Almega

Höga arbetskraftskostnader hotar tjänsteföretagens tillväxt

Dela

Återigen visar Almegas Tjänsteindikator att efterfrågan på kunskapsintensiva företags tjänster fortfarande ligger på toppnivåer. Trots det är utvecklingen oroande. I rapporten konstateras också att Sverige är ett av de dyraste länderna att anställa i, något som i slutändan riskerar att snabba på den redan pågående trenden att företag flyttar ut avancerade tjänstejobb och produktion till utlandet.

Arbetskraftskostnaderna* inom den privata tjänstesektorn i Sverige är ca 1,3 gånger högre än i t ex Tyskland och Finland, drygt 60 procent högre än i Storbritannien och 54 procent högre än genomsnittet i EU. Rapporten visar även att arbetskraftskostnaderna har ökat snabbare inom svensk tjänstesektor än i flera jämförbara västeuropeiska länder.

-       Det största hindret för fortsatt tillväxt inom tjänstesektorn är bristen på kompetens. Eftersom den internationella konkurrensen håller nere priserna samtidigt som arbetskraftskostnaderna i Sverige redan idag är höga, kan inte svenska tjänsteföretagen höja lönerna. Det leder till att företagen får svårt att i Sverige attrahera den kompetens som behövs och tvingas därför förlägga delar av den mer avancerade tjänsteproduktionen i andra länder där kostnaderna är lägre, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

Näringspolitiken måste i betydligt högre grad än i dag utformas utifrån de kunskapsintensiva tjänsteföretagens verksamhet och förutsättningar. Genom att skapa goda villkor för dessa företag att utvecklas kommer hela näringslivet att gynnas. En viktig del att se över är till exempel skatt på arbete. Dagens system är skapat för en tid där lönerna bara var en liten del av kostnadskakan. I dagens tjänsteföretag kan upp emot 80 procent av de samlade kostnaderna vara lönekostnader, vilket innebär att hög beskattning på arbete slår hårt inom tjänstesektorn. 

-      Nu krävs att nästa regering prioriterar kraftfulla reformer för att säkra att de kvalificerade jobben blir kvar i Sverige. Därför behöver Arbetsförmedlingen reformeras, därför behövs fler utbildningsplatser på de högskoleutbildningar där det råder brist på arbetskraft, och en moderniserad arbetsrätt. Dessutom måste politiken ta itu med att Sveriges arbetskraftskostnader är bland de högsta i Europa. Skatten på arbete behöver sänkas, genom sänkta marginalskatter och sänkta arbetsgivaravgifter. Det är nämligen så vi behåller de kvalificerade jobben i Sverige, säger Anna-Karin Hatt. 

*Arbetskraftskostnaderna utgörs av lön + sociala avgifter

Faktaruta: 

-       Arbetskraftskostnaderna inom den privata tjänstesektorn i Sverige är 392 kr per timme. 

-       Det är ca 1,3 gånger högre än i t ex Tyskland och Finland, drygt 60 procent högre än i Storbritannien och 54 procent högre än genomsnittet i EU.

-       För informations- och kommunikationstjänster ligger arbetskraftskostnaden på ännu högre nivåer, 509 kronor i timmen. Bara Belgien och Norge har en högre timkostnad än Sverige. 

-       Rapporten visar även att arbetskraftskostnaderna har ökat snabbare inom svensk tjänstesektor än i flera jämförbara västeuropeiska länder. 

Källa: Eurostats Labor Cost Index (LCI) avseende 2017. 

Nyckelord

Kontakter

Almegas pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-7627040

08-7627040

Länkar

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 550 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige. Mer information finns på www.almega.se (http://www.almega.se)

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Almega kommenterar överenskommelsen mellan S, C, L & Mp11.1.2019 16:19Pressmeddelande

Almegas kommentarer kring den överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet som idag presenterats. Överenskommelsen innehåller många områden som vi välkomnar som till exempel en breddning av Rut, att kompetensföretag även ska ingå i etableringsanställningar, att man ser över ett antal skatter samt att slopa förslag som vinstförbud för privata aktörer inom välfärden.

Patrick Joyce ny chefekonom på Almega11.1.2019 11:34Pressmeddelande

Patrick Joyce blir ny chefekonom på Almega. Patrick Joyce är fil. lic. i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Han har lång erfarenhet som expert och utredare av ekonomisk politik, skattefrågor, näringspolitik och arbetsmarknadsfrågor vid Regeringskansliet och riksdagen. Patrick kommer senast från en tjänst som forskare om kompetensförsörjning, arbetsmarknad och integration vid Ratio – näringslivets forskningsinstitut.

Kompetenskris i tjänsternas Europa11.12.2018 09:35Pressmeddelande

Den inre marknaden är grunden i EU-samarbetet och helt avgörande för om svenska företag ska kunna attrahera de talanger som krävs för att konkurrera på en internationell marknad även i framtiden. Tyvärr pekar delar av EU-politiken i motsatt riktning med mer detaljreglering av sociala frågor, begränsad rörlighet och regleringar. Ofta handlar det om ren protektionism. Fokus måste ligga på effektivitet och att riva hinder för fri rörlighet, särskilt för tjänster. Det menar Almega när man på tisdagen presenterade sina prioriterade frågor inför EU-valet i maj.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum