Naturskyddsföreningen

Helhetsgrepp om återhämtningen saknas i vårbudgeten

Dela

Vårbudgeten levererar inte den satsning inom klimat och biologisk mångfald som behövs för att ställa om samhället i nödvändig riktning. Regeringen missar chansen att ta ett helhetsgrepp om återhämtningspolitiken efter coronapandemin, skriver Naturskyddsföreningen i en kommentar. Satsningar på fjällnära skog och landsbygdsprogrammet välkomnas.

–  Vi välkomnar och delar regeringens uttalade ambition att klimatomställningen och arbetet för biologisk mångfald ska prioriteras i återhämtningen efter coronapandemin, men det saknas fortfarande ett helhetsgrepp och reella satsningar i budgeten, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Trots att bland annat Klimatpolitiska rådet kritiserar regeringen för att inte ta chansen att styra mot ett hållbart samhälle i samband med återhämtningen syns inte den stora omställningen av hela samhället som krävs i den lagda vårbudgeten.

– De stora resurser som satsas på att möta pandemins effekter på ekonomi och arbete måste bidra till att bygga ett hållbart samhälle och genomsyra hela budgeten, och inte återskapa det ohållbara samhälle vi hade före pandemin, säger Karin Lexén.

Regeringen bör också kräva att företag som tar del av stöd- och stimulansåtgärder fasar ut sina investeringar i fossila verksamheter och i verksamheter som bidrar till naturkrisen.

Naturskyddsföreningen välkomnar satsningarna i vårbudgeten som görs på fjällnära skog, solceller och överflyttning från väg till järnväg. Även de mindre satsningarna såsom gröna jobb för unga och klimatanpassning är i rätt riktning, men är alldeles för små.

– Vi är positiva till de konkreta satsningar som görs i årets vårbudget på fjällnära skogar och i landsbygdsprogrammet. Vi välkomnar också stödet till kollektivtrafiken. Vi hoppas nu att regeringen återkommer i höstbudgeten med en kraftfull politik för omställning av hela samhället, säger Karin Lexén.

I höstbudgeten förväntar sig Naturskyddsföreningen att satsningarna på ett fossilfritt, flexibelt och förnybart energisystem accelererar kraftigt. För att stärka den biologiska mångfalden krävs stora satsningar på ett naturnära och klimatsmart skogsbruk. Utökade resurser för skydd och skötsel av värdefull natur är också nödvändigt, liksom ett starkt och miljöstyrande landsbygdsprogram. Regeringens ambition att genomföra en kraftfull grön skatteväxling med höjda miljöskatter hoppas vi också fullföljs i höstbudgeten. En viktig del av detta är att fortsätta arbetet med att avskaffa de klimatskadliga subventionerna, vilket skulle öka det gröna reformutrymmet och kraftigt öka klimatnyttan med statens budget.

Kontakter

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Historiskt med ny klimatlag i EU – men målet är otillräckligt21.4.2021 14:32:45 CEST | Pressmeddelande

Nu är EU:s nya klimatlag på plats. Lagen slår fast att koldioxidutsläppen ska ner med minst 55 procent till 2030, vilket är ett framsteg – men fortfarande helt otillräckligt för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål. Beslutet att delvis få räkna in kolsänkor i utsläppsminskningarna riskerar att urholka målet ytterligare. Sveriges regering måste nu trycka på i EU för att höja ambitionen ytterligare i klimatarbetet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum