Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad utbildar fler forskare knutna till lärarutbildning

Dela

Just ny rekryterar Högskolan i Halmstad fem doktorander till tre forskarskolor som fokuserar på digitalt lärande respektive ämnesdidaktik inom lärarutbildningen. Forskarskolorna erbjuder spännande möjligheter att skapa intressant forskning inom lärarutbildningens och skolans områden.

Under första halvåret 2020 byggs forskarskolornas verksamhet upp vid Högskolan i Halmstad och de andra samverkande lärosätena, för att enligt plan starta till hösten 2020. Alla tre forskarskolor är finansierade av Vetenskapsrådet med totalt 120 miljoner kronor.

– Vi är mycket glada över att börja rekrytera och välkomnar ansökningar från såväl yrkesaktiva lärare på olika skolor som personer som är verksamma inom lärarutbildningar och som vill utbilda sig till forskare och samtidigt bidra till lärarutbildningen, säger Pernilla Nilsson, vetenskaplig ledare för de tre forskarskolorna.

KÄKK: Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum – en forskarskola för lärarutbildare, i samverkan mellan Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst, som erbjuder doktorandtjänster i olika ämnen. Forskarskolan hålls samman av gemensamma kurser och seminarier.

UPGRADE: Lärarutbildning och skolans digitalisering är en nationell forskarskola i samarbete mellan nio lärosäten. Syftet är att stärka den digitala kompetensen i lärarutbildningarna och öka andelen lärarutbildare med forskarutbildning. Värdlärosäte är Umeå universitet.

FontD: Nationella forskarskolan i naturvetenskapens och teknikens didaktik syftar till att utveckla praktiknära forskning som analyserar och utvecklar didaktiska modeller för att främja lärande i naturvetenskap, både i skolan och i lärarutbildningen. FontD är ett nätverkssamarbete mellan tio lärosäten med Linköpings universitet som värd.

Doktorandtjänsterna riktar sig till lärare och lärarutbildare som är intresserad av att forska kring digitalt lärande i skola och lärarutbildning, samt kring ämnesdidaktiska frågeställningar relaterat till undervisning och lärande i naturvetenskap, matematik och samhällsvetenskap. Forskningsprojekten i samtliga forskarskolor ska knytas till grundskola, gymnasieskola eller lärarutbildning.

Doktoranderna knyts till lärarutbildningen, Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad, och ingår i en forskande miljö med fokus på digitalt lärande och ämnesdidaktik.

– Att vara doktorand i en forskarskola innebär att du möter doktorander från andra lärosäten som ingår i samma forskarskola. På så sätt kan du skapa ett värdefullt nätverk med doktorander och forskare över hela Sverige. Genom forskarskolorna väver vi ett samarbete med ett 20-tal lärosäten, det är viktigt för såväl den enskilda doktoranden som för vår lärarutbildning, säger Pernilla Nilsson.

Mer information om forskarskolorna

Kontakt: Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapens didaktik, 070-835 27 72, pernilla.nilsson@hh.se

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad
Kristian IV:s väg 3
301 18 Halmstad

035-16 71 00https://www.hh.se/

Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är känd för sina verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Lärosätet har två profilområden, Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen, och deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Följ Högskolan i Halmstad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Högskolan i Halmstad

Individuella digitala hjälpmedel ska motverka högt blodtryck15.4.2020 11:22:17 CESTPressmeddelande

Genom motivation och påminnelse, baserat på personliga behov och beteenden, vill forskare vid Högskolan i Halmstad öka sannolikheten för att patienter med högt blodtryck följer ordinerad läkemedelsbehandling. Det finns olika skäl till att patienter inte tar sin medicin, till exempel glömska, rädsla för biverkningar och brist på förståelse för konsekvenserna av utebliven medicinering. Individuella digitala hjälpmedel är ett sätt att stödja patienter med högt blodtryck att ta sin medicin.

När pandemi blir infodemi25.3.2020 13:45:00 CETPressmeddelande

Samhället ställs inför flera utmaningar i och med coronavirusets utbrott. Massmedier och sociala medier fylls av rapporter om viruset och bilder på tomma butikshyllor. WHO ser att coronapandemin kan bidra till en världsomvälvande infodemi, alltså ett överskott av information där det är svårt att avgöra vad som är trovärdigt och inte. Linus Andersson är universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap och har fem tips på saker du ska tänka på om du sprider information.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum