Trafikverket

Högre växel i cykelplaneringen

Dela

Allt fler kommuner har en cykelplan och antalet landsting och regioner med cykelstrategi eller cykelplan ökar. Det framgår av Cykelbokslutet som publiceras i dag.

Nationellt cykelbokslut 2017 Foto: Trafikverket
Nationellt cykelbokslut 2017 Foto: Trafikverket

– Cykling ökar i betydelse och är en viktig del i ett hållbart transportsystem. Att cykla behöver bli attraktivare, smidigare och säkrare, säger Rami Yones, ordförande för Nationella cykelrådet.

Det finns en lång tradition av att mäta och följa upp utvecklingen av bil- och kollektivtrafik, medan cykeltrafiken nu följs upp för tredje gången.

Det nationella cykelbokslutet för 2017 redogör för trender och utveckling för att inspirera till ökat och säkert cyklande. En vanlig dag cyklar 800 000 personer sju kilometer var, och på ett år cyklas det i snitt 250 mil. I hela landet finns drygt 2 200 mil cykelväg. Ett 60-tal kommuner har numera en cykelplan, och motsvarande siffra för landets 21 regioner och landsting är 15.

– Engagemanget för cykling ökar. Det finns ett stort fokus på cykelfrågorna och arbetet i samhället blir alltmer systematiskt, säger Rami Yones, ordförande för Nationella cykelrådet.

Hälften av alla skåningar kan cykla till jobbet på under 30 minuter
Det pågår en mängd olika arbeten på lokal, regional och nationell nivå. En ny klimatsmart stadsdel Ulleråker i Uppsala kommun siktar på att nå 80 procent resor till fots med cykel eller med kollektivtrafik. I Gävleborg finns projektet ”Vintercyklisten” och i Skåne visar en undersökning att nästan hälften av alla skåningar skulle kunna cykla till jobbet på under 30 minuter. Det bedrivs flera samverkansforum på nationell nivå för att underlätta för en ökad och säker cykling.

Cykelbokslutet ett led i nationella cykelstrategin 
Cykelbokslutet tas fram av Nationella cykelrådet som är ett samverkansforum för ökad och säker cykling. Trafikverket har fått ett regeringsuppdrag att följa cyklingens utveckling hos berörda myndigheter, organisationer och kommuner på lokal, regional och nationell nivå. Detta redovisas inom ramen för det nationella cykelbokslutet, och är ett led i den nationella cykelstrategin.

Medlemmar i cykelrådet är: Boverket, Cykelfrämjandet, Linköping kommun, Naturvårdsverket, Region Sörmland, Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk cykling, Trafikverket, Transportstyrelsen och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

I den nationella cykelstrategin ingår fem stora insatsområden i det fortsatta arbetet:

  • Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen
  • Öka fokus på grupper av cyklister
  • Främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur
  • Främja en säker cykeltrafik
  • Utveckla statistik och forskning.

Läs mer i Rapporten Nationellt cykelbokslut 2017

Nyckelord

Kontakter

För mer information:

Rami Yones, ordförande Nationella Cykelrådet, Trafikverket, 010-124 15 50
Maja Edvardsson, Nationella Cykelrådet, Trafikverket, 010-123 71 63

Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Bilder

Nationellt cykelbokslut 2017 Foto: Trafikverket
Nationellt cykelbokslut 2017 Foto: Trafikverket
Ladda ned bild
Rami Yones, ordförande  Nationella cykelrådet, Trafikverket
Rami Yones, ordförande Nationella cykelrådet, Trafikverket
Ladda ned bild

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 7000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum