Afa Försäkring

Här är yrkena som drabbas mest av handskador på jobbet – ålder och kön spelar roll

Dela

För kvinnor är handskador på grund av allvarliga arbetsolyckor vanligast i yrkesgrupper inom vård, restaurang och handel. För män står yrkesgrupper inom metall, industri och bygg för flest olyckor. Risken att drabbas av handskador är för båda könen högst bland byggnadsträarbetare. Det visar en ny rapport med statistik från Afa Försäkring.

Foto: Wavebreakmedia, Mostphotos.
Foto: Wavebreakmedia, Mostphotos.

– År 2019–2020 inträffade drygt 8 500 allvarliga arbetsolycksfall som ledde till handskador, vilka utgjorde 37 procent av det totala antalet allvarliga arbetsolycksfall under perioden. Det är en tydlig skillnad mellan könen när det gäller handskador på grund av allvarliga arbetsolyckor. 28 procent av de 8 500 handskadorna drabbade kvinnor och 72 procent drabbade män, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Vanligast bland kvinnor i vården och män inom bygg och industri

– För kvinnor är handskador på grund av allvarliga arbetsolyckor vanligast i yrkesgrupperna undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter m. fl, anställda inom restaurang- och storkök samt försäljare inom handel. Yrkesgrupperna står tillsammans för 41 procent av de allvarliga olyckor som orsakar handskador bland kvinnor. För män står metall- och övrigt industriellt arbete, bygg- och anläggningsarbete och byggnadsträarbetare för flest olyckor, sammanlagt 51 procent av handskadorna. Detta är också yrkesgrupper med många sysselsatta,  säger Emil Askestad.

Byggnadsträarbetare löper högst risk att drabbas av handskador

– Eftersom antalet sysselsatta varierar mellan olika yrkesgrupper behöver olycksfallen sättas i relation till sysselsättningen när man jämför risken för handskador mellan yrkesgrupper. Risken beräknas som antal handskador per 1 000 sysselsatta. Risken att råka ut för handskada på grund av allvarligt arbetsolycksfall är för både kvinnor och män högst inom yrkesgruppen byggnadsträarbetare, säger Emil Askestad.

Ålder och kön påverkar risken att drabbas – och hur man skadar sig

I rapporten framkommer att ålder är av betydelse för risken att drabbas av en handskada. Även orsaken till skadan ser olika ut beroende på ålder och kön.

– För kvinnor är risken att drabbas av en handskada högst i åldersgrupperna 16–25 år och 56–64 år. Yngre kvinnor som skadar händer och fingrar arbetar oftast i restaurangbranschen eller i livsmedelsindustrin och råkar ut för en brännskada eller en sårskada. De äldre kvinnorna arbetar oftast i yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl, och råkar ut för handfraktur i samband med en fallolycka, säger Emil Askestad.

– Yngre män drabbas oftare av en handskada än äldre män. För män i åldern 16–25 år är risken att drabbas av en handskada 1,2 gånger högre än genomsnittet för alla män. Den främsta orsaken till handskador för yngre män är arbete med handhållna verktyg och de vanligaste skadorna är sårskada och fraktur på fingrar.

– Risken för handskador avtar med åldern för männen. Det kan bero på ökad arbetslivserfarenhet, men också på att arbetsuppgifterna skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper, säger han.

En byggnadsträarbetare och vårdanställd berättar

En manlig byggnadsträarbetare i åldern 16–25 år, skadade sig i handen när han arbetade med en såg och drabbades av medicinsk invaliditet:

”Jag sågade en bit golvsockel. Då högg sågen till och fingret åkte in i sågen”.

En kvinna, 46–55 år, i yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl. berättar vad som hände när hon blev utsatt för hot och våld under sitt arbetspass, vilket ledde till att hon blev sjukskriven i mer än 30 dagar:

”Jag gick in till en brukare för att dela ut kvällsmat. Stod snett emot brukaren som gjorde ett utfall och slog mot mig. Jag höll upp handen/armen som skydd. Brukaren träffade handen och jag kände en kraftig smärta. ”

– Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken bidrar till förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Emil Askestad.

Mer information:

Ladda ner och läs hela rapporten Olyckor händer – allvarliga arbetsolycksfall som lett till skador i hand och fingrar på afaforsakring.se/statistikrapporter

Rapporten bygger på en genomgång av 8 541 allvarliga arbetsolycksfall som är definierade som handskada och som Afa Försäkring har betalat ut ersättning för genom arbetsskadeförsäkringen. Olyckorna inträffade under 2019 och 2020. Statistiken kommer från Afa Försäkrings skadedatabas.

Arbetsskadeförsäkringen: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, omfattar samtliga anställda, det vill säga såväl arbetare som tjänstemän, inom avtalsområdena Svenskt Näringsliv/LO/PTK och kooperationen. TFA-KL omfattar samtliga anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och Sobonaföretag, som är en arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom kommun- och regionnära verksamheter. Afa Försäkring har också uppdraget att administrera och reglera arbetsskador i enlighet med det statliga personskadeavtalet (PSA), och har därför information om i stort sett alla anmälda arbetsskador i Sverige.

Kontakt:
Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 41 34 emil.askestad@afaforsakring.se 

Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter på afaforsakring.se/statistikrapproter

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring på afaforsakring.se/nyhetsrum/press/

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Wavebreakmedia, Mostphotos.
Foto: Wavebreakmedia, Mostphotos.
Ladda ned bild
Foto: Wavebreakmedia, Mostphotos.
Foto: Wavebreakmedia, Mostphotos.
Ladda ned bild
Pressbild: Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring. Fotograf: Adam Fredholm
Pressbild: Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring. Fotograf: Adam Fredholm
Ladda ned bild

Länkar

Om

Afa Försäkring
Afa Försäkring9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Följ Afa Försäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Afa Försäkring

Anställda i byggbranschen – hög risk för allvarliga arbetsolycksfall17.5.2022 03:00:00 CEST | Pressmeddelande

Byggbranschen stod för åtta procent av det totala antalet sysselsatta i privat sektor år 2020. Anställda i byggbranschen har högre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet för samtliga yrkesgrupper i privat sektor. Byggnadsträarbetare är de som löper störst risk för ett allvarligt arbetsolycksfall. Risken att drabbas är högst bland de yngsta och äldsta inom byggbranschen, visar en ny rapport med statistik från Afa Försäkring som släpps den 17 maj.

Webbinarium: Byggbranschen – allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro10.5.2022 10:40:25 CEST | Pressmeddelande

Den 17 maj arrangerar Afa Försäkring ett livesänt webbinarium där vi presenterar en ny statistikrapport om allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro i byggbranschen. Även forskning om arbetsmiljö i byggbranschen presenteras. Byggbranschens Säkerhetspark, som samverkar med Afa Försäkring för att skapa tryggare och säkrare arbets- och praktikplatser för elever inom bygg och anläggning, berättar om sin verksamhet.

40 miljoner utlyses till nytt forskningsprogram: Arbetsmiljöeffekter vid automatisering, robotisering och artificiell intelligens2.5.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den pågående tekniska utvecklingen i arbetslivet innebär en verksamhetsutveckling som bland annat förändrar arbetets innehåll och arbetsuppgifter samt sättet att leda och organisera arbetet. Det finns kunskapsluckor och forskningsbehov om hur införandet och användningen av automatisering, robotisering och AI påverkar människors arbetsmiljö och hälsa. Nu utlyser arbetsmarknadens parter genom Afa Försäkring 40 miljoner kronor till ett nytt treårigt FoU-program.

30 miljoner utlyses till nytt forskningsprogram: Skadligt bruk i arbetslivet20.4.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Skadligt bruk är ett betydande hälsoproblem som kan leda till försämrad arbetsförmåga på grund av skador och sjukdomar eller sociala problem som följer av det skadliga bruket. Skadligt bruk leder till ökad sjukfrånvaro, trötthet och minskad produktivitet och berör även säkerheten på arbetsplatsen. Nu utlyser arbetsmarknadens parter genom Afa Försäkring 30 miljoner kronor till det nya treåriga FoU-programmet Skadligt bruk i arbetslivet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum