Hogia AB

Hogia ny ordförande i Nationellt forum för e-faktura

Dela

Hogias expert inom elektronisk fakturahantering, Anna Elverheim, är ny ordförande i det nationella forum för e-faktura som drivs av Nätverket för elektroniska affärer (NEA). Forumet arbetar för att främja införandet av e-faktura i Sverige med målsättning om att majoriteten av all fakturering ska ske elektroniskt år 2020. För att lyckas krävs lagstiftning tillsammans med en bra IT-infrastruktur och stödjande informations- och utbildningsinsatser.

EU:s målsättning är att majoriteten av all fakturering i Europa ska ske med e-faktura år 2020. Enligt Ekonomistyrningsverket hanteras drygt hälften av de svenska myndigheternas fakturor elektroniskt idag. I syfte att påskynda processen har EU-kommissionen vidtagit flera olika åtgärder där insatser på europeisk basis kompletteras med nationella e-fakturaforum för att samla olika intressenter som tillsammans kan underlätta och öka användning av e-faktura.

Nästa år implementeras ett EU-direktiv som innebär att offentlig sektor ska kunna hantera ingående fakturor elektroniskt. Anna Elverheim har som aktiv i Sveriges nationella forum för e-faktura i flera år varit med och drivit frågan om att direktivet ska utvidgas till att bli ett lagkrav och att lagkravet även ska omfatta företag som handlar med offentliga verksamheter. I somras presenterade regeringen ett lagförslag som innebär att alla fakturor ska skickas elektroniskt till offentlig sektor från 2019.

- Jag hoppas att lagförslaget som nu är ute på remiss går hela vägen till beslut i riksdagen. Ett lagkrav är en förutsättning för Sveriges digitalisering då det gynnar utvecklingen av e-faktura i hela näringslivet. Vårt grannland Danmark har redan ett förbud mot pappersfaktura i offentlig sektor och ligger långt före oss i utvecklingen. Även Norge har kommit längre i utvecklingen än Sverige, berättar Anna Elverheim
Ett elektroniskt fakturaflöde innebär kvalitetssäkring, effektivare administration, kortare betaltider och lägre kostnader men det betyder också en mer miljömässigt hållbar utveckling då det ersätter det traditionella pappersflödet och minskar antalet transporter.

- Fördelarna med e-faktura är många och det ska vara enkelt att vara digital företagare i Sverige. Under mitt ordförandeskap kommer jag att sätta de små och medelstora företagarnas perspektiv på agendan och att arbeta brett för att skapa rätt förutsättningar för dem att bli elektroniska. Det handlar om en bra IT-infrastruktur så att företag kan skicka och ta emot e-fakturor. Men det behövs också stödjande informations- och utbildningsinsatser, berättar Anna Elverheim

Kontakter

Anna Elverheim
Expert elektronisk fakturahantering
E-post: anna.elverheim@hogia.se
Direk: +46 303 667 26
Mobil: +46 70568 81 53

Emma Askengren
Kommunikatör Hogia-gruppen
E-post: emma.askengren@hogia.se
Direkt: +46 (0) 303-66761
Mobil: +46 (0) 72-1428989

Bilder

Om

Hogia AB
Hogia ABHogia-gruppen består av 27 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 625 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: affärssystem, personaladministrativa programvaror och transportlösningar. Välkommen att läsa mer på www.hogia.se

Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA) är en oberoende branschorganisation som verkar för ökad användning av e-affärer. I organisationen finns medlemmar representerade både från näringslivet och offentlig verksamhet, t.ex. Ekonomistyrningsverket, Sveriges kommuner och landsting, IT-företag, energibolag och svenska storbanker. För mer information www.nea.nu

Nationellt forum för e-faktura bildades av NEA 2011 i syfte att främja användningen av e-fakturor i Sverige. För mer information www.nea.nu/arbetsgrupper/nationellt-forum-efaktura  

Följ Hogia AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Hogia AB

Hogia banar väg för nästa generations kollektivtrafik17.10.2018 09:00Pressmeddelande

Nu lanserar Hogia en ny molnprodukt som ska ge trafikföretagen en mer proaktiv störningshantering. Med all trafikinformation samlad på ett ställe blir det enklare att få en snabb överblick av situationen i kollektivtrafiken. Genom att man kan registrera händelser som skulle kunna påverka kollektivtrafiken får trafikföretagen bättre förutsättningar att agera innan störningen påverkar resenären. Målet är att ge resenären en smidigare resa så att fler väljer kollektivtrafiken istället för den egna bilen.

Möt Annika, vår egen säljcoach14.9.2018 15:18Nyheter

Vill du arbeta utåtriktat och fokusera på resultat? Då är säljobbet idealiskt. Men lyckorusen från de goda affärerna följs ibland av perioder av motgångar. Om du då snabbt får stöd och vägledning kan det rädda månadens resultat. På Hogia är Annika Bjurmalm heltidsanställd som säljcoach. – Som anställd har jag ingen inkörningstid. Jag känner alla som arbetar med försäljning och kan ge det individuella stöd som behövs för att utvecklas i rollen som säljare, säger Annika Bjurmalm.

Östgötatrafiken ger grönt ljus för ökad framkomlighet13.9.2018 10:00Pressmeddelande

Östgötatrafiken arbetar kontinuerligt med att förbättra framkomligheten för busstrafiken. Med kortare restid blir det attraktivare att välja att åka kollektivt istället för att ta bilen. Som ett led i att förbättra framkomligheten för bussarna investerar Östgötatrafiken nu i en ny molnprodukt, Hogia Traffic Light Priority, som skickar bussens position till trafikljusen för att få företräde.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum