Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmia

Hjälp Stadsmuseet att minnas 1980-talet

Dela

Stadsmuseet bjuder in stockholmarna att berätta om sina minnen, föremål och fotografier från decenniet. Det bjuds samtidigt på 80-talsmusik, gympa och en tillbakablick på 1980-talets streetdance-scen med Karl Dyall. Söndag 28 augusti 11.00–16.00 Stadsmuseets gård, fri entré

Det händelserika 1980-talet ligger 30 till 40 år tillbaka i tiden. Tiden börjar bli knapp att bevara människors minnen, föremål och fotografier. Därför startar Stadsmuseet nu ett stort kunskapsuppbyggande arbete om decenniet. Kunskapen ska ligga till grund för bland annat utställningar, forskning och publikationer och kommer att arkiveras för framtiden.

Insamling av berättelser med musik och gympa på gården

Stadsmuseet bjuder den 28 augusti in till en insamling av berättelser, för att tillsammans med stockholmarna hitta riktningar för arbetet. Museets medarbetare står under dagen redo på Stadsmuseets gård att ta emot berättelser om 1980-talet, gärna utifrån medtagna prylar, fotografier eller rent av dagböcker. Vi fotograferar, antecknar och bevarar berättelserna (men kan denna dag tyvärr inte ta emot några föremål eller fotografier).

Samtidigt med berättandet bjuder vi på program på gården: berättelser ur arkivet, Karl Dyall berättar om 1980-talets streetdance, DJ Joakim Hjelm spelar 80-talsmusik och Friskis & Svettis gympar på 1980-talsvis.

Hjälp oss att minnas 1980-talet, Stadsmuseets webbplats

Minnen av datorer, recept och gatans dofter

Stadsmuseets Bo Larsson, som tillsammans med Minja Hjorth leder arbetet, talar om vilka slags föremål och fotografier berättelserna gärna får handla om:

”Sakerna man berättar om måste betyda något för den enskilda personen. Det kan handla om vardagsnära grejer som leksaker, kläder, datorer eller recept. Eller ett fotoalbum, enstaka foton eller ett minne. Alla berättelser som handlar om 1980-talet är intressanta, vanliga som ovanliga. Men det är inte i första hand de stora politiska händelserna vi söker efter, utan hur det kändes, luktade, levdes på gatan eller i hemmen. Och så ska det på något sätt vara knutet till Stockholm.”

Cirklar om träning och klubbliv under hösten

Projektet fortsätter med enskilda intervjuer om 80-talet. Under hösten inleder Stadsmuseet också en serie samtalscirklar för allmänheten där de första träffarna handlar om träning och klubbliv. Cirklarna återkommer nästa år med nya teman. Tanken är att man i en mindre grupp ska samtala om ett särskilt ämne och hjälpa varandra att minnas. Precis som med berättardagen spelas samtalen in och sparas för framtiden. Vilka ämnen det blir framöver är mycket upp till dem som hör av sig. Meningen är att projektet ska formas efterhand, beroende på vad deltagarna vill berätta om. Men fokus kommer hela tiden att ligga på enskilda människors berättelser och erfarenheter.

Ditt nöjes- och klubbliv på 1980-talet, Stadsmuseets webbplats

Din träning på 1980-talet, Stadsmuseets webbplats

Värdefulla personliga historieskildringar

”Berättelser konkretiserar”, säger Bo Larsson. ”Genom dem kan vi identifiera oss med forna tiders människor och skapa förståelse för levnadssätt. Den här sortens berättelser kan också komplettera, nyansera och till och med problematisera den ’stora’ historieskrivningen eller skildringar som fördes fram av massmedia och på andra ställen. Vi som arbetar med den närliggande historien eller samtiden är så lyckligt lottade att vi kan fråga människor som lever nu.”

Projektet pågår 2022–2026.

Kontaktpersoner, Stadsmuseet

Bo Larsson, antikvarie 
bo.larsson@stockholm.se 
08-508 31 571

Minja Hjorth, antikvarie
minja.hjorth@stockholm.se
08-508 31 666 

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
På Sergelgatan köper vi kläder på Gulins och skräms av spikhuvuden i filmen Hellraiser. Foto: Sten Leijonhufvud, 1987.
På Sergelgatan köper vi kläder på Gulins och skräms av spikhuvuden i filmen Hellraiser. Foto: Sten Leijonhufvud, 1987.
Ladda ned bild

Om

Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmia
Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och StockholmiaVår uppgift är att öka kunskapen om och intresset för Stockholms historia. Genom att förstå hur staden vuxit fram och hur skiftande livet varit för stockholmare under olika tider får vi bättre möjligheter att förstå dagens stad. Det tror vi är viktigt för alla som bor och lever i Stockholm.

Som en kunskapsinstitution värnar vi om Stockholms gemensamma minne och kulturarv. Vi forskar och dokumenterar, inventerar, publicerar och förmedlar kunskap om vår stad. Vi förvaltar omfattande samlingar som ständigt växer.