European Energy

Hästhagens torvtäkt kan bli solcellspark

Dela

European Energy har tecknat avtal med skogsägaren Martin Sallnäs om att arrendera Hästhagens torvtäkt utanför Vislanda. Planerna är att bygga en solcellspark på 69 MW och därmed producera förnybar energi motsvarande drygt 15 000 villahushålls årsförbrukning av el.

Martin Sallnäs, markägare och Björn Jansson, projektutvecklare European Energy
Martin Sallnäs, markägare och Björn Jansson, projektutvecklare European Energy

– Färdiganvända torvtäkter är utmärkta ytor att anlägga solcellsparker på eftersom de sträcker sig över relativt stora arealer. Där kan vi producera stora mängder billig och helt grön energi och därmed bidra till klimatnytta och den lokala energiförsörjningen, säger Peter Braun, chef för projektutveckling i Sverige, Norge och Finland på European Energy.

En solcellspark på torvtäkten i Hästhagen skulle ge klimatvinster inte bara i form av förnybar energi utan också genom ökad biologisk mångfald.

– Där vi bygger solcellsparker gör vi insatser för att stimulera artrikedomen bland både växter och djur. Plantering av ängsväxter i anslutning till solcellsparken i Hästhagen skulle därför förbättra livsmiljön för exempelvis bin och fjärilar, säger Peter Braun.

Nästa steg är att ta kontakt med grannar och myndigheter, och genomföra undersökningar av marken för att säkerställa att solcellsparken kan byggas i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk. Eftersom solcellsparker går att färdigställa inom 12–18 månader hoppas European Energy att en solcellspark kan stå klar redan om ett par år.

­­– Vi är måna om att arbetet framåt sker i nära dialog med lokala intressenter och med stor respekt för natur- och miljövärden, säger Peter Braun.

European Energy är ett danskt företag som utvecklar, bygger och driver vindkraft- och solenergianläggningar i ett flertal länder. Etableringen i Sverige bygger på ambitionen att långsiktigt vara med i omställningen till 100 procent förnybar energiproduktion.

­– Vi undersöker möjligheten att etablera solcellsparker på fler torvtäkter men tittar också på andra ytor, i anslutning till befintliga nät. Södra Sverige har samma solinstrålning som Danmark och norra Tyskland och det finns därför en enorm potential för solkraft, säger Peter Braun.

Arrendeavtalet är på 35 år och innebär att solenergi kommer att produceras under hela den tiden.

­­– Arrendet ger en god, stabil och långsiktig intäkt samtidigt som anläggningen bidrar till att motverka klimatförändringarna, säger Martin Sallnäs, som äger marken vid Hästhagens torvtäkt.

För mer information, kontakta:
Peter Braun, chef projektutveckling i Sverige, Norge och Finland, European Energy Sverige,
070-330 17 98
Martin Sallnäs, markägare, 076-803 33 32
Ted Bergdahl, kommunikationschef European Energy Sverige, 0709-56 00 80

Kontakter

Bilder

Martin Sallnäs, markägare och Björn Jansson, projektutvecklare European Energy
Martin Sallnäs, markägare och Björn Jansson, projektutvecklare European Energy
Ladda ned bild
Hästhagens torvtäkt
Hästhagens torvtäkt
Ladda ned bild
Hästhagens torvtäkt
Hästhagens torvtäkt
Ladda ned bild
Martin Sallnäs
Martin Sallnäs
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

European Energy
European Energy
World Trade Centre Växjö, Södra Järnvägsgatan 4A
352 36 Växjö

+46 709 56 00 80https://se.europeanenergy.com

European Energy är ett danskt företag somutvecklar, bygger och driver vindkraft- och solenergianläggningar i ett flera länder, däribland Sverige. European Energys verksamhet är helt inriktad på grön energi och omställning till 100 procent förnybar energiproduktion. Läs mer om European Energy på www.europeanenergy.com/se eller vår sida på LinkedIn

Följ European Energy

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från European Energy

Solparken i Kingebol ett steg närmare verklighet29.11.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

European Energy har nu skickat in ansökan om Samråd för Myren PV (photovoltaic) till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Projektet ligger i anslutning till vindkraftsparken Kingebol, i Åmåls kommun och kan komma att bli Sveriges första hybridanläggning med både sol och vindkraft. När solparken är i drift kommer den att producera el motsvarande 9 000 villors årliga förbrukning av hushållsel. Ett väsentligt bidrag till den gröna omställningen.

European Energy driftsätter vindparken i Kingebol – och presenterar planer på en solpark i samma område15.11.2022 14:01:40 CET | Pressmeddelande

European Energy Sverige har nu färdigställt vindparken Kingebol i Åmåls kommun. Alla tester är klara och de sex vindkraftverken producerar ny grön el som matas ut via Vattenfalls regionnät. Full driftssättning kommer att ske under den närmaste veckan. Den årliga produktionen är på 108 GWh vilket motsvarar 20 000 villors årsförbrukning av hushållsel. Idag visades parken för media och samtidigt presenterades nya planer för området.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum