmedelsförpackningar, brandskum och på ytan av kassakvitton. För att uppmärksamma hälsoriskerna med EDCs anordnas ett symposium i Uppsala 8-9 december. Foto: Mostphotos

– Den primära oron är hur EDCs sprids till vår mat, dricksvatten och personliga hygienprodukter, och att människor därför, ofta omedvetet, utsätts för långvarig exponering under hela livet. Kemikalierna påverkar kroppens hormonella system, det mycket känsliga kemiska meddelandesystem som kroppen använder för att styra ämnesomsättning och utvecklingsprocesser, säger Monica Lind, miljöhygieniker och professor i miljötoxikologi, Akademiska sjukhuset.

Effekterna av hormonstörande miljögifter på människors hälsa har blivit ett stort och allmänt bekymmer världen över. Pågående forskning belyser det breda spektrumet av hälsoeffekter kopplade till exponering för dessa kemikalier. Samtidigt släpar lagstiftningen efter. Kemikalier testas inte tillräckligt innan de införs på marknaden. Därför, menar Monica Lind, är det viktigt att hälsoeffekter av hormonstörande miljögifter lyfts fram i högre grad.

Som exempel nämner hon att över 95 procent av befolkningen exponeras för hormonstörande ftalater, kemikalier som används som lösningsmedel för parfymer och som mjukgörare i plast. Det visar mätningar som gjorts av nedbrytningsprodukter som förekommer i urinen.

Aktuella ämnen som tas upp under symposiet är risker med perfluorerade ämnen, så kallade PFAS, som bland annat används i livsmedelsförpackningar och brandskum. Just nu pågår en rättslig process i Uppsala, där kommunen stämt Försvarsmakten för att ha förorenat Uppsalas dricksvatten. PFAS exponering kopplat till vaccinsvar och påverkan på immunförsvaret kommer att avhandlas på mötet.

Andra exempel på föredrag under symposiet är: hormonstörande miljögifters påverkan på kvinnlig och manlig fortplantningsförmåga, kardiometabola effekter, neuropsykiatriska effekter och effekter på tarmflora. Vidare kommer även ohälsokostnader för hormonstörande miljögifter att belysas, samt hur material i kontakt med livsmedel är en källa för hormonstörande miljögifter etc.


Symposiet Endocrine Disrupting Chemicals (EDCs) and Human Health arrangeras den 8-9 december i Universitetsaulan av Arbets- och Miljömedicin vid Akademiska sjukhuset.

Läs hela programmet.


Media välkomnas till symposiet.
Kontakta Monica Lind innan om du/ni kommer och vill göra intervjuer.

För mer information, kontakta:
Monica Lind, miljöhygieniker och professor i miljötoxikologi, Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 97 45, e-post: monica.lind@medsci.uu.se

Nyckelord

Bilder

Hormonstörande kemikalier (EDCs) kan störa kroppens hormonella system. De förekommer i exempelvis parfymer och kosmetika, livsmedelsförpackningar, brandskum och på ytan av kassakvitton. För att uppmärksamma hälsoriskerna med EDCs anordnas ett symposium i Uppsala 8-9 december. Foto: Mostphotos
Hormonstörande kemikalier (EDCs) kan störa kroppens hormonella system. De förekommer i exempelvis parfymer och kosmetika, livsmedelsförpackningar, brandskum och på ytan av kassakvitton. För att uppmärksamma hälsoriskerna med EDCs anordnas ett symposium i Uppsala 8-9 december. Foto: Mostphotos
Ladda ned bild
Monica Lind, miljöhygieniker och professor i miljötoxikologi, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet
Monica Lind, miljöhygieniker och professor i miljötoxikologi, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare, 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor, 1 950 undersköterskor eller skötare och 310 biomedicinska analytiker.

Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 580 000 öppenvårdsbesök och drygt 31 800 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Minimalinvasiv operationsmetod vid bristning av kroppspulsådern utvärderas i studie30.1.2023 08:15:00 CET | Pressmeddelande

Att stora kroppspulsåderns kärlväggar försvagas eller brister, aortadissektion, är ett allvarligt tillstånd. I en skandinavisk studie ledd från Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet ska man utvärdera om överlevnaden ökar när patienter med aortadissektion får både medicinsk behandling och ett komplement med en minimalinvasiv operation, så kallad TEVAR-ingrepp.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum