Håll Sverige Rent

Hamnar runt Östersjön dåliga på att hantera spökgarn

Dela

Bara runt hälften av undersökta hamnar runt Östersjön har möjlighet att ta emot och återvinna spökgarn och andra uttjänta fiskeredskap. För att enbart hantera spökgarn är siffran ännu lägre. Det visar en undersökning av 50 hamnar i fyra länder runt Östersjön, däribland Sverige. Studien är genomförd inom ramen för EU-projektet MARELITT Baltic där bland annat Håll Sverige Rent deltar.

Foto: Marek Press
Foto: Marek Press

– Det är många hamnar runt om i regionen där yrkesfiskarna inte har någon möjlighet alls att sortera ut de spökgarn som påträffas ute till havs, och inte heller de fiskeredskap som är uttjänta och som måste kasseras. Dessutom håller fisket på att dö ut vid en rad östersjöhamnar vilket säkerligen påverkar kommunernas intresse för att tillhandahålla mottagning av fiskeredskap, säger Vesa Tschernij, projektledare för MARELITT Baltic, Simrishamns kommun.

I studien undersöktes kapaciteten att ta emot och möjligheten att sortera ut spökgarn och uttjänta fiskeredskap i 50 hamnar i Sverige, Tyskland, Polen och Estland. Runt hälften av hamnarna har inte tillräckligt med containrar för utsortering av avfall. Ofta finns bara en container för alla typer av avfall och ingen möjlighet alls att sortera ut fiskeredskapen.

Hamnarna i Tyskland och Polen har bättre förutsättningar för att hantera och sortera av spökgarn inför återvinning än Sverige och Estland.

I de flesta fall har hamnpersonalen andra prioriteringar än att sortera ut fiskeredskap, eller så saknas resurser. Det finns också brister i informationen till yrkesfiskarna, som oftast inte vet var eller när de uttjänta fiskeredskapen ska lämnas för återvinning. Det saknas information både på plats och på webbsidor och i andra kanaler.

– Det räcker inte att bara ställa ut fler containrar, utan det krävs ett omfattande arbete med både praktiska lösningar och information och kommunikation till yrkesfiskarna i hela regionen. Vi vet att det finns ett stort miljöintresse bland hamnpersonalen och var femte hamn har tidigare deltagit projekt som till exempel Fishing for litter, säger Marek Press, projektledare, Keep the Estonian Sea Tidy och författare till rapporten. 

Studien visar även att det hittills har saknats regionalt samarbete för att lösa problemet med spökgarn, och det saknas även en förståelse för utmaningarna som är relaterade till insamling och hantering av uttjänta fiskeredskap.

Rapporten har tagits fram inom ramen för EU-projektet MARELITT Baltic. Syftet med projektet är att kartlägga förekomsten av spökgarn i området och ta fram hållbara metoder för att hantera dessa. Projektet ska även utveckla möjligheter till mottagning och återvinning av spökgarn i hamnar.

Läs hela rapporten »

För mer information:

Vesa Tschernij, projektledare Simrishamns kommun, telefon 0414-81 91 66
vesa.tschernij@simrishamn.se

Andreas Frössberg, projektledare Håll Sverige Rent, telefon 070-723 71 87
andreas.frossberg@hsr.se 

FAKTA OM PROEJKTET:

MARELITT Baltic är ett EU-finansierat projekt som startade år 2016 med syfte att kartlägga problematiken och minska antalet förlorade fiskeredskap i Östersjön. Marint centrum i Simrishamns kommun leder det treåriga projektet där förutom Håll Sverige Rent också organisationer från Estland, Finland, Tyskland och Polen deltar. Håll Sverige Rents roll i projektet är bland annat annat att sprida kunskap och resultat samt koordinera och analysera resultaten från de olika dykaktiviteterna på vrak i Sverige. 

 Läs mer på www.marelittbaltic.eu

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Marek Press
Foto: Marek Press
Ladda ned bild

Om

Håll Sverige Rent
Håll Sverige Rent
Rosterigränd 4
117 61 Stockholm

08-505 263 00http://www.hållsverigerent.se

Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet. Håll Sverige Rent arbetar för att förebygga och motverka nedskräpningen. Vi samlar kunskap, driver opinion och tar fram konkreta verktyg och lösningar för att stoppa skräpet.

Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse. Vi har 90-konto och är därmed en del av Svensk insamlingskontroll.

Facebook

Twitter

Instagram

Följ Håll Sverige Rent

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Håll Sverige Rent

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum