NASDAQ OMX

Hemcheck Sweden AB: Hemolysdetektion vid blodgasanalys nytt område för HemCheck

Dela

PRESSMEDDELANDE

Hemolysdetektion vid blodgasanalys
nytt område för HemCheck

Karlstad 5 december 2017: HemCheck Sweden AB meddelar idag att bolaget avser vidareutveckla sitt produktkoncept Helge till att omfatta även hemolysdetektion i samband med blodgasanalys. Blodgasanalys, som är en del av rutinarbetet på sjukhus, kan liksom vanlig blodprovstagning påverkas av hemolys, men exakt i vilken omfattning är ännu inte lika väl undersökt.

HemCheck har tidigare informerat om att bolaget i ett projekt med forskare på Karolinska Institutet ska undersöka i vilken utsträckning hemolys förekommer i blodgasprover. HemChecks avsikt är nu att vidareutveckla det egna produktkonceptet Helge med ett nytt engångstest. Det nya engångstestet ska, med ett lika enkelt handhavande som det existerande testet och med samma avläsare, kunna användas för att upptäcka hemolyserade blodgasprover i samband med provtagningen.

-Under arbetet med vårt produktkoncept Helge, som hittills har fokuserat på att upptäcka hemolyserade blodprov innan de skickas till laboratoriet, har vi sett nya möjligheter öppna sig för vår teknik. Ett av dem är att upptäcka hemolys i samband med blodgasanalys. Vi har under en tid undersökt området och vi ser nu att det finns stora synergier med vårt existerande produktkoncept och ett intresse från potentiella kunder och partners. Därför har vi beslutat att gå vidare och arbeta med att ta fram ett test även för detektion av hemolys i samband med blodgasanalys. Vår bedömning är att marknaden är omfattande och global även för denna typ av test, säger HemChecks vd Annelie Brolinson

-Med hjälp av det nya engångstestet kan vi erbjuda våra kunder ytterligare ett verktyg för att förbättra patientvården. Vi ser också att utveckling av ett hemolystest för blodgasprover kan ske parallellt med arbetet med det existerande testet och utan särskilt stora investeringar i ytterligare tid eller resurser. Vi räknar inte med att detta ska försena CE-märkningen av avläsaren och engångstestet ämnat för vanliga blodprovsrör, vilken är planerad till 2018. CE-märkning behövs för att vi ska kunna lansera konceptet på marknaden, fortsätter Annelie Brolinson. 

Genom blodgasanalyser följs, bland annat, patienternas andningsfunktion. Förväntningen är att det nya testet ska bidra till förbättrad analyskvalitet och ökad patientsäkerhet på de områden där blodgasanalys ofta används, som till exempel på akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar. Arbetet med produktkonceptet Helge för blodprovsrör går vidare enligt plan. Avsikten är att konceptet, bestående av engångstest och avläsare, ska lanseras på den svenska marknaden under 2018. Den 19 december kommer bolagets patent för den blodsepareringsteknik som gör testet enkelt, snabbt och användarvänligt, att godkännas av svenska Patent och Registreringsverket, PRV.

För ytterligare information, kontakta:
Hemcheck Sweden AB (publ) Annelie Brolinson, vd
Tel: +46 70 288 0826
E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com

Om HemCheck
Hemcheck Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar ett unikt produktkoncept, Helge, för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras. Detta leder till sämre vård, risker för patienter och höga kostnader för samhället. HemChecks mål är att bidra till förbättrade produkter för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagningen. HemChecks huvudkontor finns i Karlstad, Sverige.

Viktig information
Denna information är sådan information som hemCheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2017 kl. 09.00
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hemcheck Sweden AB via Globenewswire

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMXFölj NASDAQ OMX

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

Momentum Group förvärvar Reklamproffsen i Örebro20.3.2018 08:45Pressmeddelande

Momentum Group AB (publ) har förvärvat 70 procent av aktierna i Reklamproffsen Skandinavien AB ("Reklamproffsen"). Reklamproffsen är en ledande återförsäljare av produktmedia innefattande yrkeskläder och profilkläder i Örebro med omnejd. Reklamproffsen omsätter cirka 35 MSEK per år med god lönsamhet och har 12 anställda. Reklamproffsen är en av Örebros största återförsäljare inom yrkeskläder och profilkläder med hög kompetens inom företagsprofilering. Reklamproffsen har en yrkesbutik och utställning i Örebro. Kunderna utgörs främst av industri- och serviceföretag och en betydande andel av försäljningen sker via kundunika webbshoppar. - Reklamproffsen har med sina starka kund- och leverantörsrelationer och medarbetare med hög kompetens utvecklats framgångsrikt ända sedan starten år 2000. Bolaget är idag ett väletablerat företag i Örebro med omnejd. Vi ser mycket goda möjligheter till vidare utveckling och tillväxt för Reklamproffsen som en del av Momentum Group, säger Ulf Lilius, VD & K

Momentum Group acquires Reklamproffsen in Örebro20.3.2018 08:45Pressmeddelande

Momentum Group AB (publ) has acquired 70 percent of the shares in Reklamproffsen Skandinavien AB ("Reklamproffsen"). Reklamproffsen is a leading reseller of promotional products, including workwear and profile clothing, in Örebro and the surrounding area. Reklamproffsen generates annual revenue of approximately MSEK 35 with favourable profitability and has 12 employees. Reklamproffsen is one of Örebro's largest resellers of workwear and profile clothing, with a high level of expertise in customising company products. Reklamproffsen has a professional store and showroom in Örebro. Its customers mainly comprise industrial and service companies, and a significant portion of its sales are conducted via customised online stores. "Thanks to its strong customer and supplier relationships and highly skilled employees, Reklamproffsen has achieved successful growth since it was formed in 2000. It is now a well-established company in Örebro and the surrounding area. We anticipate good opportuniti

Immunicum AB: Immunicum AB (publ) meddelar att ilixadencel har beviljats ATMP-certifiering från EMA gällande tillverkningskvalitet och prekliniska data20.3.2018 08:00Pressmeddelande

Pressmeddelande 20 mars 2018 Immunicum AB (publ) meddelar att ilixadencel har beviljats ATMP-certifiering från EMA gällande tillverkningskvalitet och prekliniska data Immunicum AB (publ; IMMU.ST) ett bioteknikbolag som utvecklar nya immunostimulerande cancerbehandlingar för ett antal solida tumörformer, meddelar idag att bolagets ledande produktkandidat, ilixadencel, har erhållit en ATMP-certifiering (Advanced Therapy Medicinal Product) efter granskning av tillverkningskvalitet och prekliniska data av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (European Medicines Agency). "EMAs ATMP certifikat är en viktig milstolpe i utvecklingen av ilixadencel eftersom det validerar vår tillverkningskvalitet och våra prekliniska data, och ger oss samtidigt en solid bas för de senare faserna i den kliniska utvecklingen. Cell-baserade terapier måste uppfylla mycket höga krav och vi är glada att få detta erkännande av EMA för vårt arbete så här långt," säger Carlos de Sousa, VD för Immunicum. "Immunicum ä

Immunicum AB: Immunicum AB (publ) Announces ATMP Certificate Granted by EMA to Ilixadencel for Manufacturing Quality and Non-clinical Data20.3.2018 08:00Pressmeddelande

Press Release 20 March 2018 Immunicum AB (publ) Announces ATMP Certificate Granted by EMA to Ilixadencel for Manufacturing Quality and Non-clinical Data Immunicum AB (publ; IMMU.ST) a biopharmaceutical company advancing a novel, immune-priming cancer treatment against a variety of solid tumors, announced today that its lead product candidate, ilixadencel, has been granted an Advanced Therapy Medicinal Product (ATMP) certificate following a review of manufacturing quality and non-clinical data by the European Medicines Agency (EMA). "The EMA ATMP certificate is an important development milestone for ilixadencel because it validates our manufacturing quality and preclinical data and gives us a firm foundation for the later stages of clinical development. Cell-based therapies must meet very high requirements and we are pleased to have this recognition from the EMA of our work to date," said Carlos de Sousa, CEO of Immunicum. "Immunicum is one of very few companies that have successfully u

Nitinat Provides Update on the Carscallen Gold Property19.3.2018 21:30Pressmeddelande

TORONTO, March 19, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Further to its press release dated March 12, 2018 whereby Nitinat Minerals Corp. (the "Corporation") (TSX-V:NZZ) (Frankfurt:04U1) announced its option to acquire four (4) additional claims (collectively, the "Claims") abutting the western boundaries of the Corporation's current mining claims in Carscallen Township, Ontario (the "Carscallen Gold Property"), the Corporation is pleased to provide additional information pertaining to the Claims. The Corporation intends to implement an exploration program for the Claims to fully explore the potential of the Claims. The "preliminary technical appraisal" provided herein, along with the geophysics that the Corporation intends to undertake, will identify potential drill targets. The property encompassing the Claims is of particular interest in that surface exploration to date on the Claims has shown the existence of historic surface mining and sampling. The Corporation is currently assessing the most

New Elemica Trace Solution Delivers Shipment Risk Analysis for Digital Transformation19.3.2018 13:09Pressmeddelande

Real-Time Information Matched with GPS Locations Provides Accurate Delivery Information WAYNE, Pa., March 19, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Elemica, the leading Digital Supply Network for process manufacturing industries, introduces Elemica Trace, a solution that provides real-time shipment and risk visibility to customer service, transport planners, and supply chain managers, allowing them to monitor and proactively manage the movement of products to customers and inbound to manufacturing centers. "Shipment disruptions occur and teams can spend hours manually tracking down what is happening. What's worse, sometimes your customer complaint is the first indication you have of a late shipment," said Rich Katz, CTO of Elemica. "Trace eliminates the time and stress of tracking shipments and enables your teams to increase the positive interactions with your customers." Elemica Trace uses shipment data, carrier signals, a geo-location interface, and predictive algorithms to identify shipments in

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum