Almega

Höga arbetskraftskostnader hotar tjänsteföretagens tillväxt

Dela

Återigen visar Almegas Tjänsteindikator att efterfrågan på kunskapsintensiva företags tjänster fortfarande ligger på toppnivåer. Trots det är utvecklingen oroande. I rapporten konstateras också att Sverige är ett av de dyraste länderna att anställa i, något som i slutändan riskerar att snabba på den redan pågående trenden att företag flyttar ut avancerade tjänstejobb och produktion till utlandet.

Arbetskraftskostnaderna* inom den privata tjänstesektorn i Sverige är ca 1,3 gånger högre än i t ex Tyskland och Finland, drygt 60 procent högre än i Storbritannien och 54 procent högre än genomsnittet i EU. Rapporten visar även att arbetskraftskostnaderna har ökat snabbare inom svensk tjänstesektor än i flera jämförbara västeuropeiska länder.

-       Det största hindret för fortsatt tillväxt inom tjänstesektorn är bristen på kompetens. Eftersom den internationella konkurrensen håller nere priserna samtidigt som arbetskraftskostnaderna i Sverige redan idag är höga, kan inte svenska tjänsteföretagen höja lönerna. Det leder till att företagen får svårt att i Sverige attrahera den kompetens som behövs och tvingas därför förlägga delar av den mer avancerade tjänsteproduktionen i andra länder där kostnaderna är lägre, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

Näringspolitiken måste i betydligt högre grad än i dag utformas utifrån de kunskapsintensiva tjänsteföretagens verksamhet och förutsättningar. Genom att skapa goda villkor för dessa företag att utvecklas kommer hela näringslivet att gynnas. En viktig del att se över är till exempel skatt på arbete. Dagens system är skapat för en tid där lönerna bara var en liten del av kostnadskakan. I dagens tjänsteföretag kan upp emot 80 procent av de samlade kostnaderna vara lönekostnader, vilket innebär att hög beskattning på arbete slår hårt inom tjänstesektorn. 

-      Nu krävs att nästa regering prioriterar kraftfulla reformer för att säkra att de kvalificerade jobben blir kvar i Sverige. Därför behöver Arbetsförmedlingen reformeras, därför behövs fler utbildningsplatser på de högskoleutbildningar där det råder brist på arbetskraft, och en moderniserad arbetsrätt. Dessutom måste politiken ta itu med att Sveriges arbetskraftskostnader är bland de högsta i Europa. Skatten på arbete behöver sänkas, genom sänkta marginalskatter och sänkta arbetsgivaravgifter. Det är nämligen så vi behåller de kvalificerade jobben i Sverige, säger Anna-Karin Hatt. 

*Arbetskraftskostnaderna utgörs av lön + sociala avgifter

Faktaruta: 

-       Arbetskraftskostnaderna inom den privata tjänstesektorn i Sverige är 392 kr per timme. 

-       Det är ca 1,3 gånger högre än i t ex Tyskland och Finland, drygt 60 procent högre än i Storbritannien och 54 procent högre än genomsnittet i EU.

-       För informations- och kommunikationstjänster ligger arbetskraftskostnaden på ännu högre nivåer, 509 kronor i timmen. Bara Belgien och Norge har en högre timkostnad än Sverige. 

-       Rapporten visar även att arbetskraftskostnaderna har ökat snabbare inom svensk tjänstesektor än i flera jämförbara västeuropeiska länder. 

Källa: Eurostats Labor Cost Index (LCI) avseende 2017. 

Nyckelord

Kontakter

Almegas pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-7627040

08-7627040

Länkar

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 550 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige. Mer information finns på www.almega.se (http://www.almega.se)

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Osund offentlig konkurrens hämmar tjänstesektorn28.2.2019 08:26:16 CETPressmeddelande

Många företag, inte minst inom tjänstesektorn, drabbas av osund konkurrens när kommuner, landsting och stat säljer varor och tjänster på den öppna marknaden. För att undersöka saken närmare har Almega genomfört en undersökning bland 323 medlemsföretag i olika branscher inom tjänstesektorn. Resultatet visar att två av tre (66,7 %) av de tjänsteföretag som medverkat i undersökningen upplever eller har upplevt osund konkurrens från det offentliga. Nära 85 procent av de tjänsteföretag som upplever osund konkurrens menar att deras intäkter har minskat på grund av den offentliga aktörens agerande.

Arbetsmarknadsutredningen en viktig pusselbit för reformeringen av Arbetsförmedlingen29.1.2019 22:00:02 CETPressmeddelande

Arbetsmarknadsutredningen är ett viktigt bidrag till arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen. Reformen är nödvändig och Almega välkomnar därför att den överenskommelsen som slutits mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet, och som ligger till grund för regeringsbildningen, även omfattar en reformering av Arbetsförmedlingen. En samsyn i Sveriges riksdag om vikten av förändring ökar förutsättningarna för att en renodlad myndighetsroll för Arbetsförmedlingen, medan privata aktörer ansvarar för att förmedla jobb och utbilda arbetssökande, blir verklighet.

Stora delar av Arbetsförmedlingen kan konkurrensutsättas22.1.2019 06:00:00 CETPressmeddelande

En Arbetsförmedling som trots ökade resurser, tillgång till arbetslösa som söker arbetstillfällen och företag som just nu skriker efter arbetskraft, inte lyckas förbättra utan tvärtom försämrar jobbchansen för de som är arbetslösa måste reformeras i grunden. I Almegas rapport ”Reformerad Arbetsförmedling – Almegas slutbetänkande för stärkt kompetensförsörjning” beskrivs hur Arbetsförmedlingen måste reformeras för att både myndigheten och den förda politiken ska leverera goda resultat, ha hög kostnadseffektivitet och kunna hjälpa såväl arbetslösa som arbetsgivare med de utmaningar de står inför.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum