Sveriges AllmännyttaSveriges AllmännyttaSveriges Allmännytta

Hög tid att ta fram offentlig hyresstatistik

Dela

Grunden för en väl fungerande hyresmarknad är att det finns god tillgång till en bra och relevant hyresstatistik. Det bidrar till ökad transparens och är till stor nytta för konsumenterna. Det lyfter Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta i en gemensam skrivelse till Boverket.

– Konsumenterna, både nuvarande och framtida hyresgäster, på hyresbostadsmarknaden behöver kunna se såväl hyresnivåer som hur hyrorna utvecklas för olika slags bostäder och i olika områden. Det vore därför bra för förståelsen av hyressättningen om de hade tillgång till kostnadsfri statistik över priser och prisutveckling för olika slags hyresbostäder. Bor du i villa eller i bostadsrätt är det redan idag en självklarhet att kunna ta del av detta via olika onlinetjänster, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta menar också att offentlig hyresstatistik skulle underlätta de kollektiva hyresförhandlingarna utifrån bruksvärdessystemets grundläggande princip om lika hyra för lika lägenhet.

– Hyresgästföreningen vill värna landets tre miljoner hyresgäster och deras rätt till en bostad till rimlig kostnad och god standard. Ett viktigt led i detta är att det ska finnas en öppenhet och transparens för hyror och kostnader för boendet. Det handlar i grunden om att tillhandahålla en samhällstjänst. För oss parter skulle en sådan tillgänglighet även effektivisera hyresförhandlingarna, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Behovet av offentlig hyresstatistik har utretts två gånger av Boverket. Den senaste utredningen om att ta fram en bättre hyresstatistik överlämnades till regeringen i slutet av 2018, men sedan dess har inget har hänt.

– Vi som företrädare för konsumenter och hyresvärdar är naturligtvis angelägna om att nödvändiga beslut fattas för att arbetet med att ta fram offentlig hyresstatistik ska påbörjas. Sedan Boverket sist utredde offentlig hyresstatistik har utvecklingsarbete pågått och vissa delar av utredningen kan behöva uppdateras. Självklart bidrar vi med den kunskap som våra organisationer har för att få en snabb och hållbar lösning, säger Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna.

En offentlig och fördjupad hyresstatistik behövs också för forskning, uppföljning och utvärdering av bostadsmarknaden generellt och efter att olika reformer genomförts.

Skrivelsen till Boverket är ett resultat av trepartssamtalen mellan Fastighetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta. 

För mer information, kontakta:

Hyresgästföreningen: Nationella pressjouren, 010–459 10 70, press@hyresgastforeningen.se

Ulrika Lamberth, pressansvarig Sveriges Allmännytta, 08–406 55 25, ulrika.lamberth@sverigesallmannytta.se

Niklas Stavegård, kommunikationschef Fastighetsägarna Sverige, 072–738 22 27, niklas.stavegard@fastighetsagarna.se

Nyckelord

Dokument

Om

Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta
Hornsgatan 15
118 46 Stockholm

08-406 55 00http://www.sverigesallmannytta.se

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Följ Sveriges Allmännytta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Allmännytta

Hyrorna fortsatt i otakt med kostnadsutvecklingen9.11.2021 09:44:08 CET | Pressmeddelande

Driftskostnaderna för de allmännyttiga bostadsbolagen har ökat med i genomsnitt 2,2 procent per år sedan 2015. Deras totala kostnader har ökat med i snitt 1,7 procent per år. Under samma period var den genomsnittliga hyreshöjningen enbart 1,2 procent. Bostadsbolagens kostnader ökar nu i snabb takt och om inte hyrorna höjs i samma takt kommer det leda till både sämre underhåll och mindre service till hyresgästerna. Det visar Sveriges Allmännyttas marknadsrapport om hyresutvecklingen som presenteras idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum