Umeå kommun

Handlingsplan för ökat bostadsbyggande

Dela

Umeå är en av de kommuner i landet där det byggs flest nya bostäder i förhållande till antal invånare. Trots det når bostadsbyggandet inte upp till Kommunfullmäktiges mål på 2 000 nya bostäder varje år. En handlingsplan för bostadsbyggande med över 66 olika åtgärder har nu tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen.

– Hur bostadsbyggandet blir olika år är konjunkturberoende men beror även på en lång rad andra parametrar. Det vi kan styra över är våra processer. Jämför vi oss nationellt så vet vi att vi redan gör ett riktigt bra jobb men vi vill vässa oss ytterligare. Våra processer ska bli ännu bättre och vi ska ha en planberedskap som möjliggör för ökat bostadsbyggande, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

De senaste tre åren har det byggts 3 420 nya bostäder och planlagts för ungefär lika många. Umeå är en av de kommuner i Sverige som planlägger för flest bostäder och där det även byggs mest. Samtidigt är väntetiderna för en detaljplan fortfarande allt för långa och kön har växt de senaste åren. För att nå kommunfullmäktigemålet att bygga 2 000 nya bostäder per år måste det planläggas för 2 500 nya bostäder per år, eftersom vissa planer överklagas eller upphävs. Därför är åtgärder för att ta fram fler detaljplaner snabbare en viktig del i handlingsplanen. För att lyckas med det krävs bland annat effektiva processer men även fler handläggare, något som ska finansieras med en höjning av taxorna.

– Myndighetsutövning, som till exempel bygglovhandläggning och detaljplanering, ska inte finansieras via skattemedel. Vi har en situation idag där taxor och priser för byggnadsnämndens tjänster inte täcker alla kostnader. Med rätt taxor och priser kan vi öka bemanningen och erbjuda bostadsmarknadens aktörer en effektivare handläggning, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Andra åtgärder i handlingsplanen är bland annat att tider för samråd och granskning skärps och kommer att hålla sig till lagstiftningens minimumkrav. Kommunen är idag ofta frikostig med långa samrådstider. Idag görs 10% av detaljplanerna av konsulter – detta ska ökas till 20%. Byggnadsnämnden kan komma att vara mer restriktiva till positiva planbesked så länge det finns en lång kö av detaljplaner. En inventering av onyttjade byggrätter i befintliga planer kommer att göras för att uppmuntra till byggande. Resurser kommer också att omfördelas från Bygglov till Detaljplanering.

– Listan med åtgärder i handlingsplanen gäller allt från personalfrågor och hur vi organiserar oss till ekonomi, kommunikation och verksamheternas processer och rutiner. Vissa åtgärder är redan genomförda medan andra ska utredas och genomföras på lite längre sikt. Tillsammans kommer dessa åtgärder att bidra till goda förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande, säger Rune Brandt, samhällsbyggnadschef, Umeå kommun. 

Många byggrätter på gång närmsta året

Inom 6–12 månader kommer detaljplaner med byggrätt för drygt 8 500 bostäder upp för antagande i kommunen, där Tomtebo strand och norra Ön står får merparten (ca 6 000 bostäder). Utöver det ligger 1 600 bostäder i redan antagna detaljplaner som överklagats. Därmed finns planmässiga förutsättningar att bygga 2 000 bostäder per år under 2021 – 2025. 

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Snöovädret blir allt intensivare – stanna hemma om du kan21.1.2021 17:47:40 CETPressmeddelande

Det intensiva snöfallet med kraftig drivbildning har ökat ordentligt och gjort det mycket svårt att ta sig fram i kommunen. Ovädret kommer att bli värre längre fram i kväll och i natt. Läget är mycket ansträngt och kommunen arbetar intensivt med att hålla huvudgatorna öppna. För lokalgatorna finns risk att framkomligheten tidvis är begränsad. Kommunen uppmanar alla som inte måste ge sig ut att stanna hemma.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum