Skolverket

Har svenska elever förbättrade eller försämrade kunskaper?

Dela

Har svenska fjärdeklassares och åttondeklassares kunskaper i matematik och naturvetenskap förbättrats eller försämrats? Hur går det för gymnasieeleverna som läser de mest avancerade kurserna i matematik och fysik i gymnasieskolan? Följ vår webbsändning här klockan 10.00 tisdagen den 29 november.

Skolverket har skrivit rapporter som fokuserar på de svenska resultaten. I rapporterna TIMSS 2015 och TIMSS Advanced 2015 finns även jämförelser med andra länder som deltar i studierna.

Följ webbsändningen av presskonferensen här klockan 10:00 tisdagen den 29 november.

 

Mer om TIMSS

TIMSS är tillsammans med PISA den största internationella kunskapsmätningen. TIMSS är en förkortning av Trends in International Mathematics and Science Study. Totalt deltog 580 000 elever i TIMSS 2015. TIMSS genomförs vart fjärde år och mäter fjärde- och åttondeklassares kunskaper i matematik och naturvetenskap. Svenska åttondeklassare har deltagit i fem av sex undersökningar sedan starten 1995. Svenska fjärdeklassare har deltagit sedan 2007.  I TIMSS 2015 deltog 4142 svenska fjärdeklassare i 144 skolor och 4090 åttondeklassare i 150 skolor.

Mer om TIMSS Advanced

TIMSS Advanced är den enda internationella kunskapsmätningen i gymnasieskolan. TIMSS Advanced 2015 testar kunskaperna i avancerad matematik och fysik. Totalt deltar cirka 60 000 elever. I Sverige deltar ett urval av elever som läser minst kurserna Matematik 4 eller Fysik 2 på naturvetenskaps- eller teknikprogrammet. TIMSS Advanced har tidigare genomförts 1995 och 2008. Sverige har deltagit vid samtliga tre tillfällen. I TIMSS Advanced 2015 deltar 7 664 svenska elever, varav 3937 i matematik och 3 727 i fysik, från 274 slumpmässigt utvalda skolor.

Vid frågor kontakta

Skolverkets presstjänst, 08-527 333 00 eller e-post presstjanst@skolverket.se

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum