BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Hjälplinjer för barn gör barns röster hörda i hela världen

Dela

För snart 10 år sedan var Bris med och startade det internationella nätverket CHI, Child Helpline International. Idag samlar CHI 183 hjälplinjer (telefon, chatt och mejl) för barn i 142 länder. 2015 tog vi tillsammans emot över 20 miljoner kontakter från barn och unga.

Idag uppmärksammar Bris International Child Helpline Day, en dag då hjälplinjer för barn världen över går samman för att uppmana världens stater att påskynda arbetet med att förverkliga de globala målen i FN:s Agenda 2030. I det arbetet är värnandet av barns mänskliga rättigheter, och barns rätt till delaktighet och inflytande centralt. Särskilt viktigt är mål 16.2 om att eliminera alla former av våld mot barn, där Sveriges regering tagit på sig rollen som vägvisare för världens länder.

– Varje dag utsätts barn över hela världen för våld av vuxna som borde skydda dem. Världens hjälplinjer gör deras röster hörda, ser till att deras berättelser blir kända av makthavare och arbetar för förändring. Ifjol när CHI:s medlemmar samlades i Bangkok antog vi en deklaration där vi uppmanar att göra allt för att förverkliga mål 16.2 i Agenda 2030, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

År 2015 tog organisationerna inom CHI emot över 20 miljoner kontakter från barn och unga, och en av sju kontakter handlade om våld och övergrepp. Även i Sverige utsätts barn för våld dagligen. Ifjol hade Bris över 4000 kontakter med barn om våld.

Bangkokdeklarationen skickar CHI sex uppmaningar till världens länder:

  • Varje barn i varje land måste ha information om, och tillgång till, en stödlinje för barn av hög kvalitet så att barn som lever med våld hemma kan få hjälp.
  • Vi måste aktivt arbeta för en kulturförändring för att bli av med attityder och normer som ursäktar våld mot barn.
  • Alla världens länder behöver anta lagstiftning som förbjuder alla former av våld mot barn och tillsätta tillräckliga resurser för att dra förövare inför rätta.
  • Låt barn komma till tals, och lyssna till vad de berättar för de nationella stödlinjerna, för att tillgodose barnets rättigheter i arbetet med att bättre skydda dem från våld.
  • Ett förebyggande arbete måste ske i partnerskap med civilsamhälle och den privata sektorn för att forma ett starkt skydd och möjliggöra resurser till stöd till barn.
  • Ett formellt samarbete mellan stödlinjer för barn och samhällets sociala skyddsnät är också nödvändigt om vi ska nå mål 16.2 i Agenda 2030.

Läs hela uttalandet från CHI.

För mer information, kontakta: 
Anna Holmqvist, pressekreterare 
anna.holmqvist@bris.se 
070-779 95 06 

Bris, Barnens rätt i samhället, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå barn och unga i utsatta situationer samt upprätta möjligheter för barn och unga att föra en dialog med vuxna. Bris vision är ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. FN:s konvention om barnets rättigheter utgör grunden för Bris arbete och Bris bidrar med sitt arbete till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.se  

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.seBris telefonnummer för barn och unga: 116 111Bris Vuxentelefon – om barn: 077-150 50 50PG: 90 15 04-1

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum