GlobeNewswire

Halvårsrapport 2022, januari - juni

Dela

Kvartalet

 • Andra kvartalets omsättning uppgick till 601 MSEK (474), motsvarande en ökning med 27%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 30 MSEK
 • Orderingången uppgick till 815 MSEK (606), motsvarande en ökning med 35%
 • Rörelseresultatet uppgick till 143 MSEK (121), motsvarande en rörelsemarginal på 23,7% (25,5)
 • Resultat efter skatt uppgick till 109 MSEK (98) och vinst per aktie till 2,33 SEK (2,02)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 56 MSEK (126)
 • Förvärv har skett av resterande 30% av aktierna i Procentec B.V.

Första halvåret

 • Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 1 118 MSEK (929), vilket motsvarar en ökning med 20%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 51 MSEK
 • Orderingången uppgick till 1 671 MSEK (1 170), motsvarande en ökning med 43%
 • Rörelseresultatet uppgick till 282 MSEK (235), motsvarande en rörelsemarginal på 25,2% (25,3). Justerat rörelseresultat uppgick till 255 MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 22,8%
 • Resultat efter skatt uppgick till 221 MSEK (192) och vinst per aktie till 4,74 SEK (3,94). Justerat resultat efter skatt uppgick till 195 MSEK och justerad vinst per aktie till 4,17 SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 136 MSEK (257)

Händelser efter periodens utgång

 • Förvärv av samtliga aktier i det australiska bolaget Global M2M Pty Ltd

VD kommentar

Fortsatt hög och stabil efterfrågan

Årets andra kvartal visar på fortsatt god efterfrågan på alla våra marknader. Orderingången fortsätter att vara stark med 815 MSEK, motsvarande en organisk tillväxt på 16%. Vi ser fortfarande en något ökad orderingång från våra kunder på grund av osäkerheten i den globala leveranskedjan för elektroniska komponenter. Vi uppskattar förköpseffekten till 150 MSEK, vilket är mindre jämfört med föregående kvartal, men fortfarande en betydande del av orderingången.

Den kraftiga försvagningen av den svenska kronan mot de flesta andra valutor leder till en valutaomvärdering av vår rekordhöga orderstock, vilket påverkar den rapporterade orderingången positivt med 50 MSEK.

Kvartalet uppvisar en ny rekordomsättning om 601 MSEK vilket motsvarar en organisk tillväxt på 17%. Detta drivs delvis av en komponenttillgänglighet som är bättre än väntat under den senare delen av kvartalet. Den allmänna situationen i leverantörskedjan börjar bli mer förutsägbar, men den är långt ifrån bra. Vi har fortfarande utmaningar med ledtider och vår orderstock är större än någonsin. Detta är en branschomfattande utmaning och de flesta av våra kunder har förståelse för de längre ledtiderna. Vi ser färre allokeringar och ändrade leveranstider från våra halvledarleverantörer, men flera nyckelkomponenter är fortfarande mycket svåra att få tag på, och vi förväntar oss att det kommer att vara så under resten av detta år.

Hantering av kostnadsinflationen
Liksom tidigare kvartal fortsätter vi att se en betydande kostnadsinflation för råvaror. För att skydda vår bruttomarginal har vi arbetat aktivt med en kombination av långsiktiga prishöjningar och kortsiktiga tillägg på inkommande order. Vi börjar nu se effekterna av detta arbete. Vår bruttomarginal går åt rätt håll under kvartalet och uppgår till 62,2 % (63,7 %) även om det fortfarande är en bit kvar för att komma tillbaka till nivåerna innan leveranskedjeproblemen började 2021.

Rekordresultat
Som ett resultat av de höga leveransvolymerna och den stabila bruttomarginalen nådde vi ett nytt rekordresultat under andra kvartalet med ett rörelseresultat om 143 MSEK (121) motsvarande en rörelsemarginal på 23,7%.

Vi fortsätter att bygga upp komponentlager för att kunna leverera vår orderstock när nyckelkomponenter blir tillgängliga. Lageruppbyggnaden är 50 MSEK vilket påverkar vårt kassaflöde negativt under kvartalet. Kassaflödet uppgår till 56 MSEK för kvartalet.

Förvärv av de resterande 30% av aktierna i Procentec
Som rapporterats i Q1-rapporten, förvärvade HMS resterande 30% i holländska Procentec under början av kvartalet, vilket gör HMS till ensam ägare. Huvudsyftet med förvärvet är att påskynda integrationsarbetet med resten av HMS-organisationen. Vi ser de viktigaste framtida synergierna på marknadssidan i Nordamerika och Asien.

Förvärv av australiska distributören Global M2M
Australien är en alltmer intressant marknad för HMS. För att påskynda marknadspenetrationen träffade HMS en överenskommelse med vår huvuddistributör i Australien, Global M2M, om att förvärva företaget. Verksamheten består av fyra anställda och distribuerar redan de flesta av HMS varumärken. Australien är nu HMS 17:e land med en egen säljorganisation.

Nya produkter
Under kvartalet släppte vi nästa generation av vår ledande produkt för fjärråtkomst, Ewon Cosy+, med nya säkerhetsfunktioner som möter kundernas framtida förväntningar på solid cybersäkerhet för industriella applikationer.

Vi börjar också se ett bredare intresse för vår nya AI-baserade mjukvaruprodukt för att analysera nätverksfel, SNAP Analysis från Procentec. SNAP är en prenumerationstjänst som identifierar orsaken till nätverksfel baserat på avancerad signaltolkning och analys, vilket gör det möjligt för kunden att drastiskt minimera sin tid för nätverksavbrott.

Fortsatt positiva utsikter trots en utmanande makrosituation
Det finns flera utmaningar och risker framför oss med den osäkra globala ekonomin, fortsatt covid-oro och kriget i Ukraina. Vi behöver också hantera osäkerheterna i utbudet av elektroniska komponenter.

Trots de makroekonomiska riskerna ser HMS en bra marknad framåt och tror att de kommande kvartalen kommer att vara stabila vad gäller försäljning och lönsamhet, dock avhängig tillgången på viktiga halvledarkomponenter.

Ser vi längre fram så är HMS givetvis beroende av den allmänna utvecklingen i den globala ekonomin, men vi tror att våra kunders fortsatta satsningar på ökad automatisering och digitalisering, ökande energipriser som accelererar elektrifieringen och efterfrågan på energilagring är drivkrafter som även ökar efterfrågan på industriella kommunikationslösningar, och att detta kommer att driva på den långsiktiga tillväxten för HMS.

På lång sikt tror vi fortsatt att marknaden för Industriell ICT (Information & Communication Technology) kommer att vara ett intressant område, både vad gäller organisk tillväxt och förvärv.


Halmstad 2022-07-14


Staffan Dahlström                 Charlotte Brogren
Verkställande Direktör Styrelseordförande

Niklas Edling                         Fredrik Hansson                 
Styrelseledamot Styrelseledamot

Anna Kleine                           Anders Mörck
Styrelseledamot Styrelseledamot

Cecilia Wachtmeister         
Styrelseledamot

Mikael Mårtensson                Freddy Dahlberg
ArbetstagarrepresentantArbetstagarrepresentant


Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983


Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 07:30 den 14 juli 2022.


HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen, Delft och Bilbao. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter cirka 750 personer och omsatte 1 972 MSEK under 2021. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Large Cap, Information Technology.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Maha Energy AB ingår utfarmningsavtal med Mafraq Energy LLC för Block 70 i Oman8.8.2022 11:00:00 CEST | Pressmeddelande

Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”), genom sitt helägda dotterbolag Maha Energy (Oman) Ltd., har tecknat avtal med Mafraq Energy LLC för att Maha ska minska intresseandelen i prospekterings- och produktionsdelningsavtalet (EPSA) för Block 70 i Oman från 100 till 65 procent. Maha kommer att fortsätta att vara operatör för blocket. Avtalet kräver sedvanligt godkännande från myndigheterna i Oman. Maha har beslutat att reducera sin intresseandel i oljeförande Block 70 i Oman genom att ta in en strategisk partner från Oman. Avtalet innebär att Mafraq Energy ersätter Maha för deras proportionella andel av alla tidigare kostnader inklusive deras andel av signaturbonusen. Mafraq Energy kommer också att behöva betala sin del av alla framtida utgifter för blocket. ”Vi är glada över att ha Mafraq Energy med oss på Block 70. Mafraq Energy tillför värdeful erfarenhet och kunskap om Mafraqfältet och närliggande oljefält i Oman. Det faktum att Mafraq Energy ansluter sig till oss är kanske

Publicering av Nexstim Abp:s halvårsrapport för H1 20228.8.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Företagsmeddelande,Helsingfors,8augusti2022 kl.10(EEST) Publicering av Nexstim Abp:s halvårsrapport för H1 2022 Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) kommer att meddela sitt halvårsresultat för det gångna halvåret som avslutades den 30 juni 2022, på fredagen den 12 augusti 2022 cirka kl. 9.00 finsk tid. Bolaget ordnar två webbsända möten för analytiker, investerare och medier fredagen 12 augusti 2022. Verkställande direktör Mikko Karvinen och ekonomichef Joonas Juokslahti presenterar det finansiella resultatet och rörelseresultatet verifier deltagarna ges möjlighet att ställa frågor. Den första webbsändningen på finska börjar klockan 10.30 (EEST). Den andra webbsändningen på engelska börjar klockan 15.00 (EEST). Uppgifteromwebbsändningarna: Anmälning till webbsändningarna sker via länkarna nedan. De deltagare som anmält sig får närmare anvisningar per e-post. Webbsänt informationsmöte på finska 12 augusti 2022 klockan 10.30 (EEST): Till anmälan >> Webbsänt info

Saniona uppdaterar om utestående optionsprogram5.8.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 5 augusti 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling, meddelar idag att 6 450 734 optioner har förverkats i 2022. Därmed har den potentiella utspädningen minskat från 11,89 procent till 3,06 procent. Per den 31 december 2021 hade bolaget 8 402 181 optioner utestående, berättigande till teckning av upp till 8 420 812 nya aktier och motsvarande en utspädning om 11,89 procent. Per den 31 juli 2022 hade bolaget 1 951 447 optioner utestående, berättigande till teckning av upp till 1 966 211 nya aktier och motsvarande en utspädning om 3,06 procent. Bolaget har i dagsläget flera utestående optionsprogram. För en beskrivning av programmen hänvisas till not 12 i årsredovisningen för 2021 samt not 5 i delårsrapporten för perioden januari – mars 2022. Till följd av personaluppsägningar under mars och april 2022 förverkades vissa tidigare utfärdade optioner efter 31 mars 2022. För mer information, vänligen kontakta: Thomas Feldthus, VD, +45 2210

Systemair publicerar årsredovisningen för 2021/223.8.2022 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande 3 augusti 2022 Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) meddelar idag att företaget publicerar årsredovisningen för 2021/22, se bifogad pdf-fil. Årsredovisningen finns även publicerad på koncernens webbplats group.systemair.com, i både svensk och engelsk version. Tryckt årsöversikt distribueras inom kort till de som har anmält sitt intresse. Årsöversikten kan även beställas i tryckt format på hemsidan. För ytterligare information kontakta: Roland Kasper, CEO + 46 73 094 40 13 Anders Ulff, CFO + 46 70 577 40 09 Gerald Engström, styrelseordförande + 46 70 519 00 01 Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com Notera:Denna information är sådan information som Systemair AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2022 kl. 10.00 (CEST). Systemair i korthet Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i

Maha Energy AB tecknar kontrakt med Gulf Drilling LLC i Oman för att borra sex oljebrunnar2.8.2022 17:30:00 CEST | Pressmeddelande

Maha Energy AB (publ) meddelar att avtal tecknats med Gulf Drilling LLC (”Gulf”), ett helägt dotterbolag till MB Petroleum Services Worldwide, i Muscat, Oman för att borra minst sex oljebrunnar på Block 70 i Oman Borriggen Gulf Drilling-109 är en 1 000 hästkrafter-Kelly borrigg och är för nuvarande positionerad i Adam, Oman. Borriggen kommer nu att förberedas för borrning och förväntas att mobiliseras under oktober månad. Borrprogrammet består av minst sex oljeborrningar på Mafraqstrukturen. Omedelbara planer för Mafraqfältet inkluderar att anskaffa viktig reservoarinformation till grund för utvecklingsplanen av fältet. Information från två utvärderingsbrunnar inkluderar, men är inte begränsad, till att hitta nivån på oljevattenkontakten (OWC), kartlägga petrofysiska och strukturella egenskaper, samt att identifiera möjliga vatteninjiceringszoner. Dessutom kommer fyra horisontella testproduktionsbrunnar att borras för att säkerställa oljeproduktiviteten. Dessa fyra brunnar kommer att f

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum