Kommerskollegium

Hinder som försvårar Sveriges utrikeshandel – unik kartläggning

Dela

Det går åt rätt håll inom EU men i länder utanför EU upplever de svenska företagen ökande handelshinder. Den slutsatsen drar Kommerskollegium efter att ha gjort en omfattande kartläggning av företagens handelshinder. Idag lämnade Kommerskollegium över sin rapport till regeringen.

Närmare 2000 företag ingår i den SCB-undersökning som genomförts på uppdrag av Kommerskollegium. Därutöver har mer än 20 företag i olika storlekar, branscher och delar av landet djupintervjuats om vad de upplever hindrar deras export och import och deras möjlighet att flytta personal, göra investeringar m m.

De största hindren som företagen upplever inom EU är krav på produktanpassning, hinder för tjänstehandel samt problem med olika regler för momshanteringen.

- Jämfört med kollegiets undersökning 2009 har hindren för tjänstehandeln minskat. Sedan 2009 har tjänstedirektivet införts och EU-reglerna för tjänster setts över. Men trots detta är det fortfarande många företag som stöter på hinder för handeln med tjänster, säger Agnes Nordwall, utredare på Kommerskollegium.

I handeln utanför EU dominerar problemen med krångliga tullprocedurer, höga tullar och svårigheterna att få reda på vilka regler som gäller.

- Utanför EU har företagen störst problem på traditionella handelspolitiska områden som tullar och tullprocedurer. Det är ett resultat som överraskade oss lite. Bland stora företag, som står för 70 procent av svensk export till länder utanför EU, uppger hälften av företagen att de har problem med höga tullar och krånglig tullhantering, säger Per Altenberg, ämnesråd på Kommerskollegium.

Rapporten "Vad hindrar svensk utrikeshandel? Kommerskollegiums företagsundersökning 2016" ligger längre ned i detta mejl under dokumentrubriken.

Kartläggningen av vad som hindrar Sveriges utrikeshandel har gjorts på uppdrag av regeringen som en del av Sveriges exportstrategi. Innehållet i rapporten diskuteras vid ett seminarium den 10 november med bland andra EU- och handelsminister Ann Linde samt ett antal företag. Här kan du läsa mer om seminariet och anmäla dig

Frågor besvaras av:

Per Altenberg, 08-690 49 26, 073-424 49 26 per.altenberg@kommers.se

Agnes Nordwall, 08 690 48 12, 073-424 4812 eller agnes.nordwall@kommers.se (EU-delen)

Petter Stålenheim, 08-690 48 49, 073-424 48 49 eller petter.stalenheim@kommers.se (Metodfrågor)

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Kommerskollegium
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 STOCKHOLM

08-690 48 00 (växel)http://www.kommers.se

Kommerskollegium är Sveriges myndigheter för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik.

www.kommers.se

@kommerskoll

 

Följ Kommerskollegium

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Kommerskollegium

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum