Högskolan i Halmstad

Högskolan stärker spetskompetensen inom informationsdriven vård

Dela

Sju forskare rekryteras för att ytterligare stärka lärosätets forskning och utbildning inom informationsdriven vård och hälsoinnovation. – Högskolan i Halmstad siktar på att, tillsammans med Region Halland, utveckla en ledande europeisk kompetensnod för informationsdriven vård. Våra nya medarbetare, deras kunskap och erfarenheter är viktiga steg mot detta mål, säger Thorsteinn Rögnvaldsson, tillträdande vicerektor för forskning vid Högskolan i Halmstad.

Följande personer rekryteras för att under perioden 2021–2023 på olika sätt och i varierande omfattning arbeta med utbildning, forskning och utveckling av informationsdriven vård baserad på AI-verktyg och metoder och processer för implementering inom hälso- och sjukvården:

  • Markus Lingman, adjungerad professor i medicin, Region Halland
  • Carl Macrae, gästprofessor i digital säkerhet, Nottingham University Business School, Storbritannien
  • Margit Neher, postdoktor i implementeringsvetenskap, Hälsohögskolan, Jönköping University
  • Per Nilsen, gästprofessor i hälso- och sjukvårdsorganisation och ledning/hälsoekonomi, Linköpings universitet (Högskolan i Halmstads Bennetprofessor från maj 2021)
  • Julie Reed, gästprofessor i implementeringsvetenskap, NIHR CLAHRC North West London, Storbritannien (Högskolan i Halmstads Bennetprofessor från maj 2022)
  • Carl Savage, gästforskare i hälso- och sjukvårdsorganisation och ledning, Karolinska Institutet
  • Torkel Strömsten, gästprofessor i industriell ledning med inriktning på förvaltningsredovisning och ekonomistyrning, Handelshögskolan i Stockholm

Om informationsdriven vård

Informationsdriven vård innebär att AI används för att analysera och dra slutsatser om insamlade hälsodata för att uppnå en faktabaserad och individanpassad precisionsvård. Genom att dra nytta och lära sig av de data som genereras, dels varje gång en individ är i kontakt med sjukvården, dels från till exempel sensorer i intelligenta miljöer, kan vårdpersonal och sjukhusledning fatta mer välgrundade beslut som gör vården säkrare och mer effektiv.

Om implementeringsforskning

Implementeringsforskning fokuserar på att förstå vilka faktorer som påverkar införandet av nya innovationer, både ur individens och verksamhetens perspektiv samt i olika kontexter. Inom informationsdriven vård ligger fokus på att skapa kunskap, metoder och processer för att implementera innovationer. Det skapar värde genom ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet inom hälso- och sjukvården, och bidrar till kunskap som baseras på avancerad analys av hälso- och sjukvårdsdata. Implementeringsforskningen tillför kunskap som kan användas för att forma det förändringsarbete som behövs för att överföra forskning och utveckling till praktik. 

Om Bennetprofessuren

Sedan 2014 bidrar Carl Bennet AB med medel för att finansiera en professur vid Högskolan i Halmstad, kallad Bennetprofessuren. Bennetprofessuren syftar till att stimulera uppbyggnaden av nya forskningsinriktningar eller att vidareutveckla befintliga inriktningar till internationell spets. Innehavare av Bennetprofessuren kan antingen vara en internationell gästprofessor som är verksam en tid vid Högskolan i Halmstad, eller en professor som tillsvidareanställs och som under en period på tre år innehar professuren. En Bennetprofessor ska ha excellenta internationella forskningsmeriter, goda forskningsnätverk och stort intresse for att samverka med externa parter.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad
Box 823 (Besöksadress: Kristian IV:s väg 3)
301 18 Halmstad

035-16 71 00https://www.hh.se/

Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är känd för sina verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Lärosätet har två profilområden, Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen, och deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Följ Högskolan i Halmstad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Högskolan i Halmstad

Ny tankesmedja på Högskolan i Halmstad ordnar öppen föreläsning om demokratin i klimatkrisens tid25.11.2021 15:05:40 CET | Pressmeddelande

Tankesmedjan Ideas har bildats för att skapa en mötesplats för aktuella samhällsfrågor med fakta och forskning i fokus. Ideas, som har sin hemvist vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad, bjuder in till föredrag, samtal och poddsändningar som berör många i samhället. Första aktiviteten på Ideas är föredraget Demokratin i klimatkrisens tid med Daniel Lindvall, forskare vid Uppsala universitet.

Hur ska kombinationen idrott och högre studier bli hållbar för elitidrottare?25.11.2021 09:15:00 CET | Pressmeddelande

Att kombinera en elitidrottssatsning med studier innebär att idrottare har en dubbel karriär, något som forskning visar kan vara utmanande. Hur hanterar elitidrottande högskolestudenter utmaningarna och hur kan stödet till individerna optimeras genom att etablera och utveckla utvecklingsmiljöer för dubbla karriärer? Det är fokus i en ny avhandling från Högskolan i Halmstad, som också har bidragit till nationella riktlinjer för elitidrottares dubbla karriärer i Sverige.

Trio får pris för innovation och samverkan och Hans Löfgren får årets pedagogiska pris12.11.2021 16:02:02 CET | Pressmeddelande

I dag, fredagen den 12 november, under firandet av akademisk högtid på Högskolan i Halmstad, delades lärosätets pedagogiska pris respektive pris för samverkan och innovation ut. Vinnare av respektive pris är Hans Löfgren, universitetslektor i maskinteknik, och Olga Torstensson, universitetsadjunkt i datornätverksteknik, Malin Bornhager, universitetsadjunkt i datornätverksteknik och Muhammad Ahsan Rasool, universitetsadjunkt i nätverksforensik.

Högskolan firar framgång och framsteg – 13 nya professorer installeras4.11.2021 10:55:39 CET | Pressmeddelande

Nästa fredag, den 12 november, firar Högskolan i Halmstad återigen akademisk högtid. Då installeras 13 nya professorer i sitt ämbete och 13 nya doktorer promoveras, däribland en hedersdoktor. Andra akademiska framgångar uppmärksammas, till exempel delas pedagogiska priset samt priset för samverkan och innovation ut – för såväl 2020 som 2021. På tisdag och onsdag, den 9 och 10 november, håller de nya professorerna och den nya hedersdoktorn installationsföreläsningar.

Inbjudan till pressträff: Forskningsprojektet Sweden-China Bridges rapport om batteribyte på tunga fordon30.9.2021 14:59:25 CEST | Pressmeddelande

Inom forskningsprojektet Sweden-China Bridge publiceras nu den andra omfattande studien i Kina med fokus på batteribyten för tunga fordon. I studien har man undersökt förekomsten av batteribyte (battery-swapping) för tunga elfordon, det vill säga att enkelt byta ett urladdat batteri mot ett fulladdat, i stället för att ladda batteriet med kabel.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum