Hogia AB

Hogia ny ordförande i Nationellt forum för e-faktura

Dela

Hogias expert inom elektronisk fakturahantering, Anna Elverheim, är ny ordförande i det nationella forum för e-faktura som drivs av Nätverket för elektroniska affärer (NEA). Forumet arbetar för att främja införandet av e-faktura i Sverige med målsättning om att majoriteten av all fakturering ska ske elektroniskt år 2020. För att lyckas krävs lagstiftning tillsammans med en bra IT-infrastruktur och stödjande informations- och utbildningsinsatser.

EU:s målsättning är att majoriteten av all fakturering i Europa ska ske med e-faktura år 2020. Enligt Ekonomistyrningsverket hanteras drygt hälften av de svenska myndigheternas fakturor elektroniskt idag. I syfte att påskynda processen har EU-kommissionen vidtagit flera olika åtgärder där insatser på europeisk basis kompletteras med nationella e-fakturaforum för att samla olika intressenter som tillsammans kan underlätta och öka användning av e-faktura.

Nästa år implementeras ett EU-direktiv som innebär att offentlig sektor ska kunna hantera ingående fakturor elektroniskt. Anna Elverheim har som aktiv i Sveriges nationella forum för e-faktura i flera år varit med och drivit frågan om att direktivet ska utvidgas till att bli ett lagkrav och att lagkravet även ska omfatta företag som handlar med offentliga verksamheter. I somras presenterade regeringen ett lagförslag som innebär att alla fakturor ska skickas elektroniskt till offentlig sektor från 2019.

- Jag hoppas att lagförslaget som nu är ute på remiss går hela vägen till beslut i riksdagen. Ett lagkrav är en förutsättning för Sveriges digitalisering då det gynnar utvecklingen av e-faktura i hela näringslivet. Vårt grannland Danmark har redan ett förbud mot pappersfaktura i offentlig sektor och ligger långt före oss i utvecklingen. Även Norge har kommit längre i utvecklingen än Sverige, berättar Anna Elverheim
Ett elektroniskt fakturaflöde innebär kvalitetssäkring, effektivare administration, kortare betaltider och lägre kostnader men det betyder också en mer miljömässigt hållbar utveckling då det ersätter det traditionella pappersflödet och minskar antalet transporter.

- Fördelarna med e-faktura är många och det ska vara enkelt att vara digital företagare i Sverige. Under mitt ordförandeskap kommer jag att sätta de små och medelstora företagarnas perspektiv på agendan och att arbeta brett för att skapa rätt förutsättningar för dem att bli elektroniska. Det handlar om en bra IT-infrastruktur så att företag kan skicka och ta emot e-fakturor. Men det behövs också stödjande informations- och utbildningsinsatser, berättar Anna Elverheim

Kontakter

Anna Elverheim
Expert elektronisk fakturahantering
E-post: anna.elverheim@hogia.se
Direk: +46 303 667 26
Mobil: +46 70568 81 53

Emma Askengren
Kommunikatör Hogia-gruppen
E-post: emma.askengren@hogia.se
Direkt: +46 (0) 303-66761
Mobil: +46 (0) 72-1428989

Bilder

Om

Hogia AB
Hogia ABHogia-gruppen består av 27 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 625 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: affärssystem, personaladministrativa programvaror och transportlösningar. Välkommen att läsa mer på www.hogia.se

Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA) är en oberoende branschorganisation som verkar för ökad användning av e-affärer. I organisationen finns medlemmar representerade både från näringslivet och offentlig verksamhet, t.ex. Ekonomistyrningsverket, Sveriges kommuner och landsting, IT-företag, energibolag och svenska storbanker. För mer information www.nea.nu

Nationellt forum för e-faktura bildades av NEA 2011 i syfte att främja användningen av e-fakturor i Sverige. För mer information www.nea.nu/arbetsgrupper/nationellt-forum-efaktura  

Följ Hogia AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Hogia AB

Innovativa idéer om framtida transporter4.2.2019 10:00:00Pressmeddelande

Flygande farkoster som drivs av energi från fotosyntesen, transport med kapslar som har inbyggda artificiella assistenter och magnetskor för att gå tre gånger snabbare än med vanliga skor. Det är några av idéerna som presenterades av uppfinningsrika ungdomar i finalen av skolprojektet Framtida transporter. Över 30 klasser och mer än 800 elever deltog i tävlingen på Universeum i Göteborg. Uppgiften var att komma med förslag på hur vi kommer att transportera oss om 30 år. Resultatet blev en mängd kreativa idéer och lösningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum