Sjätte AP-fonden

Hög investeringstakt och stabil avkastning

Dela

En god resultatutveckling i portföljen och ett antal avyttringar summerar årets avkastning till 8,2 procent (9,6). Den senaste femårsperioden har totalportföljen gett en genomsnittlig årlig avkastning om 9,8 %. Nettoresultatet för 2019 uppgick till 2 858 miljoner kronor (3 042) vilket motsvarar en avkastning om 8,2 procent (9,6). De interna förvaltningskostnaderna uppgick till 95 miljoner kronor (93).

Under 2019 var både investerings- och försäljningstakten mycket hög. 8,1 miljarder kronor i nya investeringar har genomförts i fond- och direktinvesteringsportföljen. Samtidigt har försäljningar genomförts för 5,6 miljarder kronor. Genom dessa transaktioner har diversifieringen och breddningen av portföljen kommit att förstärkas ytterligare, samt att den har blivit mindre konjunkturkänslig och med en större exponering i bolag och branscher som skapar värde från underliggande långsiktiga trender.

AP6:s uppdrag är att helt fokusera på investeringar i onoterade tillgångar vilka är illikvida och avkastningen bör mätas långsiktigt. Den generellt lägre volatiliteten, jämfört med noterade bolag, i kombination med den långa tidshorisonten gör tillgångsslaget attraktivt för pensionskapital.

– Vi investerar i fonder som är duktiga på värdeskapande i deras investeringar. Vissa av dessa bolag har AP6 även valt att investera direkt i. Med årets investeringar och försäljningar i kombination med de som genomförts under senare år, bygger vi successivt en robust portfölj med god långsiktig potential, säger Katarina Staaf, vd för Sjätte AP-fonden.

AP6 har sedan länge integrerat hållbarhetsarbetet med investeringsverksamheten. PRI, som utgår från FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, valde under året ut AP6 till att ingå i PRI Leaders’ Group tillsammans med ett 50-tal andra kapitalägare. Gruppen anses ligga i framkant när det gäller arbetet med ansvarsfulla investeringar.

Årsredovisningen för 2019 finns tillgänglig som pdf på AP6:s hemsida – www.ap6.se

För mer information:
Ulf Lindqvist, kommunikationschef AP6: 0708 – 74 10 48
ulf.lindqvist@ap6.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Sjätte AP-fonden
Sjätte AP-fonden
Köpmansgatan 32
411 06 Göteborg

031 - 741 10 00http://www.ap6.se

Sjätte AP-fonden (AP6)
Långsiktig och aktiv investerare med uppdraget att investera i onoterade tillgångar. AP6 investerar i fonder och direkt i bolag. Sedan starten har AP6 bidragit med dryga 27 miljarder kronor till det allmänna pensionskapitalet. AP6:s fondkapital har sedan 1996 vuxit från 10,4 miljarder kronor till att vid årsskiftet 2019/20 uppgå till 37,5 miljarder kronor. Ytterligare information på www.ap6.se

Följ Sjätte AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sjätte AP-fonden

Kraftig omställning av portföljen bakom årets resultat28.2.2017 15:00:00 CETPressmeddelande

Hög likviditet, till följd av stora avyttringar, samt den högsta investeringstakten på många år påverkar årets avkastning. AP6 har under 2016 genomfört ett stort antal transaktioner, både köp och försäljningar. Dessa skapar goda förutsättningar för en fortsatt hög avkastning på lång sikt, samtidigt som det initialt leder till en lägre avkastning än föregående år. Den årliga avkastningen på det sysselsatta kapitalet har för de senaste fem åren varit 9,8 procent per år.

Major realignment of portfolio underlies profit for the year28.2.2017 15:00:00 CETPress release

High liquidity after major divestments and the highest rate of investment in many years has affected the year’s return. In 2016, AP6 conducted a large number of transactions, which were both purchases and sales. It creates good conditions for a continued high return over the long term, even though the short-term effect is a lower return than last year. The annual return on capital employed over the last five years has been 9.8 percent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum