Trafikverket

Här ska Trafikverket bygga Tvärförbindelse Södertörn

Dela

Nu är väglinjen klar för Tvärförbindelse Södertörn. Det innebär att Trafikverket har beslutat var vägen och de nio trafikplatserna ska lokaliseras. Tvärförbindelse Södertörn kommer förbättra tillgängligheten i södra delarna av Stockholmsregionen och binda samman de södra och norra delarna av länet, tillsammans med den nya vägen E4 Förbifart Stockholm.

Tvärförbindelse Södertörn ska gå mellan E4/E20 vid Kungens kurva, via Flemingsberg till väg 73 vid Haninge centrum. Den ska ersätta nuvarande väg 259, som är en av de mest olycksdrabbade vägarna i länet. I projektet Tvärförbindelse Södertörn ingår det också att bygga en cykel- och gångväg längs stora delar av sträckan. Vägen ska göra det enklare att resa till och från Södertörn, oavsett om resan sker med cykel, bil eller kollektivtrafik.

­­­­ ­­­­­­– Beslutet av vägens sträckning innebär att projektet tar ett stort kliv framåt i arbetet med att ta fram de bästa förutsättningarna för att bygga Tvärförbindelse Södertörn, säger Alexandra Stassais Söderblom, projektchef på Trafikverket.

Tvärförbindelse Södertörn kommer att avlasta de övriga vägarna i länet, inte minst Södra länken. Av cirka 20 kilometer väg kommer cirka 6 kilometer att gå i tunnel.

– Vägen går i tunnel under hela Flemingsbergsskogen för att skona miljön i området, säger säger Alexandra Stassais Söderblom. Det blir också tunnel i Masmo och under delar av Glömstadalen, där Huddinge kommun vill bygga bostäder.

Tvärförbindelse Södertörn är ett prioriterat projekt i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet. Projektet arbetar just nu med att ta fram en vägplan som sedan ska ställas ut och fastställas. I samband med det arbetet ses också tidplanen över.

Fakta om kostnader för Tvärförbindelse Södertörn
I Trafikverkets nationella plan för utveckling av transportsystemet är 4,7 miljarder kronor öronmärkta för Tvärförbindelse Södertörn. Vägen blir dock dyrare än så, eftersom det numera ingår flera tunnlar i projektet. Nu startar därför diskussioner om hur projektet ska finansieras.

Nyckelord

Kontakter

Projektchef, Alexandra Stassais Söderblom, 010-123 88 89
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Dokument

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum