DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

”Helhetssynen saknas” - DHR kommenterar utredningen Hållbar socialtjänst

Dela

DHR har lämnat synpunkter på utredningen Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag SOU 2020:47. Förbundet anser att utredningen presenterar flera positiva förslag, men som helhet kommer de inte innebära någon avgörande skillnad för personer med funktionsnedsättning.

 -        Vi ser en generell negativ trend där stöd och service för personer med funktionsnedsättning minskar i samhället. En del av denna problematik handlar om en brist på en helhetssyn där insatser regleras genom olika lagar var för sig. SoL är en del av en större helhet där alla olika delar behöver fungera, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är en viktig grundpelare som behöver lyftas i alla sammanhang där personer med funktionsnedsättning berörs. 

-        I utredningen sägs att de förslag som ges ska bidra till ökad kvalitet, utan att leda till ökade kostnader för stat eller kommun. Men ökad kvalitet kräver ökade kunskaper om både konventionen och Agenda 2030 och det kan kosta både tid och pengar. Även uppföljning av sådan utbildning är viktig, säger Åsa Strahlemo. 

Utredningen fastslår att socialtjänsten ska inriktas på att vara lätt tillgänglig. 

-        Det är förstås bra. Som det ser ut i dag är exempelvis kvinnojourer, skyddade boenden och även kommunala kontor många gånger inte fysiskt tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga, säger Åsa Strahlemo. 

Remissvaret kan i läsas i sin helhet på: https://dhr.se/remissvar/

För mer information och kommentarer, var god kontakta: Åsa Strahlemo, förbundsordförande, DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, telefon 070 – 50 88 029, asa.strahlemo@dhr.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Inbjudan till riksdagsseminarium: Staten behöver ge en officiell ursäkt till dem som bott på institution1.3.2021 08:42:46 CETPressinbjudan

Vipeholmsanstalten och andra institutioner för personer med funktionsnedsättning är en del av Sveriges historia som många inte känner till. Nu arrangerar DHR och FUB tillsammans med Liberalerna ett digitalt riksdagsseminarium, där vi lyfter historiska fakta och förklarar varför staten behöver ge alla de människor som placerades på dessa institutioner en offentlig ursäkt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum