Sveriges Fordonsverkstäders Förening

Här är kravet som ”Bra Miljöval Bilförsäkring” bör innefatta

Dela
Kriterierna för miljömärkningen Bra Miljöval Bilförsäkring ses just nu över. Ett krav som behöver skrivas in är att bilägaren, och inte försäkringsbolaget, ska ha rätten att välja var bilen lämnas på skadereparation. Det gynnar miljön, menar Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

Naturskyddsföreningens (SNF) egen miljömärkning ”Bra Miljöval” har sedan förra året en separat miljömärkning för bilförsäkringar – Bra Miljöval Bilförsäkring. Ett utmärkt initiativ, tycker vi.

Nu håller SNF på att revidera kriterierna för Bra Miljöval Bilförsäkring och som Sveriges största branschorganisation för fordonsverkstäder är SFVF ombedda att komma med synpunkter och förslag. Vi uppskattar att vi får den möjligheten.

Som en viktig orsak till revideringen av kriterierna för miljömärkningen av bilförsäkringar har SNF anfört att få branschen att fortsätta att ”minska resursanvändningen” och ”minska miljöpåverkan från skaderegleringen”.

Mot den bakgrunden vill vi på SFVF uppmana SNF att i sin revidering även skriva in kravet på att en bilförsäkring för att erhålla SNF:s miljömärkning måste ge försäkringstagaren (bilägaren) full rätt att välja vilken skadeverkstad hen vill anlita.

Varför är detta viktigt, och en vinst för miljön?

Många bilägare runt om i landet som lämnar in bilen till en fordonsverkstad för åtgärdande av en försäkringsskada styrs av sitt försäkringsbolag att lämna in sin bil på en verkstad flera mil bort. Orsaken är att de flesta av försäkringsbolagen på Sverigemarknaden vill styra sina bilförsäkringskunder till de fordonsverkstäder som de har egna avtal med, och dessa är i regel större verkstäder på större centralorter eller i städerna.

Konsekvensen av detta agerande hos många av försäkringsbolagen är, utöver försämrade konkurrensvillkor för fordonsverkstäder i glesbygd, att många bilägare på landsbygden tvingas åka flera eller i många fall tiotals mil enkel resa för att lämna in sin bil på en verkstad i ett försäkringsärende. Trots att dessa bilägare i många fall hade kunnat välja en fordonsverkstad på närmare håll eller på samma ort – om deras försäkringsbolag hade godtagit det.

Så här har kraven hos majoriteten av Sveriges bilförsäkrare sett ut sedan många årtionden tillbaka. Hur många mils extra bilresor och många ton i koldioxidutsläpp från dessa bilresor som detta krav inneburit har vi inte räknat på. Men vi är övertygade om att en sådan siffra är förskräckande hög.

Ett krav på att en bilförsäkring i sina villkor måste ge bilägaren full frihet att välja verkstad i ett försäkringsärende för att kunna bli märkt med ”Bra Miljöval” menar vi ligger helt i linje med SNF:s ambitioner med sin miljömärkning av bilförsäkringar – det vill säga att driva på för en minskad resursanvändning och minskad miljöpåverkan från skaderegleringen.

Vår uppmaning ligger faktiskt också i linje med svensk lagstiftning – det vill säga Försäkringsavtalslagen (FAL) som i 7 kap 2§ slår fast att försäkringstagaren har laglig rätt att själv välja verkstad i ett försäkringsärende.

Frågan om bilförsäkringstagarens rätt att själv välja vilken verkstad hen anlitar är i förlängningen också en fråga om rättigheten till service även utanför städerna. Att försvara bilägarens rättigheter här handlar också om att värna servicetillfällena på landsbygden. Ju sämre servicen blir på landsbygden, desto mer och längre tvingas boende på landsbygden att åka bil för att få vardagen att gå ihop. En sådan utveckling gynnar inte miljön.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Sveriges Fordonsverkstäders Förening
Sveriges Fordonsverkstäders Förening
Alströmergatan 18
112 47 Stockholm

08-519 475 10https://www.sfvf.eu

SFVF är en branschförening för alla Sveriges fordonsverkstäder och fordonshandlare. - Bilverkstad - Däckverkstad - Lastbil - Tunga fordon. Vi har cirka 2000 medlemsföretag och jobbar för konkurrens på lika villkor i branschen.

Följ Sveriges Fordonsverkstäders Förening

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Fordonsverkstäders Förening

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum