Fastighetsägarna

Helsingborgs stadskärna stod sig starkare än genomsnittet under pandemiåret 2020

Dela

Under pandemiåret 2020 minskade Helsingborgs stadskärna sin totala omsättning med 16,5 procent. Motsvarande siffra för landets samtliga stadskärnor visar ett tapp på 19 procent. Det största tappet står hotellnäringen, kommersiell service och modehandeln för. Trots ett tufft år med restriktioner klarade sig Helsingborg något bättre än jämförbara stadskärnor i landet. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Störst utmaning upplevde hotellen vilket har sin naturliga förklaring av det minskade resandet och att konferensmarknaden försvann under pandemin. Hotellnäringen i Helsingborg minskade med 42,2 procent.

Myndigheternas restriktioner ledde också till att många människor undvek gym, frisörer, barberare, biografer och andra verksamheter. Omsättningen inom kommersiell service, som rymmer dessa verksamheter, minskade med 26,6 procent i Helsingborgs stadskärna under 2020.

Modehandeln, som redan innan pandemin befann sig i en strukturomvandling bland annat utifrån den ökade e-handeln, fick med coronapandemin en minskad omsättning. Detta till följd av en lägre köpbenägenhet då människor inte har kunnat träffats och sociala tillställningar ställts in. I Helsingborg minskade modehandeln sin omsättning med 24,4 procent.

Även restaurangnäringen hade ett tufft år. Särskilt under de tider på året då smittspridningen var hög undvek människor restauranger. Restaurangerna i Helsingborgs stadskärna tappade 14,9 procent i omsättning, men stod sig ändå starkare än andra jämförbara städer som i snitt tappade 19,3 procent.

– Både besöksflödena och omsättningsutvecklingen i city visar tydligt att helsingborgarna följt myndigheternas restriktioner. Att vi under 2020 uppmanades att hålla avstånd och endast vistas ett begränsat antal personer i butiker och på restauranger har givetvis fått stora konsekvenser. I Helsingborg var man snabb med att hitta kreativa lösningar för att göra det bästa av situationen och detta ser vi nu resultat av i den totala omsättningsutvecklingen, säger Anna Wiking, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Syd.

Försäljningen av hem- och fritidsvaror, där byggvaror, elektronik och möbler ingår, tappade 14,9 procent av sin omsättning. Det var ett större tapp än andra jämförbara städer som minskade försäljningen av hem- och fritidsvaror med 11,2 procent.

– När pandemin bredde ut sig startade Helsingborg City kampanjen; #tillsammansförcity. Syftet med kampanjen var att få människor att förstå vikten av att stötta den lokala handeln trots pandemin. Vi gjorde en mängd insatser med allt från information om våra lokala proffs, e-handel från stadskärnan med hemleverans, take-away challenge, street shopping och kompetensutveckling för våra medlemmar. Vi tror att det har ökat förståelsen för att om vi vill ha en levande stadskärna måste vi alla hjälpas åt, säger Emma Håkansson, tf VD på Helsingborg City.

Dagligvaruhandeln i Helsingborgs stadskärna ökade under 2020 med 0,4 procent. Det är en svagare utveckling än jämförbara städer som i snitt ökade försäljningen av dagligvaror med 1,7 procent.

– Dagligvaruhandeln har generellt sätt varit det som dragit upp omsättningsutvecklingen i stadskärnorna. I Helsingborg ser vi att detta inte är den enda anledningen. Stadskärnan tappar mindre än övriga jämförbara orter inom framför allt modehandeln och restaurangbranschen, två av de branscher som haft det allra tuffast under pandemiåret. Där sticker Helsingborg ut i positiv bemärkelse, säger Anna Wiking.

Trots att omsättningen i Helsingborgs stadskärna minskade under 2020, gick det bättre än för andra svenska stadskärnor av samma storlek. I snitt minskade stora städer sin omsättning i stadskärnan med 17,2 procent, jämfört med Helsingborgs 16,5 procent. Helsingborg hade också ett positivt försäljningsindex vilket innebär att kommunen attraherade besökare och kunder från andra områden.

Om Cityindex
Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges 107 stadskärnor. Cityindex är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI.

5 trender Fastighetsägarna ser i framtidens stadskärnor

1. Den hållbara staden
En byggnad behöver inte bara ha en funktion. Vi kommer att se hur platser och byggnader samnyttjas och används under en längre period över dygnet, veckan etc.

2. En mindre ensam stad
Stadskärnan bär en viktig funktion som mötesplats. Vi vill ha tillgängliga städer för alla åldrar med t ex väderskyddade sittplatser, grönytor och aktiviteter som skapar generationsöverskridande stadsrum.

3. Levande gröna ytor
Pandemin har fått många att återupptäcka naturen och umgås i stadens parker och grönytor. Stråken till dessa platser behöver aktiveras och utrymmena mellan husen i stadskärnan kan kompletteras med grönska.

4. Framtidens urbana kontor
Utbudet i närområdet är en viktig del i vad som gör kontoren attraktiva. I framtiden behöver stadens olika funktioner samverka och dra nytta av varandra.

5. Stadskärnans unika identitet
Stadens historia, miljö och kultur skapar unika stadskärnor som inte kan återskapas någon annanstans. Kultur, nöjen och fritidsliv blir en aktiv del av stadskärnans utbud.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Gör det lättare att vräka kriminella lokalhyresgäster30.10.2021 11:01:20 CEST | Pressmeddelande

På Socialdemokraternas partikongress i veckan som kommer ska förslag om att göra det enklare att vräka kriminella bostadshyresgäster diskuteras. Men i debatten glöms bort att en stor del av den organiserade ofta äger rum i hyrda lokaler. Här är det mycket svårt att bli av med kriminell verksamhet. Det måste bli ett stopp på att utnyttja fastigheter och affärslokaler för avancerade brottsupplägg utan att fastighetsägaren har möjlighet att bli av med lokalhyresgästen. Det måste bli lättare att säga upp brottsliga lokalhyresgäster. Vi föreslår fyra konkreta åtgärder.

Omsättningen i Borås stadskärna följde pandemins vågor – men Knalleland höll emot28.10.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Omsättningen i Borås stadskärna minskade med 18,4 procent under pandemiåret 2020, vilket är ett lite större tapp än i andra jämförbara städer. Knalleland behöll däremot större delen av sin omsättning och såg endast en marginell minskning på 0,2 procent. Hotellbranschen har haft det tuffast, medan försäljningen av dagligvaror har ökat såväl i stadskärnan som i Knalleland. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Så klarade Limhamns centrum pandemiåret 202027.10.2021 10:30:00 CEST | Pressmeddelande

Under pandemiåret 2020 ökade den totala omsättningen i Limhamns centrum med 1,4 procent. Bäst gick det för försäljningen av dagligvaror som ökade under 2020. En större utmaning var det för restaurangerna som tappade mest i omsättning. Trots ett tufft år med restriktioner klarade sig Limhamns centrum bra i jämförelse med de 107 stadskärnor som finns med i undersökningen Cityindex 2021. Limhamns centrum mäts som en särskild del av Malmös Cityindexrapport. En rapport som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum