Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Har alla samma möjlighet att delta i det civila samhället?

Dela

Det civila samhället är till för alla, men i en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, framgår det att det ändå finns många personer som inte deltar. Utifrån den centrala roll som civilsamhället spelar i vårt samhälle är det viktigt att alla får möjlighet att delta.

I en ny rapport från MUCF lyfter myndigheten fram vad som kan hindra personer från att delta i det civila samhället. Genom en kunskapsöversikt visar vi hur resurser, motivation och nätverk är betydelsefulla faktorer för att skapa engagemang. Brister någon av faktorerna kan det innebära hinder för att delta. På så sätt kan det också skapas grupper av personer som inte deltar.

För att alla ska ha möjlighet att delta i det civila samhället behövs resurser och motivation till engagemang. Att ha personer runt omkring sig som är engagerade och som efterfrågar ens medverkan ökar även chanserna för deltagande i civilsamhället. Organisationer behöver också vara tillgängliga och synliga för att personer som inte tidigare varit engagerade ska ha möjlighet att bli det.

För att ge fler chansen att vara delaktiga i civilsamhället föreslår myndigheten flera olika åtgärder, bland annat insatser för att höja kunskapen om organisering och föreningskunskap. Då kan också motivationen öka och kontaktnät bildas och spridas.

- Engagemang i civilsamhället är en viktig del i att kunna vara med att påverka frågor eller situationer som är viktiga i vardagen. Det spelar en avgörande roll för demokratin och den demokratiska processen att vi har organisationer som tar sig an samhällsfrågor eller bedriver en verksamhet i socialt syfte. Steget att engagera sig måste därför vara lätt att ta, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Det civila samhället tillskrivs ofta en betydande roll för demokratin i samhället. Exempelvis pekar forskare på det lokala civilsamhället betydelse för personer i socioekonomiskt utsatta områden. Organisationerna kan där fungera som mötesplatser och ge möjligheter och hopp för förändring. Forskare visar också på utmaningarna för utvecklingen av civilsamhällesorganisationer i områden där människors basala behov, i form av arbete, bostad och utbildning, inte tillgodoses.

Här kan du ladda ner rapporten.

Nyckelord

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF:s flytt klar: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind inviger i Växjö16.4.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

Sommaren 2017 beslutade regeringen att flytta Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, från Stockholm till Växjö. Den 24 april inviger kultur- och demokratiminister Amanda Lind de nya lokalerna. - Omlokalisering av en hel myndighet är en utmaning på flera sätt. Men, vi har i dag en väl fungerande verksamhet i Växjö, med kunniga och engagerade medarbetare. Vi har också nya och ändamålsenliga lokaler, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. MUCF är en av flera myndigheter som omfattades av 2017 års beslut om omlokalisering av hela eller delar av verksamheten från Stockholm till andra delar av Sverige. För MUCF innebar beslutet att hela verksamheten med ett 70-tal anställda flyttades. Efter att delar av verksamheten funnits i tillfälliga lokaler är, sedan februari i år, all verksamhet samlad i centrala Växjö. Nyligen skickade myndigheten också sin slutredovisning av arbetet med omlokaliseringen till regeringen. Den visar att myndigheten har rekryterat över 60 personer un

Svårt för många unga utrikes födda att klara utbildning och komma in på arbetsmarknaden14.3.2019 09:47:43 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ser allvarligt på de skillnader som fortfarande finns mellan unga utrikes födda och unga inrikes födda när det gäller resultat i skolan och möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden. Det framkommer i myndighetens nya rapport Hitta vägen! Ung idag 2019 – en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum