Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstads kvalitetssäkringsarbete godkänt av UKÄ

Dela

Efter ett års utvärdering har Högskolan i Halmstad fått omdömet ”godkänt” i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskning av lärosätets kvalitetssäkringsarbete inom utbildning. Det innebär att Högskolan uppfyller samtliga bedömningsområden som UKÄ har utvärderat.

– Vi är otroligt glada för att vi har kommit ut så väl. Det är resultatet av målmedvetet arbete att bygga upp ett kvalitetssystem och kvalitetsarbete som säkrar att våra utbildningar kan erbjuda hög kvalitet till våra studenter. UKÄ har också verkligen gjort en gedigen granskning av vårt kvalitetssäkringsarbete. Vi är glada över att UKÄ särskilt har uppmärksammat hur vi målmedvetet har knutit ihop vår ordinarie verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling med kvalitetsarbetet, säger Högskolans rektor Stephen Hwang.

”Kvalitetssystemet är tillfredsställande inom alla bedömningsområden”

Granskningen av kvalitetssäkringsarbetet fokuserar på hur väl lärosätets kvalitetssystem och kvalitetsarbete bidrar till att säkra och utveckla utbildningarnas kvalitet. Den omfattar sex bedömningsområden: styrning och organisation; förutsättningar; utformning, genomförande och resultat; jämställdhet; student- och doktorandperspektiv samt arbetsliv och samverkan. Det övergripande omdömet är att alla dessa bedömningsområden är tillfredsställande. UKÄ:s bedömargrupp ser sammantaget en styrka och stor ambition i lärosätets kvalitetssystem och konstaterar i sitt yttrande att ”lärosätet har organiserat och byggt ett kvalitetssystem som är omfattande, både på en övergripande och på en detaljerad nivå. Kvalitetssystemet är ändamålsenligt med en ansvarsfördelning som är klart definierad och är därför tillfredställande”.

Jämställdhetsintegreringen ses som en styrka

Bland styrkorna nämns medarbetarnas kännedom om, delaktighet och engagemang i kvalitetsarbetet, hur kvalitetssystemet lärosätets arbete med jämställdhetsintegrering, och den styrka som Högskolans högskolepedagogiska centrum (HPC) utgör i kvalitetsarbetet, samt hur kvalitetsarbetet hänger ihop med ordinarie verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning.

De två utvecklingsmöjligheter som UKÄ lyfter fram i sitt yttrande gäller dels att lärosätet ska fortsätta att färdigställa sitt system för extern kvalitetsgranskning av forskarutbildningen, dels att förbättra kommunikationen med sina studenter, främst när det gäller hur de får tillgång till olika dokument inom kvalitetssystemet, exempelvis kursvärderingar, nyckeltal eller uppföljningsrapporter.

Alla universitet och högskolor får sitt kvalitetssäkrings­arbete för utbildning granskat under perioden 2017–2022. Högskolan i Halmstad ingår i omgång 6, den sista gruppen av lärosäten som granskas på enbart utbildning. Från 2021 är systemet för UKÄ:s granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete komplett och såväl utbildning som forskning granskas i regelbundna cykler.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad
Box 823 (Besöksadress: Kristian IV:s väg 3)
301 18 Halmstad

035-16 71 00https://www.hh.se/

Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande och omfattande samverkan med samhället. Högskolan erbjuder populära verklighetsförankrade utbildningar. Forskningen är tydligt profilerad mot de två fokusområdena hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen.

Följ Högskolan i Halmstad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Högskolan i Halmstad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum