Linköpings kommun

Halverad bygglovsavgift för lågenergihus

Dela

Den som bygger lågenergihus ska få bygglovsavgiften halverad. Det förslaget beslutar om bygg- och miljönämnden vid dagens sammanträde. På sammanträdet redovisas också den årliga rapporten till vattenmyndigheterna. Under 2017 genomförde miljökontoret många kontroller med fokus att minska tillförseln av övergödande ämnen, metaller och andra oönskade ämnen till kommunens sjöar och vattendrag.

Halverad bygglovsavgift för lågenergihus 

Den som bygger lågenergihus ska få bygglovsavgiften halverad. Det förslaget beslutar om bygg- och miljönämnden vid dagens sammanträde.

 – En halvering av bygglovavgiften för energisnåla småhus är en liten, men ändå en bonus till de byggherrar som vill bygga välisolerade och energisnåla småhus. Kravet är att de med stor marginal underskrider de nuvarande kraven i Boverkets byggregler, säger bygg- och miljönämndens ordförande Gunnar Gustavsson (MP).

Ett av målen i bygg- och miljönämndens verksamhetsplan är att nämndens tillsyn ska fokusera på minskad klimatpåverkan. Därför gjordes under 2017 en utredning om möjligheterna att ge rabatt på bygglovavgifter för byggnader som har extra goda energiprestanda. Utredningen har mynnat i ett förslag till halverad lovavgift för nya byggnader (småhus) som är särskilt energisnåla.

Utredningen visar att det finns många olika begrepp och synonymer för lågenergihus. Definitionerna och beräkningarna är ibland svåra att förstå. De har ofta tagits fram av olika företag och är inte enhetliga. Bygglovskontoret får därför i uppdrag att utforma en beräkningsmall som är lätt att använda och som kostnadsfritt ska vara tillgänglig för allmänheten och företag via kommunens hemsida.

Bygglovavgiften är beroende på bruttoytan (BTA). Exempel:

150 m²         17 898 kr

200 m²           20 352 kr

250 m²          25 440 kr

Åtgärder för bättre vatten inom Linköpings kommun

Under 2017 genomförde miljökontoret många kontroller med fokus att minska tillförseln av övergödande ämnen, metaller och andra oönskade ämnen till kommunens sjöar och vattendrag. Det visar kommunens årliga rapport till vattenmyndigheterna.

Enligt EU:s vattendirektiv ska de svenska vattenmyndigheterna fastställa sexåriga åtgärdsprogram. Det senaste gäller för perioden 2016-2021 och talar om vad som behöver göras för att sjöar, vattendrag och grundvatten ska uppnå eller bibehålla god vattenstatus.

Linköpings kommun måste varje år visa för vattenmyndigheterna hur åtgärdsprogrammet följs.

2017 fokuserade frågorna i enkäten (återrapporteringen) på miljökontorets tillsyn och kontroll av jordbruk, avloppsreningsverk, avloppsledningsnät, enskilda avlopp och vattenskyddsområden.

Avsikten med tillsynen är att minska belastningen på kommunens sjöar, vattendrag och grundvatten vad gäller övergödande ämnen (kväve och fosfor), metaller och oönskade ämnen (t ex bekämpningsmedel).

– Tanken med tillsynen är även att informera om vad som är orsak till att sjön eller vattendraget inte mår bra, för att öka förståelsen och viljan hos företagaren att genomföra åtgärder som minskar lantbrukets eller verksamhetens påverkan på vattnet, säger bygg- och miljönämndens ordförande Gunnar Gustavsson (MP).

Kontakter

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum