Hantering av kemikalier och kemiska produkter

Dela

Kemikaliesäkerhet handlar om säker hantering och förvaring av kemikalier för att förebygga skador på människohälsan och omgivande miljö. Strategiskt vidtagna åtgärder hjälper att värna om de anställdas hälsa och spara tid och pengar som eventuella skador skulle innebära för verksamheten.

Ämnen med egenskaper som kan medföra allvarliga effekter på hälsan och miljön betraktas som farliga. Dessa ämnen finns i s.k. kandidatförteckningen som är en del av den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. 

Ansvar

Generellt sett ansvarar företagsledningen för kemikaliehanteringen men flera ansvariga för kemikaliehantering kan utses med ett för var och en dokumenterat ansvarsområde. Namn och telefon till dessa personer ska anslås tydligt i respektive lager. 

Förekommer något av dessa särskilda ämnen i varor eller kemiska produkter som importeras, distribueras eller tillverkas kan detta innebära att särskilda krav gäller för företaget i syfte att leva upp till den optimala säkerhetsnivån. Kemikaliehantering är då av stor vikt. Inventering av kemikalier måste ske med jämna mellanrum och utgångna kemikalier ska avlägsnas snarast. Samtliga förteckningslistor ska därför hållas uppdaterade. 

Förvaring av kemikalier

En produkts säkerhetsdatablad visar i regel information om hur produkten ska förvaras på ett tillfredsställande sätt. Hälso- och miljöfarliga produkter bör förvaras med förebyggande av hälso och miljörisker. 

Kemikalier ska förvaras med lock, om det inte är i direkt anslutning till användning av den aktuella kemikalien, dels på grund av att lättflyktiga kemikalier emitteras ut i luft, dels på grund av läckagerisk. Vidare ska särskild hänsyn tas till samförvaring och lämpliga rekommendationer ska tilldelas lagerpersonalen för att undvika felaktig samförvaring.

Utbildning

All ny personal som avser att arbeta med kemikalier ska genomgå en grundutbildning innan de tillåts arbeta självständigt i lagret. Även befintlig personal måste med jämna mellanrum få en säkerhetsgenomgång med syfte att förebygga hälso- och miljörisker i verksamheten.  Genomgången introduktion respektive säkerhetsgenomgång ska dokumenteras och signeras av deltagare.

Fullständig kemikalieförteckning

Det finns inget krav på att alla ämnen som förekommer i kemiska produkter som används i verksamheten, ska redovisas i kemikalieförteckningen. Det är produktens namn som ska finnas med i förteckningen. Ibland kan det dock vara strategiskt fördelaktigt att upprätta kemikalieförteckning på ämnesnivå för att den ska tjäna till sitt syfte och utgöra ett kontrollverktyg. Viktigt att veta är att det kan finnas andra regler för gasformiga substanser. Ämnen som innehåller hygieniska gränsvärden, som enligt Arbetsmiljöverket kräver mätning, kan också tas upp i förteckningen. 

Bilder

Om

HeymediaFölj Heymedia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Heymedia

Pinnacle - hitta din favoritsport9.5.2022 12:05:39 CEST | Pressmeddelande

Det gör att de allra flesta spelare kommer att hitta sin favoritsport att spela på hos Pinnacle. Pinnacle är det spelbolag som erbjudit spel på nätet sedan år 1998 och har idag spelare från hela världen som återkommande spelar hos Pinnacle. Pinnacle har valt att satsa på ett bra utbud av oddsspel och erbjuda höga odds. Det innebär att man istället valt bort bonusar och andra belöningar för att kunna hålla nere sina marginaler så pass mycket som det bara går. Utbetalningsprocenten ligger hos Pinnacle på över 97 procent, vilket är väldigt högt för ett spelbolag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum