Umeå kommun

Handel och bostäder i etapper

Dela

Sandbäckens handelsområde och Balticgruppens planerade bostads- och handelsprojekt på Ersboda kommer att byggas ut i etapper. Planeringsutskottet har beslutat om en inriktning på 37 500 kvm bruttoarea (BTA) handel på Sandbäcken. Inriktningen för området på Ersboda är bostäder för 500 personer samt 1 300 kvm handel.

Kommunen ansökte 2017 om planläggning av ett 40 ha stort område inom Umeå 4:3 m.fl. för handelsutveckling intill Greenzone, i anslutning till Ersboda handelsområde. Området går under arbetsnamnet Sandbäckens handelsområde. Ett antal optionsavtal finns skrivna med aktörer för etablering i området, varav vissa har ett mycket akut behov av nyetablering och/eller att expandera.

Främst volymhandel

Under planarbetets gång har det visat sig att planområdet behöver minskas kraftigt för att begränsa den trafik som kommande verksamheter skulle alstra till Ersbodarondellen. Bakom den bedömningen finns genomförda trafikutredningar. Mark och exploatering vid Umeå kommun har även valt att minska andelen detaljhandel i området till fördel för mindre trafikalstrande verksamheter, exempelvis bilhandel och annan volymhandel, för att möjliggöra så många etableringar som möjligt i den första utbyggnadsetappen. Detta har resulterat i en beräknad maximal byggrätt om 45 000 kvm.

Projekten bedöms samtidigt

Balticgruppen har ansökt om att i detaljplan pröva förutsättningarna för 700–900 bostäder (ca 1 300 boende) samt verksamheter och handel inom fastigheterna Pinnen, Struten och del av Ersboda 2:1, vid Cementvägen (nedan kallat Ersboda 2:1). Även detta projekt inverkar på trafiken i Ersbodarondellen, varför båda projekten skrivits fram till planeringsutskottet i samma ärende.

Etappvis planläggning

Mark och exploatering har gjort tre scenarier och förordat scenario tre, vilket också är planeringsutskottets beslut.

Scenario       Sandbäcken                             Ersboda 2:1

1                     45 000 kvm BTA handel           0 boende och handel

2                     9 000 kvm BTA handel             1 300 boende samt 3 500 kvm BTA handel

3                     37 500 kvm BTA handel           500 boende samt 1 300 kvm BTA handel

– En full satsning på något av projekten får stor påverkan på det andra. Därför måste projekten balanseras mot varandra och byggas ut etappvis, säger planeringsutskottets ordförande Janet Ågren (S).

Fotnot: Bruttoarea är den totala ytan på alla våningsplan begränsad av ytterväggarnas utsida.

Mer information:

Janet Ågren (S)
ordförande
planeringsutskottet
Umeå kommun
090-16 13 36
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
planeringsutskottet
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Bilder

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum