Transportföretagen

Hela flygets infrastruktur behöver belysas i regeringens utredning

Dela
Regeringen har tillsatt en särskild utredare med uppdrag att ta fram förslag på en inriktning för statens ansvar för svenska flygplatser, så att behoven för medborgare, näringsliv och samhällsviktigt flyg i hela landet tillgodoses. Transportföretagen Flyg välkomnar ett helhetsgrepp om flygplatsinfrastrukturen i Sverige.
Fredrik Kämpfe, Branschchef Transportföretagen Flyg
Fredrik Kämpfe, Branschchef Transportföretagen Flyg

Enligt regeringens direktiv ska analysen omfatta det nationella basutbudet (som består av tio flygplatser) samt de statliga driftsbidragen till icke-statliga flygplatser. Förslagen ska ta utgångspunkt i de transportpolitiska målen och vara i linje med klimatmålen.

Transportföretagen Flyg har länge efterfrågat att regeringen ser över helheten för flygets infrastruktur, såväl ur ett tillgänglighets- som ur ett beredskapsperspektiv för Sverige. Givet det förändrade omvärldsläget med Rysslands invasion av Ukraina finns det all anledning att ta ett särskilt grepp om totalförsvarets behov av flygplatser med god geografisk täckning. Riksdagen har i flera tillkännagivanden också underkänt den inriktning regeringen drivit i fråga om Bromma flygplats. Ett förändrat omvärldsläge och kvarvarande effekter av pandemin kräver också förtydliganden gällande statens ansvar för finansieringen av flygets infrastruktur och våra flygplatser.

”Regeringen utlovade en flygplatsöversyn redan 2017 i flygstrategin och det är välkommet att en sådan analys nu görs. Sverige måste framtidssäkra flygplatserna och se flygets potential som en del av transportsystemet. Utredningen hänvisar till fossilfria trafikslag och inom tid kommer flyget att räknas dit. Flyget ska utvecklas, inte avvecklas” kommenterar Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg.

Tidigare rapporter, bland annat från Trafikanalys (https://www.trafa.se/luftfart/flygplatser-i-fokus-8623/), har visat hur viktiga de regionala flygplatserna är för näringslivet. För att det ska vara möjligt att leva, bo och bedriva företag i hela landet behöver Sverige tillgång till flygplatser och ett konkurrenskraftigt inrikesflyg. Transportföretagen Flyg hoppas att utredningen särskilt beaktar detta.

Det är också viktigt att utredningen tar in hur flyget kommer att ställa om med biojet, el och vätgas. Dessutom kommer nya former av luftfarkoster som obemannade drönare och vertikalstartande flygtaxi att ta plats i luftrummet för både god- och persontransporter.

”Utan flyget blir delar av Sverige isolerade och Sveriges industri kommer att få problem att nå ut till internationella marknader. Om vi ska uppfylla tillgänglighetsmålet som riksdagen beslutat om behöver vi alla trafikslag, även flyget. Idag är det tyvärr så att flyget stundtals ifrågasätts av vissa, senast i Klimaträttsutredningen som fastslår att inrikes flyg ska minska oavsett om det går på el eller biojet. Så kan vi inte ha det”, fortsätter Fredrik Kämpfe som nu efterfrågar en mycket bredare diskussion om svenska flygets framtid.

Uppdraget ska slutredovisas 15 november i år och Transportföretagen Flyg sträcker ut en hand till utredaren.

”Våra medlemsföretag representerar hela värdekedjan – från flygbolag, flygplatser, marktjänster till flygtrafikledning och service- och underhållsverksamhet. Självklart står vi till förfogande för att utredningen ska bli så bra som möjligt” avslutar Fredrik Kämpfe.

Regeringsuppdraget går att ta del av här https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/05/utredare-ska-se-over-statens-ansvar-for-svenska-flygplatser/

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Fredrik Kämpfe, Branschchef Transportföretagen Flyg
Fredrik Kämpfe, Branschchef Transportföretagen Flyg
Ladda ned bild

Om

Transportföretagen
Transportföretagen
Storgatan 19
102 49 Stockholm

08 762 71 00https://www.transportforetagen.se/

Transportföretagen är transportnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 200 medlemsföretag med cirka 200 000 anställda.

Följ Transportföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportföretagen

Branschrekommendationer är vägen till en lönsammare kollektivtrafik31.5.2023 09:09:40 CEST | Pressmeddelande

Branschens gemensamma rekommendationer för upphandlingar används i ökad utsträckning inom den offentligt upphandlade kollektivtrafiken, det visar årets rapport om den upphandlad busstrafiken. Men mot bakgrund av det ansträngda ekonomiska läget i regionerna behöver fler offentliga upphandlare av kollektivtrafik använda branschrekommendationerna i sina kommande upphandlingar för att få mer kollektivtrafik för pengarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum