Universitetssjukhuset Örebro

Handledsproteser med hög hållbarhet och smärtreducering

Dela

En risk för de patienter som opereras med handledsproteser har varit proteslossning. Nu visar forskning från Universitetssjukhuset Örebro att över 90 procent av patienterna har en välfungerande handledsprotes så långt som 10 år efter operation. ”Handledsproteser är ett bra alternativ till steloperation vid smärtsam inflammatorisk eller icke-inflammatorisk ledsjukdom i handleden”, säger forskare Per Fischer.

Handledsproteser är en metod för att erbjuda smärtfrihet till patienter med handledsproblematik. Det kan handla om inflammatorisk och icke-inflammatorisk ledsjukdom i handleden med till stor del bevarad rörlighet.

– En risk för patienter som opereras med dessa proteser är dock proteslossning. Tidigare studier har visat att man vid proteslossning ibland behöver byta ut protesen mot en ny protes, så kallad revisionsartroplastik, eller göra en steloperation av handleden, säger Per Fischer tidigare specialistläkare på handkirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Bra effekt på smärta

Patienterna har upp till 10 år efter operation fortsatt bra effekt på smärta och skattar sin funktion klart bättre än innan operation.

– Vid uppföljning 10 år efter operation hade ungefär 1 på 20 patienter opererats om på grund av att protesen lossnat från infästning i benet eller drabbats av en infektion. Risken för lossning verkar lägre med dagens moderna proteser jämfört med äldre versioner, sannolikt på grund av bättre fixation med hjälp av skruvar och annan ytbehandling av protesen som gör att ben kan växa in och fixera protesen bättre. Om protesen lossnar kan man byta ut protesen mot en ny protes, så kallad revisionsprotes, säger Per Fischer.

Långtidsresultaten är positiva men han tror fortsatt att proteserna kan förbättras för att minska risken för proteslossning bland annat. Ett annat intressant fynd är att även om protesen lossnar från infästningen i benet behöver det inte alltid vara kopplat till förvärrade symtom.

Patienter som opereras igen ökar risk för ytterligare operationer

Revisionsproteser verkar också ha bra effekt mot smärtan men vid uppföljning 5 år efter operation hade 1 av 4 opererats om på grund av en infektion eller att protesen lossnat från infästningen i benet.

– Således verkar en andra operation vara förenad med större risk för ytterligare operation än vid första operationen. Det behövs ytterligare forskning inom området. Det saknas jämförande långtidsuppföljningar av handledsproteser och utfallet efter revisionsartroplastik är ännu mindre studerat, säger Per Fischer.

Faktaruta

Handledsproteser består vanligen av två komponenter, en del som fäster i strålbenet och en som fäster i handloven. Då delen som fäster i handloven verkar vara den svaga länken finns en nyutvecklad protes som består av bara en komponent som fäster i strålbenet och en specialdesignad skål som ledar mot handloven. Den nyutvecklade protesen verkar bevara en stor del av rörligheten och stabiliteten i handleden vid test i labbmiljö. Vid operation på patienter med den nya protesen uppvisade dom flesta patienter minskad smärta men vid granskning av röntgenbilder sågs tecken på instabilitet i handleden. Resultaten talar för att protesen måste modifieras innan nya studier görs.

Vid ytterligare frågor kontakta
Per Fischer
Specialistläkare
Telefon: 073 – 03 75 867

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Forskare Per Fischer. Foto: Lars-Göran Jansson
Forskare Per Fischer. Foto: Lars-Göran Jansson
Ladda ned bild

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Minskade ångest- och depressionssymtom ett år efter knäoperation18.9.2020 09:10:00 CESTPressmeddelande

Patienter som genomgått en knäoperation påverkas positivt även i sitt psykiska mående. Det är resultatet av Aamir Mahdis forskning på ortopediska kliniken. ”Vi såg att ångest- och depressionssymtom hade minskat hos de här patienterna ett år efter operation. Det skulle kunna spegla minskning av smärta och förbättring av funktionen”, säger överläkaren Aamir Mahdi på Universitetssjukhuset Örebro.

Nya metoder i kampen mot livmoderhalscancer15.9.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

I Sverige vaccineras flickor mot vissa typer av HPV (humant papillomvirus). Kvinnor över 23 år erbjuds undersökning, så kallad screening, för att upptäcka förstadier till livmoderhalscancer (cervixcancer). ”Genom forskningen hoppas vi kunna bidra till den samlade kunskapen för att få till bättre laborativa metoder som kan hjälpa till vid förbyggande och behandling av livmoderhalscancer”, säger forskaren Malin Kaliff på Universitetssjukhuset Örebro.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum