Försäkringskassan

Höga kostnader för covid-19 – men lägre än tidigare beräknat

Dela

Statens utgifter för socialförsäkringen väntas öka under 2020 i spåren av covid-19-pandemin. Dels till följd av regeländringar, dels på grund av ett kraftigt ökat antal ansökningar inom sjukpenning, tillfällig föräldrapenning och ersättning för höga sjuklönekostnader. Däremot förväntas utgifterna bli mycket lägre än tidigare prognostiserat för viss förebyggande sjukpenning till personer i riskgrupp för att utveckla allvarlig covid-19.

Utgifter inom Försäkringskassans ansvarsområde

(Miljarder kronor)

De totala utgifterna för Försäkringskassans anslag inklusive förvaltningsmedel blev 218 miljarder kronor 2019. Under 2020 beräknas utgifterna att öka till 240 miljarder, där en stor del av ökningen beror på utbrottet av covid-19. Under nästa år prognostiseras utgifterna sjunka till 219 miljarder och åter hamna på 218 miljarder kronor år 2024.

Utbetalningarna under 2020 bedöms bli 8 miljarder kronor lägre än vad som beräknades vid föregående prognosomgång i juli. Nedrevideringen beror främst på att färre personer använder viss förebyggande sjukpenning till personer i riskgrupp och att färre personer är föräldralediga än tidigare beräknat.

Sjukpenning

Under det tredje kvartalet 2020 har sjukfrånvaron återgått till en mer normal nivå efter en kraftig ökning under vårens pandemitopp. Antalet ansökningar om sjukpenning ligger fortfarande på en förhöjd nivå, men de extra sjukfall som startas på grund av pandemin blir generellt förhållandevis korta och varaktigheten i övrig sjukfrånvaro har minskat betydligt. Utgifterna för helåret 2020 beräknas dock bli klart högre än 2019, detta på grund av den höga sjukfrånvaron under andra kvartalet samt de regeländringar som tillfälligt införts. Försäkringskassan räknar med en viss effekt av covid-19 även under 2021 i termer av förhöjd nivå på ansökningarna, men sammantaget beräknas sjukfrånvaron vara stabil under prognosperioden. Det råder dock stor osäkerhet kring den framtida utvecklingen, både rörande spridningen av covid-19 och huruvida det ökade antalet startade sjukfall kommer övergå i mer långvarig sjukfrånvaro.

Personer tillhörande riskgrupp för allvarlig sjukdom vid covid-19 kan ansöka om viss förebyggande sjukpenning under perioden 1 juli till och med 31 december. Regeringen uppskattade i våras att detta skulle innebära ökade utgifter om totalt 5,9 miljarder kronor. Sedan möjligheten att söka ersättningen öppnades har dock färre ansökningar inkommit än uppskattat och utgiften beräknas därför bli betydligt lägre och landa på 200 miljoner kronor.

Bilder

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Återgång till tidigare tidsgränser för läkarintyg20.10.2020 14:00:00 CESTPressmeddelande

Under våren fattade Försäkringskassan beslut om att tillfälligt ändra hanteringen av tidsgränserna för läkarintyg vid ansökan om sjukpenning och ersättning för vab. Syftet var att avlasta sjukvården som hade ett mycket högt tryck under pandemin. Efter dialog med andra aktörer bedömer Försäkringskassan nu att vården har kapacitet att hantera utfärdandet av läkarintyg och återgår därför till ordinarie hantering av ansökningar och tidsgränser. Återgången gäller från och med den 1 november 2020.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum