Läkemedelsverket

Höga halter kvicksilver i hudblekningsprodukter

Dela

Höga halter av kvicksilver, kortison och salicylsyra har hittats i hudblekningsprodukter som Läkemedelsverket har analyserat. Sammanlagt har 31 hudblekningsprodukter från svenska webbutiker och 19 hudblekningsprodukter från ett tullbeslag undersökts. Läkemedelsverket ser det som extra allvarligt att det finns kvicksilver i hudblekningsprodukterna.

Bilden visar några av de hudblekningsprodukter som granskats och visat sig innehålla kvicksilver.
Bilden visar några av de hudblekningsprodukter som granskats och visat sig innehålla kvicksilver.

– Att vi hittar kvicksilver i hudblekningsprodukter är allvarligt. Tre produkter innehöll odeklarerat kvicksilver i halter mellan 9270–12600 mg/kg, vilket är mycket höga siffror, säger Elin Maria Bergsten, utredare på Läkemedelsverket.

Analyser av tullbeslaget visade att åtta av produkterna, som importerats från Asien, hade ett farligt och förbjudet innehåll. Tre av webbutikerna sålde dessutom 18 produkter med deklarerat innehåll av läkemedelssubstanser, främst klobetasol som är ett starkt kortisonämne. Läkemedelsverket har agerat så att de aktuella produkterna inte säljs. De farliga produkterna har också rapporterats till EU:s varningssystem för konsumentprodukter, RAPEX.

– Det är viktigt att de här produkterna försvinner från marknaden. Kvicksilver kan lagras i kroppen vid mycket små doser och ge allvarliga skador på bland annat njurar, hjärna, nervsystem och foster hos gravida kvinnor. Barn som bor i ett hushåll där någon använder produkten, riskerar också att få i sig ämnet, säger Elin Maria Bergsten.

Läkemedelsverket råder konsumenter att aldrig köpa hudblekningsprodukter som inte har ett ansvarigt företag inom EU angivet på förpackningen. Köp aldrig heller produkter om det står att den innehåller ”clobetasol”, ”betamethasone” eller ”hydroquinone” då sådana ämnen endast ska användas efter ordination från läkare.

Råd till allmänheten

  • Exempel på hudblekningsprodukter som kan innehålla farliga ämnen som kvicksilver (mercury) går under namn som lightening creams, beauty creams
  • Risk att det farliga ämnet finns i krämen fast det inte står på förpackningen.
  • Köp inte produkter som innehåller ”clobetasol”, ”betamethasone” eller ”hydroquinone” på förpackningen. Ämnena ska inte användas utan recept från läkare.
  • Köp aldrig hudblekningsprodukter som inte har ansvarigt företag inom EU skrivet på produkten.
  • Om du upplever hälsoproblem, kontakta sjukvården.
  • Läkemedelsverket tar gärna emot tips om försäljning och annan information som rör hudblekningsprodukter med farliga ämnen.

Relaterad information

Förbjudna ämnen i hudblekningsprodukter – tillsynsrapport

Sammanställning av hudblekande krämer inrapporterade till RAPEX

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bilden visar några av de hudblekningsprodukter som granskats och visat sig innehålla kvicksilver.
Bilden visar några av de hudblekningsprodukter som granskats och visat sig innehålla kvicksilver.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Läkemedelsverket arbetar för att patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att de används ändamålsenligt och effektivt. Läkemedelsverkets vision är att vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Fortsatta analyser av mycket sällsynta biverkningar för covid-19-vaccinerna Comirnaty och Spikevax6.10.2021 13:52:24 CEST | Pressmeddelande

Preliminära analyser från svenska och nordiska datakällor bekräftar en ökad förekomst av myokardit hos individer som vaccinerats med Comirnaty eller Spikevax. Dessutom verkar risken för myokardit vara högre efter vaccination med två doser Spikevax än med två doser Comirnaty. Undersökningarna har utförts i nationella befolkningsregister kopplade till nationella vaccinations- och hälsodataregister.

Ny modell föreslås för att fortsatt driva Läkemedelsboken15.9.2021 07:50:42 CEST | Pressmeddelande

Idag presenterar Läkemedelsverket en utredning om hur en fortsatt förvaltning av Läkemedelsboken skulle kunna ske i Läkemedelsverkets regi. Läkemedelsboken riktar sig till vårdpersonal, apotekspersonal och studenter. Den är, och ska fortsätta vara, en producentobunden kunskapskälla med aktuell information om de vanligaste sjukdomarna, läkemedelsbehandling och relevanta föreskrifter i en svensk klinisk kontext.

Ny kunskap med fler behandlingsalternativ - uppdaterad behandlingsrekommendation för inflammatorisk tarmsjukdom14.9.2021 09:11:52 CEST | Pressmeddelande

Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendation för inflammatorisk tarmsjukdom omfattar tydligare stöd för optimering av läkemedelsbehandling, nya behandlingsprinciper och belyser mer utförligt säkerhetsaspekter. Exempelvis uppmuntras en helhetssyn i behandlingen där kontinuerligt utvärderade mål utformas tillsammans med patienten.

Välkomnar förslagen till stärkt försörjningsberedskap6.9.2021 12:59:00 CEST | Pressmeddelande

Läkemedelsverket ser positivt på de presenterade förslagen till en stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården men menar samtidigt att förslagen behöver finansieras och att man genomför de i rätt takt och ordning. Myndigheten föreslås bland annat få möjlighet att ta ut en sanktionsavgift av företag som inte rapporterar in restnoteringar i tid, och att Läkemedelsverket ska upprätta och förvalta en samlad nationell lägesbild över tillgång, lokalisering och förbrukning av läkemedel och medicintekniska produkter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum