Lantbrukarnas Riksförbund

Historisk nedgång för fjärde kvartalet i Grönt näringslivsindex

Dela

Höstens snabba kostnadsökning för insatsvaror för svenskt jord- och skogsbruk gör ett rejält avtryck i det fjärde kvartalet av LRFs konjunkturbarometer Grönt näringslivsindex. Alla branschspecifika kurvor förutom skogen faller kraftigt och landar på en negativ syn på den framtida konjunkturen. Det sammanvägda totalindexet faller med nästan 10 punkter från tredje kvartalet till negativa 91,2.

Kurvorna faller kraftigt i det gröna näringslivsindexet. "Nu krävs politisk handlingskraft", säger LRFs vd Anna Karin Hatt.
Kurvorna faller kraftigt i det gröna näringslivsindexet. "Nu krävs politisk handlingskraft", säger LRFs vd Anna Karin Hatt.

- Vi varnade för att vi började se en oroväckande prisutveckling på insatsvaror redan i förra kvartalet. Tyvärr bekräftas nu vår framtidsspaning. Vi ser en dramatisk försvagning av synen på den framtida konjunkturen bland många företag i det gröna näringslivet, säger LRFs vd Anna Karin Hatt.

Pandemin med ökat hemarbete och en ökad vilja att konsumera hållbart har samtidigt bidragit till en ökad efterfrågan på svenska råvaror. Det finns inget i kvartalets index som tyder på att man uppfattar en förändring i den positiva trenden. Tvärtom upplever merparten av företagen fortsatt en god efterfrågan och en högre prisbild på sålda varor och tjänster än tidigare.

Däremot har kostnaderna för de insatsvaror som behövs för att kunna producera skenat. Priset på kvävegödsel har exempelvis ökat med 240% på bara ett år, och världsmarknadspriset på diesel har nästan fördubblats. LRFs beräkningar visar att lantbrukets kostnader för diesel, kvävegödsel, el och soja ökat med 4,1 miljarder kronor på årsbasis. Det motsvarar mer än en tredjedel av det samlade årliga investeringsutrymmet i svenskt lantbruk. Därmed riskerar investeringarna för att både vidmakthålla och öka livsmedelsproduktionen, och samtidigt öka investeringarna i hållbar omställning av matproduktionen, att bromsas och försenas. Det är särskilt bekymmersamt eftersom svenskt lantbruk är och vill fortsätta vara ett av världens mest hållbara och ett föredöme globalt.

- Det är ett allvarligt läge. Bilden för det fjärde kvartalet understryker vikten av att lantbruket snabbt får kompensation för de snabbt stigande produktionskostnaderna. Nu krävs politisk handlingskraft. LRF har nyligen presenterat flera förslag till ett hållbart krispaket för att både lindra de akuta effekterna av prisökningarna men också öka samhällets investeringar i de fossilfria alternativ som både skulle göra oss mer hållbara och mindre sårbara för den typ av utveckling vi nu ser, säger Anna Karin Hatt.

De stigande priserna på insatsvarorna och oron för nya CAP, EUs jordbruksbudget, gör att många djuruppfödare har svårt att ta beslut och planera inför framtiden. Detta sammantaget gör att försörjningstryggheten riskerar försvagas:

- Långsiktigt råder inga tvivel om att svensk livsmedelsproduktion har goda förutsättningar att växa för att bidra till att möta även globala behov. Länder på Sveriges breddgrader blir allt viktigare i framtiden för den globala matförsörjningen. Men ska svenska bönder kunna möta framtiden krävs det insatser nu för att komma igenom den snabbt eskalerande kostnadskrisen, avslutar Anna Karin Hatt.

Växtodlarna flaggar för brist på gödning och tomatodlare riskerar att fördubbla sina energikostnader. Men det är inte bara matproduktionen som hotas. Vinterns snöröjning riskerar att bli en minusaffär även för entreprenadverksamheten.

Den enda bransch som har kvar en positiv syn på konjunkturen är skogen. De faller från förra kvartalets rekordnotering på grund av lägre förväntningar på timmerprisutvecklingen och massavedspriserna.

Jämförande totalindex

  • Q4 2021: 91,2   
  • Föregående kvartal (Q3 2021): 100,6     
  • Samma period föregående år (Q4 2020): 102,6

Fakta om Grönt näringslivsindex

Grönt näringslivsindex bygger på uppfattningen om konjunkturen bland 950 företagare i de gröna näringarna. Frågorna berör produktion, priser på producerade varor och tjänster, historisk och framtida lönsamhet, efterfrågan samt priser på insatsmedel. Undersökningen genomfördes under oktober, 2021.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Kurvorna faller kraftigt i det gröna näringslivsindexet. "Nu krävs politisk handlingskraft", säger LRFs vd Anna Karin Hatt.
Kurvorna faller kraftigt i det gröna näringslivsindexet. "Nu krävs politisk handlingskraft", säger LRFs vd Anna Karin Hatt.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Ny undersökning: 4 av 10 lantbruksföretagare minskar verksamheten på grund av kostnadskrisen25.1.2022 08:30:00 CET | Pressmeddelande

En ny undersökning från LRF visar att var fjärde lantbruksföretagare redan har dragit ner på sin verksamhet och att 4 av 10 planerar att minska produktionen under året. Anledningen är den kostnadskris som har drabbat svenskt lantbruk under hösten och vintern. "Det här är en bekräftelse på att läget har gått från bekymmersamt till allvarligt", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Jakt med mörkersikte har fått det att ljusna i vildsvinsfrågan19.1.2022 09:30:00 CET | Pressmeddelande

Vildsvinsolyckorna har minskat med 25 procent på ett år. Ökat samarbete, bättre mätning av skadorna och en ny lag som tillåter jakt med mörkersikte är några av anledningarna som ligger bakom resultatet. "Det är fullt möjligt att 2021 var året då vi visade att vi kan påverka olycksstatistiken. Vi måste fortsätta att jobba hårt tillsammans för att vi ska nå målet om halverade skador i jordbruket till 2025", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Skogsägare vinner mot staten - har rätt till ersättning22.12.2021 14:16:33 CET | Pressmeddelande

Idag bekräftade Mark- och miljööverdomstolen att de markägare som hindrats att bruka sin skog på grund av artskyddsregler har rätt till ersättning. "Det är mycket glädjande besked och en stor lättnad. I första hand för de skogsägare som hittills har förhindrats att bruka sin skog och där myndigheterna nekat ersättning. Men även för andra skogsägare kan komma att drabbas av samma sak", säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum