Hogia AB

Hogia ny ordförande i Nationellt forum för e-faktura

Dela

Hogias expert inom elektronisk fakturahantering, Anna Elverheim, är ny ordförande i det nationella forum för e-faktura som drivs av Nätverket för elektroniska affärer (NEA). Forumet arbetar för att främja införandet av e-faktura i Sverige med målsättning om att majoriteten av all fakturering ska ske elektroniskt år 2020. För att lyckas krävs lagstiftning tillsammans med en bra IT-infrastruktur och stödjande informations- och utbildningsinsatser.

EU:s målsättning är att majoriteten av all fakturering i Europa ska ske med e-faktura år 2020. Enligt Ekonomistyrningsverket hanteras drygt hälften av de svenska myndigheternas fakturor elektroniskt idag. I syfte att påskynda processen har EU-kommissionen vidtagit flera olika åtgärder där insatser på europeisk basis kompletteras med nationella e-fakturaforum för att samla olika intressenter som tillsammans kan underlätta och öka användning av e-faktura.

Nästa år implementeras ett EU-direktiv som innebär att offentlig sektor ska kunna hantera ingående fakturor elektroniskt. Anna Elverheim har som aktiv i Sveriges nationella forum för e-faktura i flera år varit med och drivit frågan om att direktivet ska utvidgas till att bli ett lagkrav och att lagkravet även ska omfatta företag som handlar med offentliga verksamheter. I somras presenterade regeringen ett lagförslag som innebär att alla fakturor ska skickas elektroniskt till offentlig sektor från 2019.

- Jag hoppas att lagförslaget som nu är ute på remiss går hela vägen till beslut i riksdagen. Ett lagkrav är en förutsättning för Sveriges digitalisering då det gynnar utvecklingen av e-faktura i hela näringslivet. Vårt grannland Danmark har redan ett förbud mot pappersfaktura i offentlig sektor och ligger långt före oss i utvecklingen. Även Norge har kommit längre i utvecklingen än Sverige, berättar Anna Elverheim
Ett elektroniskt fakturaflöde innebär kvalitetssäkring, effektivare administration, kortare betaltider och lägre kostnader men det betyder också en mer miljömässigt hållbar utveckling då det ersätter det traditionella pappersflödet och minskar antalet transporter.

- Fördelarna med e-faktura är många och det ska vara enkelt att vara digital företagare i Sverige. Under mitt ordförandeskap kommer jag att sätta de små och medelstora företagarnas perspektiv på agendan och att arbeta brett för att skapa rätt förutsättningar för dem att bli elektroniska. Det handlar om en bra IT-infrastruktur så att företag kan skicka och ta emot e-fakturor. Men det behövs också stödjande informations- och utbildningsinsatser, berättar Anna Elverheim

Kontakter

Anna Elverheim
Expert elektronisk fakturahantering
E-post: anna.elverheim@hogia.se
Direk: +46 303 667 26
Mobil: +46 70568 81 53

Emma Askengren
Kommunikatör Hogia-gruppen
E-post: emma.askengren@hogia.se
Direkt: +46 (0) 303-66761
Mobil: +46 (0) 72-1428989

Bilder

Om

Hogia AB
Hogia ABHogia-gruppen består av 27 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 625 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: affärssystem, personaladministrativa programvaror och transportlösningar. Välkommen att läsa mer på www.hogia.se

Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA) är en oberoende branschorganisation som verkar för ökad användning av e-affärer. I organisationen finns medlemmar representerade både från näringslivet och offentlig verksamhet, t.ex. Ekonomistyrningsverket, Sveriges kommuner och landsting, IT-företag, energibolag och svenska storbanker. För mer information www.nea.nu

Nationellt forum för e-faktura bildades av NEA 2011 i syfte att främja användningen av e-fakturor i Sverige. För mer information www.nea.nu/arbetsgrupper/nationellt-forum-efaktura  

Följ Hogia AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Hogia AB

Hogia digitaliserar engelsk terminal27.6.2018 09:00Pressmeddelande

RORO-terminalen i Heysham är navet för större delen av godstrafiken mellan nordvästra England, Isle of Man och Irland. Tre färjerederier fraktar årligen 300 000 enheter genom terminalen. Hogia har fått i uppdrag att leverera ett terminalsystem som ska digitalisera hanteringen av godstransporter och därigenom öka effektiviteten och underlätta arbetet för personalen. Heysham är den första brittiska terminalen som Hogia levererar terminalsystem till.

Port of Heysham’s timely digitalisation of RoRo port terminal23.5.2018 09:00Pressmeddelande

The RoRo terminal at the Port of Heysham is the hub for a large part of the freight that travels between north-west England, the Republic of Ireland, Northern Ireland, and the Isle of Man. Three ferry companies transport 265,000 freight units through the terminal each year. Port of Heysham awarded to Hogia the contract to supply a terminal operating system to digitalise the management of freight transport through the terminal thereby increasing the terminal’s efficiency and throughput, while at the same time reducing stress and increasing job satisfaction in staff.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum