Brå

Hatbrottsmotiv bakom var femte brott

Dela

En femtedel av alla som utsatts för brott enligt Nationella trygghetsundersökningen 2019 uppger att det fanns ett hatbrottsmotiv. Det är också vanligt att det finns fler än ett hatbrottsmotiv. Det visar en ny fördjupningsstudie om hatbrott som Brå publicerar idag.

I studien redovisar Brå självrapporterad utsatthet för hatbrott utifrån tre stora undersökningar om brott: Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott (SUB) och Politikernas trygghetsundersökning (PTU).

­­– I alla grupper är det vanligast att ha blivit utsatt för hatbrott på grund av hudfärg, nationalitet eller etnisk bakgrund, följt av religionstillhörighet säger Anna Gavell Frenzel, utredare på Brå.

Av de personer som i NTU uppgett att de blivit utsatta för brott var det 22 procent av männen och 18 procent av kvinnorna som angav att det fanns ett hatbrottsmotiv. Bland elever i årskurs nio uppgav 10 procent att de utsatts för hatbrott och bland förtroendevalda i kommun- och regionfullmäktige samt riksdagen är siffran 8 procent.

Gemensamt för de tre undersökningarna är att de utsatta ofta uppger att det förekommit mer än ett hatbrottsmotiv vid det brott de utsatts för. Vanligast är att hatbrottet ska ha skett på grund av både hudfärg, nationalitet eller etniska bakgrund och religionstillhörighet.

– När man talar om att det förekommit flera hatbrottsmotiv vid samma händelse är det viktigt att komma ihåg att hatbrott handlar om gärningspersonens motiv och föreställningar om vad den utsatta till exempel har för religion eller sexualitet. Om de föreställningarna stämmer eller inte spelar egentligen ingen roll, ett homofobiskt hatbrott är ett homofobiskt hatbrott även om den utsatte inte är homosexuell, säger Anna Gavell Frenzel.

Det är en större andel av de utsatta männen i NTU som uppger ett hatbrottsmotiv, jämför med andelen utsatta kvinnor. Bland de kvinnor som utsatts är de flesta 65–85 år, medan flest utsatta män finns i åldersgruppen 25–44 år. Bland elever i årskurs nio uppgav 10 procent av tjejerna och 9 procent av killarna att de utsatts.

Fakta

Hatbrott utgörs av brott där motivet kan kopplas till rädsla, fientlighet eller hat gentemot en viss nationalitet, etnicitet, hudfärg, religion, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet. Hatbrott kan riktas mot enskilda, men även mot föreningar, institutioner och dess representanter.

Hela rapporten Självrapporterad utsatthet för hatbrott. Analys utifrån Nationella trygghetsundersökningen, Politikernas trygghetsundersökning och Skolundersökningen om brott finns att ladda ner på bra.se

För mer information:

Anna Gavell Frenzel: 08-527 58 431; anna.gavell.frenzel@bra.se

Thomas Hvitfeldt: 08-527 58 441; thomas.hvitfeldt@bra.se

Nyckelord

Dokument

Om

Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Flera riskfaktorer för att begå eller utsättas för brott på kollektiva asylboenden9.11.2020 08:00:00 CETPressmeddelande

Det är stor lokal variation i anmälda brott på kollektiva asylboenden. Blandningen av nationaliteter, trångboddhet och psykisk ohälsa är några av riskfaktorerna för att begå eller utsättas för brott bland personer som bor på de kollektiva boendena. Mindre kollektiva asylboenden och bättre information till de asylsökande om svenska lagar, är exempel på åtgärder som kan minska brottsligheten och öka tryggheten på asylboendena. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

Prisutdelning till bästa brottsförebyggande insats mot släktbaserad organiserad brottslighet19.10.2020 11:33:20 CESTPressinbjudan

Insats TICKAN och projekt Otillåten påverkan i Angered är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Den 21 oktober tar de emot priset av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i Folkets hus i Hammarkullen. Media är välkomna att delta under prisceremonin med efterföljande frågestund.

Samordnade insatser mot kriminellt släktnätverk i Göteborg får pris för bästa brottsförebyggande insats16.10.2020 09:04:33 CESTPressmeddelande

Insats TICKAN och projekt Otillåten påverkan i Angered är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Initiativtagare är lokalpolisområde Storgöteborg nordost och Stadsdelsförvaltningen i Angered. Tillsammans har en stor mängd samhällsaktörer arbetat för att motverka ett kriminellt släktnätverk i området. Projektet har bland annat ökat tilliten till polisen och tryggheten i området. Priset delas ut 21 oktober av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum