Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

H.K.H. Prinsessan Sofia närvarar vid MUCF:s rikskonferens om ungas inflytande

Dela
H.K.H. Prinsessan Sofia. Foto: Erika Gerdemark, Kungahuset
H.K.H. Prinsessan Sofia. Foto: Erika Gerdemark, Kungahuset

H.K.H. Prinsessan Sofia närvarar vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors rikskonferens i Stockholm den 27 november.

- Myndighetens årliga rikskonferens är en av de viktigaste mötesplatserna för personer som arbetar med eller fattar beslut som rör unga eller civilsamhället i Sverige. Årets tema är ungas möjlighet till inflytande. H.K.H. Prinsessan Sofia har ofta visat sitt stora engagemang för barn och ungas levnadsvillkor och rättigheter. Det är därför en stor ära för oss att hon har möjlighet att närvara, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Rikskonferensen har arrangerats sedan mitten av 1990-talet och startades av dåvarande Ungdomsstyrelsen. Syftet är att sprida kunskap om, ge möjlighet till erfarenhetsutbyten och inspirera till initiativ för att förbättra ungas sociala inkludering och möjlighet till inflytande. Rikskonferensen pågår under två dagar, 27-28 november, och samlar varje år cirka 800 personer.

Den 27 november inleds rikskonferensen med tal av kultur- och demokratiminister Amanda Lind, generaldirektör Lena Nyberg, Carl Heath, särskild utredare för det demokratiska samtalet och Åsa Ekman, expert på barnkonventionen som blir svensk lag den 1 januari 2020.

Under MUCF:s rikskonferens genomförs totalt 27 seminarier, både i egen regi och i samverkan med andra myndigheter, regionförbund, kommuner, civilsamhälles och olika organisationer.

En av de frågor som tas upp på rikskonferensen är näthat mot unga som engagerar sig i viktiga samhällsfrågor. Andreas Magnusson och Melda Nahnfeldt från klimatrörelsen FridaysForFuture berättar om sina upplevelser av näthat. På samma seminarium deltar även Essi Alho, tf verksamhetschef för Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias kampanj ”Nej till näthat”. MUCF är en av de myndigheter som ställer sig bakom kampanjen tillsammans med bland andra Polisen, organisationer som Bris och Rädda Barnen och olika företag.

- Näthat är alltid allvarligt, men extra allvarligt är det när vuxna angriper unga som valt att engagera sig i viktiga samhällsfrågor. Hot och hat hör inte hemma i demokratiska samtal, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF. 

På rikskonferensen presenteras också MUCF:s årliga fokusrapport med temat ungas inflytande: ”Det vore ju kul om de frågade nån gång – Ungas möjlighet till inflytande på lokal nivå Fokus 19” samt den enkätundersökning som MUCF och SKL gjort om ungas inflytande regionalt och lokalt. Båda är del av uppföljningen av den nationella ungdomspolitiken.

Läs mer om Prinsessan Sofias engagemang för barn och ungas rättigheter

Länk till programmet för MUCF:s rikskonferens 2019 

Tid för rikskonferensen: 27-28 november

Plats: Stockholm City Conference Centre AB

Journalister är välkomna att delta vid rikskonferensen.

Anmälan sker till press@mucf.se eller 010-160 10 20 senast den 26 november!

För mer information kontakta Lena Olsson Kavanagh, pressansvarig, tfn 010-160 10 28 eller e-post lena.olsson.kavanagh@mucf.se

Länk till pressmeddelande om rikskonferensen  

Länk till pressmeddelande: FridaysForFuture: "Näthat från vuxna vanligt för unga som kämpar för en bättre miljö”

Nyckelord

Bilder

H.K.H. Prinsessan Sofia. Foto: Erika Gerdemark, Kungahuset
H.K.H. Prinsessan Sofia. Foto: Erika Gerdemark, Kungahuset
Ladda ned bild
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind.Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind.Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Ladda ned bild
Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Foto: Felix Oppenheim
Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Foto: Felix Oppenheim
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF:s satsning på unga som är nya i Sverige välkomnas av jämställdhetsministern: ”Alla unga har rätt att få den information de behöver för att leva ett bra liv i ett jämställt samhälle”.15.9.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Idag lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, webbutbildningen Rätt att veta! Utbildningen är för vuxna som i sin profession möter unga som är nya i Sverige. Rätt att veta! ger verktyg och kunskap i att samtala med unga om frågor som kan vara svåra att närma sig, till exempel sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet.

MUCF ska kartlägga om unga hbtq-personer i Sverige utsätts för omvändelseterapi30.7.2020 12:44:23 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får nu i uppdrag att kartlägga och sammanställa kunskap om så kallad omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer. - Internationell forskning visar att det är mycket skadligt att utsätta unga för den här slags påtryckningar och tvång. Vi är väldigt glada för det här uppdraget eftersom vi i dag saknar kunskap om vilka uttryck omvändelseterapi tar sig i Sverige och hur många unga som kan vara utsatta, säger generaldirektör Lena Nyberg. I uppdraget ingår även att i dialog med relevanta aktörer samla och redovisa en bild av unga hbtq-personers (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners) egna erfarenheter av företeelser som har uppfattats som omvändelseterapi. På grund av kopplingen till hedersrelaterat våld och förtryck ska myndigheten beakta den kunskap som finns bland de aktörer som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 mars 2022. Hittills har bland annat Tys

MUCF välkomnar nytt uppdrag: ”Viktigt få en helhetsbild av unga hbtq-personer livsvillkor”30.7.2020 11:44:08 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får nu i uppdrag av regeringen att kartlägga unga hbtq-personers hälsa och levnadsvillkor. Det är tio år sedan en sådan kartläggning gjordes i Sverige - Unga hbtq-personer känner större otrygghet, utsätts för mer våld, har sämre ekonomi, sämre sociala skyddsnät än andra unga och det finns en utbredd psykisk ohälsa. Vi har länge lyft behovet av att försöka få en helhetsbild av unga hbtq-personers situation och är väldigt glada över uppdraget, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Kartläggningen ska vara klar och redovisas till regeringen senast den 1 juni 2022. Senast det gjordes en större kartläggning av unga hbtq-personers situation i Sverige var 2010 då MUCF (dåvarande Ungdomsstyrelsen) publicerade rapporten ”Hon, hen, han”. Den visade att majoriteten av unga hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) mådde bra men att deras livsvillkor var sämre än för andra unga. Exempelvis sa en fjärdedel av de un

Satsningar för ”Demokratin 100 år”: Öka ungas inflytande och bidrag till civilsamhället28.7.2020 07:30:00 CESTPressmeddelande

Under 2020 och 2021 genomför regeringen en stor demokratisatsning som engagerar flera aktörer i samhället. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska dels ta fram och sprida kunskap om ungas inflytande, dels fördela totalt nästan åtta miljoner kronor till civilsamhället till projekt som stärker demokratin. - I dessa tider ifrågasätts demokratin av starka krafter, både i vårt och i andra länder. Att öka ungas kunskap om lokal demokrati och att till exempel få fler människor att rösta i områden med lågt valdeltagande är oerhört viktigt, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. I våras beslutade regeringen att anslå totalt 7,75 miljoner kronor till civilsamhället för att stärka demokratin. Bidraget kan gå til

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum