Skolverket

Här är gymnasieprogrammen som ger jobb

Dela

Ungdomar som har läst ett yrkesprogram inom bygg, fordon eller vård och omsorg har stora chanser att få jobb inom ett år efter att de avslutat gymnasieskolan. De ungdomar som dessutom har fullföljt gymnasiestudierna med examen har allra störst möjlighet att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden. Se listan med hur stor andel av eleverna på respektive gymnasieprogram som har fått jobb.

- Att få ett jobb under det första året efter gymnasieskolan är en mycket bra start på yrkeslivet. Här ser vi tydligt att många yrkesprogram kan ge den möjligheten, säger Torun Rudin, enhetschef på Skolverket.

 

Fyra yrkesprogram ledde säkrast till jobb

Ungdomar med examen från bygg- och anläggningsprogrammet och fordons- och transportprogrammet hade i störst utsträckning etablerat sig ett år efter avslutade gymnasiestudier. Av dessa ungdomar hade över hälften, 54 procent, en etablerad ställning på arbetsmarknaden. Det innebär bland annat att de hade en årsinkomst på minst 187 100 kronor och inte hade varit registrerade som arbetslösa under året. Även de ungdomar som avslutat programmen vård- och omsorg och VVS- och fastighet med examen hade en stark ställning på arbetsmarknaden efter utbildningen.

Om man räknar in de ungdomar som hade en osäker eller svag ställning på arbetsmarknaden, ledde betydligt fler yrkesprogram till arbete. Ungdomarna i dessa två grupper hade lägre årsinkomst än de som räknas som etablerade på arbetsmarknaden. De kan dessutom ha varit arbetslösa under delar av året.

 

Branschnära jobb

Vård- och omsorgsprogrammet var det program som i störst utsträckning gav jobb inom den bransch som ungdomarna hade utbildat sig för. Nio av tio arbetade i branschen ett år efter examen. Även de som studerat vid bygg- och anläggningsprogrammet och industriprogrammet fick vanligtvis jobb i branschen. 75 procent arbetade inom byggindustrin respektive 72 procent inom tillverkningsindustrin.

 

Examen viktig

Gymnasieexamen hade betydelse för hur väl ungdomarna etablerade sig på arbetsmarknaden, visar vår statistik. Av de ungdomar som fullföljt ett yrkesprogram med examen hade 42 procent en etablerad ställning på arbetsmarknaden. Det är en betydligt större andel än de ungdomar som i stället fick studiebevis där drygt var fjärde, 27 procent, var etablerade. I gruppen ungdomar som hade fullföljt gymnasieskolan utan examen hade över hälften av ungdomarna en osäker eller svag ställning på arbetsmarknaden.

- Vi ser att en examen från gymnasieskolan verkligen kan göra skillnad. Det är viktigt att få godkända betyg och de elever som behöver stöd av skolan för att nå dit ska också få det, säger Torun Rudin.

Stor chans till jobb efter ekonomiprogrammet

Det är inte enbart yrkesprogram som leder till arbete kort tid efter gymnasieskolan. Nästan var femte ungdom som fullföljt ett högskoleförberedande program med examen hade en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år senare. Störst andel kom från ekonomiprogrammet där 25 procent av ungdomarna med examen var etablerade.

 

Fakta om statistiken

Skolverkets statistik redovisar vad de ungdomar som avslutade sina gymnasiestudier läsåret 2013/14 gjorde ett år efter gymnasieskolan, kalenderåret 2015. Detta är den första årskullen som lämnat gymnasieskolan efter gymnasiereformen 2011.

Omkring 84 200 ungdomar fullföljde gymnasieskolan med examen eller med studiebevis på minst 2 500 poäng läsåret 2013/14. Ungefär en fjärdedel av dessa ungdomar var etablerade på arbetsmarknaden ett år senare medan en tredjedel hade en osäker eller svag ställning på arbetsmarknaden. En tredjedel studerade på högskola, Komvux, yrkeshögskola eller folkhögskola. Omkring tre procent av ungdomarna varken arbetade eller studerade.

 

Se hela listan

https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.265332!/Etableringsstatus per program.pdf

Kontaktuppgifter

För frågor om gymnasieskolan kontakta enhetschef Torun Rudin 08-527 36 04

För frågor om statistiken kontakta undervisningsråd Carrie Robson 08-527 35 08

eller undervisningsråd Jens Ekblom 08-527 37 89

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

Nyckelord

Dokument

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum