Uppsala kommun

Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet

Dela

På torsdagen presenterades förslaget till Uppsala kommuns nya handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet. Planen ska beslutas på kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars. - Vi har sett en oroväckande utveckling i Gränby den senaste tiden och då måste vi agera. Gränbyborna ska känna sig trygga i sitt bostadsområde. Inget annat duger, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S).

Under torsdagen presenterades handlingsplanen för ökad trygghet på Levertinsgatan i Gränby. Från vänster: Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S), ICA-handlare Mats Lundgren, rektor för Gränbyskolan Cilla Peiro, kommunpolis Lisa Sannervik samt kommunens säkerhetschef Anders Fridborg.
Under torsdagen presenterades handlingsplanen för ökad trygghet på Levertinsgatan i Gränby. Från vänster: Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S), ICA-handlare Mats Lundgren, rektor för Gränbyskolan Cilla Peiro, kommunpolis Lisa Sannervik samt kommunens säkerhetschef Anders Fridborg.

Ett efter skol-program i Gränby, regelbundna trygghetsvandringar, klottersanering och ökad polisiär närvaro. Det är några av åtgärderna som på torsdagen presenterades i Uppsala kommuns nya handlingsplan för ökad trygghet i stadsdelarna Gränby och Kvarngärdet.

- Om vi ska lyckas behöver vi jobba på många fronter samtidigt. Det handlar om allt ifrån att asfaltera vissa gator och rusta upp otrygga miljöer till fler poliser i området, säger Erik Pelling (S).

Handlingsplan för att vända utvecklingen
Handlingsplanen har tagits fram med anledning av den negativa utvecklingen i delar av Gränby och Kvarngärdet. Utifrån polisens kriterier har området bedömts vara i riskzonen för att bedömas som särskilt utsatt.

- Som kommunpolis är jag positiv till att samarbetet mellan olika aktörer i området stärks. Handlingsplanen är både bred och konkret. Den föreslår bland annat fokus på brottsförebyggande arbete och införande av bevakningskameror som vi kommer vara särskilt involverade i, säger kommunpolis Lisa Sannervik.

Våldshandlingar, skottlossningar, anlagda bränder, parkeringsproblematik, nedskräpning och skadegörelse är några av de saker som bidragit till behovet av en handlingsplan för ökad trygghet. Gänggrupperingar har skapat problem runt bland annat Gränbyskolan och näringsidkare har behövt vidta åtgärder för att upprätthålla ordningen i sina butiker.

- För ett år sedan var situationen outhärdlig, men tack vare ett nära samarbete med polisen och kommunen har det blivit mycket bättre. Handlingsplanen blir ett viktigt verktyg i vårt fortsatta arbete, säger ICA-handlare Mats Lundgren.

Fem områden i fokus
Den nya handlingsplanen fokuserar på fem områden, dit mål och aktiviteter kopplas. De fem områden är barn och unga, trygg närmiljö, samverkan med polisen, samhällsengagemang samt information och kommunikation.

- Jag välkomnar de konkreta aktiviteter som föreslås i handlingsplanen för att barn och unga ska känna sig trygga både under och efter skoltid, säger rektor för Gränbyskolan Cilla Peiro.

Kommunen konstaterar också att det även finns ett behov av ökat samarbete mellan viktiga aktörer i området, såsom skola, näringsliv, polis och kommunen. På den pressträff som anordnades medverkade kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S), kommunens säkerhetschef Anders Fridborg, kommunpolis Lisa Sannervik , rektor för Gränbyskolan Cilla Peiro samt ICA-handlare Mats Lundgren.

Kommunstyrelsen är ansvarig för genomförande och uppföljning av handlingsplanen. Handlingsplanen beskriver inriktning och mål för kommunens arbete i området under perioden 2020-2021.

Nyckelord

Kontakter

Erik Pelling (S)
Kommunstyrelsens ordförande,
Uppsala kommun
Tel: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Lisa Sannervik
Kommunpolis Uppsala
E-post: lisa.sannervik@polisen.se

Isabelle Waldenvik
Presskommunikatör,
Kommunledningsförvaltningen,
Uppsala kommun.
Tel: 018-7274643
E-post: isabelle.waldenvik@uppsala.se

Bilder

Under torsdagen presenterades handlingsplanen för ökad trygghet på Levertinsgatan i Gränby. Från vänster: Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S), ICA-handlare Mats Lundgren, rektor för Gränbyskolan Cilla Peiro, kommunpolis Lisa Sannervik samt kommunens säkerhetschef Anders Fridborg.
Under torsdagen presenterades handlingsplanen för ökad trygghet på Levertinsgatan i Gränby. Från vänster: Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S), ICA-handlare Mats Lundgren, rektor för Gränbyskolan Cilla Peiro, kommunpolis Lisa Sannervik samt kommunens säkerhetschef Anders Fridborg.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Kommunen inför 1-kronas parkering i centrum2.4.2020 18:31:52 CESTPressmeddelande

Vid dagens krisledningsnämnd fattades beslut inom främst näringslivet och handel, i syfte att underlätta i den mycket svåra situation som uppstått efter covid-19. Enligt en mätning från Uppsala Citysamverkan har kundunderlaget i centrum minskat med nästan hälften under de senaste veckorna, jämfört med samma period förra året. För att bemöta utvecklingen har Krisledningsnämnden därför beslutat att införa stora lättnader i parkeringsavgifterna inne i centrum.

Nya beslut i Uppsala kommun med anledning av coronaviruset27.3.2020 16:19:24 CETPressmeddelande

Uppsala kommuns krisledningsnämnd sammanträdde på fredagen för tredje gången och fattade flera viktiga beslut i arbetet med anledning av coronaviruset. Det gäller åtgärder för att stötta butiker och restauranger och för att stötta särskilt utsatta gymnasieelever med lunch. Beslut togs även om att säkra bemanningen inom prioriterade verksamheter och att kommunanställda i så stor utsträckning som möjligt ska arbeta hemifrån.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum